Saturday, September 10, 2011                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

TỪNG THẾ HỆ TIẾP NỐI...

Xây dựng, phát triển thành phần trẻ vừa ưu tú và trung kiên để hưng đảng, cứu nước, Đại Việt Quốc Dân Đảng đă thành lập Tổng Đoàn Thanh Niên Hùng Việt. Tập thể Thanh Niên Hùng Việt là tầng lớp thanh niên nam nữ được chọn lọc hiện đang theo học tại Đại Học khắp Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tuy cách xa quê nhà nhưng các em vẫn hằng ấp yêu Tổ quốc trong tim. Các anh chị em đă được Đảng rèn luyện về mặt chính trị cộng với kiến thức thâu thập được ở môi trường Đại học. Những anh chị em này là đội hậu bị của Đảng với 2 sứ mạng cao đẹp:

1 - Góp phần vào công cuộc đấu tranh chung.

2 - là những chuyên viên cho mọi ngành để xây dựng lại đất nước.

Đă như bao lần, bao nhiêu năm qua, mỗi lần lễ tốt nghiệp ở các đại học, Đại Việt Quốc Dân Đảng ḥa cùng phụ huynh các em mừng vui khi thấy các em rạng rỡ ở ngày ra trường. Có đi, có đến mới thấy trân quư các em vô cùng khi các em tự hào tin tưởng, trân trọng nâng cao lá cờ Tổ Quốc.

- Tổ Quốc Việt Nam chắc chắn thóat khỏi cùm gông Cộng Sản!

- Tổ Quốc Việt Nam nhất định được sống trong Tự Do - Dân Chủ - Phú Cường.

- Các em là những nhân tố ngời sáng của mai ngày Việt Nam Minh Châu Trời Đông.

*** Tin tưởng, thương yêu, kỳ vọng gửi đến các em, các cháu lời chúc mừng và cậy trông nồng nhiệt.

 

NHỮNG H̀NH ẢNH ĐẸP NGÀY TỐT NGHIỆP CỦA

THANH NIÊN HÙNG VIỆT Ở CÁC ĐẠI HỌC NIÊN KHÓA 2010-2011