dvqdd75years-sgtimes_files

 

Diễn Đàn Chính Thức của Đại Việt Quốc Dân Đảng
 

 

ĐẠI VIỆT

QUỐC DÂN ĐẢNG

_______________________________

. Tiểu sử Đảng Trưởng

. Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn

. Tuyên Ngôn ĐVQDĐ

. Đảng Kỳ

. Đảng Ca

. Lược Sử Đại Việt Quốc Dân Đảng

. Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương
Tài Liệu

. Lưu Trữ     

. Liên Lạc

 

web counter
 

  

   September 17, 2015

                           *************                      

ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

 

 

Lá cờ thiêng lá cờ dân tộc

 http://www.youtube.com/watch?v=q_nSE4UeRho

* Những Thời Kỳ Bắc Thuộc

Hai Bà Trưng

Lý Thường Kiệt

Trần Hưng Đạo  

Lê Lợi 

Nguyễn Trãi 

Nguyễn Huệ

Dân tộc Sinh tồn

 

Hoa Kỳ và an ninh á Châu

 

Luận về tính chính thống đảng CSVN hiện nay


* Bản Tuyên Cáo về Trường Sa & Hoàng Sa của VNCH
*
Dân Tộc Sinh Tồn Trong Thời Đại Toàn Cầu Hóa
* Chính Đảng Trong Hiến Pháp Hiện Đại
* Phẩm Giá Con Người Trong Thể Chế Nhân Bản 

*
Quyền lực và quyền người !!!
*
Giá trị pháp lý hiệp ước giữa TC và VC
* Quốc Hội Là Gì? Ts Nguyễn Học Tập


Đại Việt Quốc Dân Đảng Công Bố...

*Đại Hội ĐVQDĐ 1972
*
Đại Hội ĐVQDĐ 1995
*
Đại Hội ĐVQDĐ 1998
*
Đại Hội ĐVQDĐ 2002

*Đại Hội ĐVQDĐ 2005
*
Đại Hội ĐVQDĐ 2009

*Đại Hội ĐVQDĐ 2012

 

-- Quyết Định Cử Nhiệm Nhân Sự Bán Nhiệm Kỳ 2015-2016

*Tổng Đoàn Thanh Niên Hùng Việt.

*Hành trạng cha anh qua các thế hệ


*
ĐAI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG VÀ CÁN BỘ QUÂN SỰ...

 

* Tướng Phạm Cao Hùng

 

 

* Tướng Trần Văn Hai

 

 

*Tướng Lê Quang Lưỡng

 

 

* Tướng Lam Sơn Phan Đình Thứ


*
Hạ Sĩ Trần Tấn
 

   ĐVQDĐ Và Chiến Khu AnThành

   Từng Thế Hệ Tiếp Nối...

 

 

Nạn  Độc Tài  đến  họa x âm  lăng ...

Chiến tranh Việt - Trung, có hay không?

E rằng cũng quá muộn rồi cộng đảng ơi!.


 

 

Từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam

 

https://www.youtube.com/watch?v=LfVwzvM9drY

CHXHCNVN – Một chế độ vô trách nhiệm

Tôi tự hào là người "Phản động".

http://www.youtube.com/watch?v=cdQvZqIBqHM

Bàn qua về sự bất lương

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn!-audio

S thật ít ai biết

http://www.youtube.com/watch?v=y4o9KbrWx1A

Những sự thật không thể chối bỏ

Cương quyết không đi theo ai, để đến cái nơi mà mình không hề biết !

Mỹ từ «giải phóng»,

Thư Bộ đội gửi anh lính Miền Nam

Trại súc vật

Ăn năn và Hối hận - Đoàn Văn Toại

Thêm một người trở về với Nhân Dân

Những đầu lãnh địa ngục đỏ

Tôi không muốn làm nô lệ cho đảng nữa! Để tôi yên

Hun Xen

Cách mạng không phải để dựng lên nhà nước độc tài

Ai biến chất chính trị và ai là người tự diễn biến?

Những phát biểu về Cộng sản !!!

“CÁCMÁC” và CÁC “BÁC”