Thursday, March 15, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

NHỮNG ĐẦU LĂNH ĐỊA NGỤC ĐỎ

    

Từ ngày Địa Ngục Đỏ xuất hiện trên địa cầu, đây là những quái thú, đầu lănh của địa ngục này đă và đang đọa đầy, sát hại nhân loại: