Saturday, September 22, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Thêm một người trở về với Nhân Dân

 

 

Kính thưa các bạn thôn Dân Làm Báo!

 

Nhóm công dân Việt Nam (Khánh Ḥa) vừa nhận được thông tin từ một người bạn muốn giấu tên: Sau khi nói chuyện về việc anh Nguyễn Chí Đức muốn trả thẻ đảng viên cộng sản, người bạn của chúng tôi cho biết rằng một người có liên quan đến anh Đức - anh Tô Hoài Nam - cũng đă từ bỏ đảng.

 

Xin hăy chào mừng các anh trở về với Nhân dân!

 

*

Đảng Cộng sản Việt Nam

 

ĐƠN TỰ NGUYỆN RA KHỎI ĐẢNG

 

Nha Trang, ngày 22 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

 

- Chi bộ Trung tâm Tin học (CenIT) - Đảng bộ Viễn thông Khánh Hoà (VNPT Khánh Hoà)

 

Tôi là Tô Hoài Nam – sinh ngày 02/3/1971, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Tin học (CenIT) thuộc Viễn thông Khánh Hoà, thẻ đảng số “48.020074”.

 

Nay tôi làm đơn gửi Chi bộ và Đảng bộ về việc tự nguyện ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

 

Năm 2005, sau quá tŕnh phấn đấu, học tập lịch sử và Điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam, tôi tin tưởng vào lư tưởng và tổ chức đảng, nên đă tự nguyện xin đứng vào hàng ngũ của đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 28/3/2005, tôi được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết định kết nạp vào đảng. Quyết định khi đó đối với tôi là một vinh dự, và tôi ư thức rằng trách nhiệm của tôi cũng nhiều hơn, nặng hơn khi trở thành đảng viên – như lời tuyên thệ khi vào đảng.

 

Sau hơn 6 năm sinh hoạt đảng, tôi thấy ḿnh đă không thể đạt được các mục tiêu khi vào tổ chức này:

 

1- Tôi từng nghĩ “Vào đảng th́ mọi đảng viên có trách nhiệm xây dựng nhà nước pháp quyền” như các nghị quyết của đảng đă nêu:

 

Nhưng vụ đại uư công an Phạm Hải Minh (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đạp vào mặt người biểu t́nh yêu nước bị đảng và cơ quan nhà nước các cấp bỏ qua, không xét xử kỷ luật công minh, tạo điều kiện cho lực lượng công an có thêm nhiều hành vi bạo lực quá mức với người biểu t́nh chống xâm lược trong tháng 8/2011 và những người dân khác. Mặc dù tôi và nhiều người đă kiến nghị lên lănh đạo đảng và Bộ Công an yêu cầu điều tra, xử lư nghiêm vụ này để lập lại kỷ cương phép nước (2 bản kiến nghị đính kèm theo đây).

 

Tôi không c̣n tin ḿnh có thể tham gia xây dựng nhà nước thượng tôn pháp luật, dù tôi đứng chân trong đảng cầm quyền.

 

Vậy, đến hôm nay, việc tiếp tục giữ thẻ đảng viên đảng Cộng sản không c̣n ư nghĩa với tôi nữa.

 

2- Tôi từng nghĩ “Vào đảng th́ mọi đảng viên có trách nhiệm xây dựng đảng”:

 

V́ lẽ đó, tôi góp ư để mong đảng Cộng sản Việt Nam chấn chỉnh tư cách đảng viên (ngăn chặn đảng viên đánh người yêu nước), sửa đổi đường lối cho hợp lư hơn, có lợi hơn cho đất nước và cho đồng bào (“Trung Quốc không phải là ‘đồng chí’ của Việt Nam”- như bản kiến nghị đính kèm theo đây, “Không để Trung Quốc xác lập ‘biên giới mềm’ trên lănh thổ Việt Nam”).

 

Nhưng từ đó đến nay, đảng và nhà nước lại vẫn có những quyết định mà tôi cho rằng trái ngược: Không xử lư nghiêm đảng viên phạm pháp; cấm đoán người dân biểu t́nh phản đối Trung Quốc gây hấn (gây hấn mang tính chất xâm lược); tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân Việt Nam rằng cần coi Trung Quốc là “đồng chí tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt”.

 

Tại Chi bộ CenIT và Đảng bộ Viễn thông Khánh Hoà, các cấp uỷ cho rằng việc giải quyết các nội dung kiến nghị của tôi không thuộc phạm vi phải quan tâm, phải giải quyết của Chi bộ và Đảng bộ. Bên cạnh đó, có những ư kiến yêu cầu tôi: Nếu có gửi kiến nghị - như đă làm - th́ đừng lấy danh nghĩa đảng viên, v́ cho rằng quy định “19 điều đảng viên không được làm” không cho phép gửi kiến nghị đồng thời cho tổ chức đảng lẫn người ngoài đảng (dù tôi đă giải thích rằng vấn đề tôi nêu liên quan cả đảng viên lẫn người dân ngoài đảng và nếu giải quyết minh bạch đơn của tôi th́ chỉ có lợi cho uy tín của đảng trước nhân dân).

 

Tôi từng quan niệm: Tổ chức đảng và chủ trương, đường lối của nó không chỉ là ư chí và trí tuệ của các uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương mà của toàn thể các đảng viên. Nếu trách nhiệm xây dựng đảng của đảng viên là “im lặng để cho các cấp lănh đạo đảng quyết định tất cả rồi đảng viên chỉ làm theo” th́ tôi thấy ḿnh chỉ nên giữ trách nhiệm công dân là thích hợp.

 

3- Tôi từng nghĩ “Vào đảng để có môi trường tốt hơn cho việc phấn đấu và cống hiến”:

 

Từ ngày vào tổ chức đảng đến nay, tôi chưa từng được hướng dẫn phấn đấu ǵ khác ngoài việc được nhắc nhở trách nhiệm hoàn thành công tác chuyên môn, đi họp để nghe và thực hiện các nghị quyết (chứ không phải học tập hay thảo luận góp ư các văn kiện đảng, ngoại trừ nghị quyết bên trong Chi bộ).

 

Mỗi khi tôi tham gia hoạt động xă hội bên ngoài phạm vi đó để cống hiến một vài ư kiến nhỏ bé của ḿnh cho đảng, cho xă hội (ví dụ như: tán thành kiến nghị dừng dự án bauxite Tây Nguyên, bỏ tuyên truyền “Trung Quốc 4 tốt”, kỷ luật công an lạm quyền để giữ sự nghiêm minh của pháp luật) th́ lập tức có sự cản trở ngay trong nội bộ tổ chức đảng cơ sở: Các đảng viên thờ ơ, dè bỉu “Rảnh quá! Đă có ‘người khác’ lo chuyện đó!” hay nói xa gần “Nên tập trung vào công việc chuyên môn!” (dù công việc chuyên môn của tôi không bị đánh giá thấp). Tổ chức đảng các cấp im lặng hoặc từ chối trả lời nội dung kiến nghị của tôi mà không nêu lư do hoặc v́ lư do “không có chức năng, không có thẩm quyền”, chỉ tập trung xem xét cách gửi kiến nghị có vi phạm thủ tục hay không, tức là cứng nhắc về h́nh thức mà không cần quan tâm kết luận nội dung ư kiến của tôi đúng hay sai. Trong khi đó, tôi đă từng nghĩ tổ chức đảng và đảng viên phải quan tâm trước hết đến sự đúng – sai, tức là công tác định hướng tư tưởng, c̣n thủ tục hành chính chỉ là phần phụ trợ cho công tác đảng.

 

Việc tổ chức đảng quá coi trọng h́nh thức đă làm cho việc giải quyết các kiến nghị của tôi bị vô hiệu hoá, chậm tới mức bằng không giải quyết.

 

Tôi thất vọng về môi trường đảng mà tôi trải nghiệm. Với trải nghiệm đó, tôi tin rằng dù ḿnh chỉ là công dân - công nhân đơn thuần, tôi cũng có thể đóng góp cho đất nước, cho nhân dân mà không cần mang danh nghĩa trách nhiệm đảng viên.

 

C̣n có nhiều lư do, nhưng những lư do kể trên là đủ để quyết định: Tôi tự nguyện ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đề nghị Chi bộ và Đảng bộ giúp tôi hoàn tất thủ tục quy định để tôi ra khỏi đảng theo nguyện vọng. Và cũng để tránh cho tôi và những người trong đảng tranh căi mất thời giờ “Trách nhiệm đảng viên có cản trở trách nhiệm công dân hay không? Điều lệ và các quy định của đảng có mâu thuẫn với mục tiêu phục vụ dân, phục vụ Tổ quốc nhanh chóng, hiệu quả hay không?”

 

Kể từ sau khi đơn này được Chi bộ chấp nhận, về mặt danh nghĩa chính thức, tôi sẽ không c̣n chịu trách nhiệm về quan điểm, đường lối và sự quản lư của tố chức đảng Cộng sản Việt Nam nữa.

 

Người làm đơn

 

Tô Hoài Nam

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/them-mot-nguoi-tro-ve-voi-nhan-dan.html#more

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nguyen-chi-uc-on-xin-ra-khoi-ang-nhu.html#.UFno0xhhNBp

 

Nguyễn Chí Đức: Đơn xin ra khỏi Đảng – Như lời chia tay buồn một đi không trở lại

Kính gửi Đảng Ủy XXX

Đồng kính gửi Chi bộ XXX

 

Tôi tên là: Nguyễn Chí Đức

Sinh ngày: 13/09/1976

Ngày vào đảng: 28/12/2000; chính thức: 28/12/2001

Ngày viết đơn: 13/09/2012; ngày ra khỏi Đảng:?

Nơi kết nạp: Đảng bộ trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Nơi ra khỏi đảng:?

 

Trước khi soạn thảo đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), trong tôi là cả một quá tŕnh dài suy nghĩ nghiêm túc trước khi quyết định. Bởi v́ chủ nghĩa Cộng Sản là ư thức về chính trị đầu tiên mà tôi tiếp nhận qua việc được giáo dục trong môi trường XHCN. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi đă phấn đấu không mệt mỏi cho đến năm cuối mới vinh dự được đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN. Mất 4 năm phấn đấu để trở thành người đảng viên th́ cũng phải hơn 8 năm (2004) tôi mới dứt khoát viết lá đơn này. Âu cũng là lẽ thông thường trong cuộc sống, khi tuổi trẻ con người ta dành t́nh cảm, nhiệt huyết cho một lư tưởng v́ lư do nào đó mà giă từ không khỏi giằng xé về tư tưởng.

 

V́ sao lại như vậy?

 

Bởi v́ ḍng chảy xă hội không khô cứng như những cuốn sách lư luận giáo điều, thực tế không đẹp như những áng văn thơ mỹ miều ca ngợi chủ nghĩa Mác-Lênin. Có những bất công trong cuộc sống, nghịch lư trong xă hội, mâu thuẫn ngầm giữa một bộ phận không nhỏ các tầng lớp nhân dân với ĐCSVN, mối quan hệ thiếu minh bạch và bất tương xứng giữa ĐCSVN với Đảng Cộng Sản Tàu, các biến động chính trị trên thế giới mà khi quán chiếu theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam “soi đường chỉ lối” khiến tôi phải lấn cấn, có khi hoang mang cực độ.

 

Hằng năm, theo thông lệ mỗi người đảng viên phải viết bản tự kiểm điểm. Mỗi lần như vậy, tôi đều viết cơ bản giống như nhiều đồng chí khác cho có chiếu lệ. Nhưng có lúc tôi tự hỏi:

 

Những nỗ lực và thành tựu mà ĐCSVN đă đóng góp cho đất nước Việt Nam như ngày hôm nay phải chăng chỉ đi lại con đường của những người theo chủ nghĩa dân tộc, các đảng phái Quốc Gia khác đă từng lựa chọn trong quá khứ thậm chí trước khi cả ĐCSVN ra đời như trường hợp của nhà cách mạng Phan Bội Châu?

 

Tại sao trên toàn thế giới ở các quốc gia nếu có đảng Cộng Sản hoạt động th́ thực tế cho thấy những đảng này chỉ có chỗ đứng khiêm tốn trên chính trường? Có đảng Cộng Sản nào có khả năng cầm quyền để lập chính phủ mới sau mỗi mùa bầu cử trong hệ thống chính trị có sự ganh đua đảng phái?

 

Trên đây chỉ là đơn cử một vài suy nghĩ trong quá tŕnh tự nhận thức lại của tôi mà không dám bày tỏ cùng ai. C̣n về mặt tổ chức, thời gian gần đây tôi tự nhận thấy ḿnh có những hành động, phát ngôn, bài viết, gặp gỡ một số đối tượng trái với cương lĩnh, điều lệ Đảng. Mặc dù đă được Đảng ủy, chi bộ “giáo dục” và chiếu cố nhưng tôi cảm thấy thực sự ḿnh không c̣n phù hợp để đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN nữa. Nếu sự việc c̣n tiếp tục kéo dài th́ điều đầu tiên tôi tự làm khổ và không sống thành thật với lương tâm của chính ḿnh. Ngoài ra gián tiếp, tôi c̣n gây rắc rối cho những người xung quanh, những người mà tôi rất quí mến.

 

Đó là lư do tôi viết lá đơn này!

 

Tôi rất mong tổ chức Đảng cấp trên xem xét và chấp thuận cho tôi được ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt.

 

Ban đầu, tôi có ư định nhân việc viết đơn xin ra khỏi ĐCSVN như một hành động “tự sát chính trị” nhằm góp ư nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong t́nh h́nh kinh tế Việt Nam rất bết bát, niềm tin của dân chúng dành cho Đảng xuống rất thấp, biểu t́nh xảy ra tứ tung, bên ngoài th́ ngoại bang hăm he đe đọa bờ cơi nhưng xét thấy điều này vượt quá khuôn khổ của một lá đơn xin ra khỏi Đảng. Hơn nữa, trong quá khứ đă có nhiều cựu tướng lănh, lăo thành cách mạng, trí thức tên tuổi có nhiều cống hiến cho chế độ đă viết thư ngỏ/phát biểu nhằm bày tỏ thiện chí xây dựng Đảng nhưng đều hoài công vô ích th́ ư kiến của một đảng viên tầm thường như tôi chỉ tổ lố bịch thêm.

 

Một lần nữa, tôi rất mong tổ chức Đảng cấp trên xem xét cho tôi được ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt dù được chấp thuận hay bị khai trừ cũng được.

 

Những ǵ mà tôi được trưởng thành và học hỏi khi sinh hoạt ở các chi bộ Đảng qua các thời kỳ về đức tính kỷ luật, tự giác, bảo mật, tinh thần đồng đội không bao giờ tôi quên. Cũng như không bao giờ tôi quên và phủ nhận những tấm gương tiền bối của ĐCSVN dù nổi tiếng hay b́nh dân (chủ yếu thời kháng chiến chống Pháp) tuy đi theo chủ nghĩa Mác-Lê nin nhưng động cơ sâu thẳm và đầu tiên là yêu nước Việt Nam, thâm tâm họ cũng mong muốn đất nước được tốt đẹp hơn. Tuổi trẻ của họ rất can đảm dấn thân không hề vụ lợi, sợ hăi ngục tù, phần lớn cuối cuộc đời họ vẫn giữ được đức tính trong sạch, giản dị. Đó là những yếu tố căn bản cho người thanh niên có ư định góp phần cải tạo xă hội, tham gia các hoạt động chính trị nói chung.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn và cũng là lần cuối cùng nói lời cảm ơn tới các đồng chí!

 

Hà nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

 

Người làm đơn
 

(Đă kư tên và gửi đến nơi có thẩm quyền)

 

Nguyễn Chí Đức