Thursday, July 19, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Hun Xen

 

 

Ông và đảng của ông là con cờ do đảng VN dựng lên để đánh bọn Pôn Pốt, tiêu diệt mối nguy diệt chủng của dân tộc ông cũng là mối nguy thọc sườn vào VN.

 

Trong những năm đất nước ông chuyển qua chế độ dân chủ đa đảng, ông và đảng của ông vẫn dành được thắng lợi qua bầu cử cũng nhờ vào sự giúp đỡ ngấm ngầm nhưng không nhỏ của đảng VN.

 

Ông và đảng của ông chỉ là học tṛ nhỏ của đảng VN, nhưng ông thông minh, sắc sảo lại có tâm, có tầm nên nhanh chóng vượt qua mặt các vị thầy của ḿnh, trở thành một nhà lănh đạo đầy tự tin và có vị thế ở Đông Nam Á.

 

Ông và đảng của ông mang ơn đảng VN rất nhiều nhưng không v́ thế đảng của ông bắt nhân dân ông phải đội ơn đảng VN suốt đời với cái ṿng kim cô theo kiểu "4 tốt 16 chữ vàng". Mà đảng của ông có muốn làm vậy cũng không được v́ bên cạnh đảng ông c̣n có những đảng khác giám sát.

 

Có lẽ cũng nhờ vậy mà ông và đảng ông biết đặt lợi ích đất nước và dân tộc lên trên lợi ích của đảng ông, không v́ sự tồn tại bằng mọi giá của ông và của đảng ông mà hy sinh sinh sự tồn vong của đất nước và hạnh phúc của dân tộc ông.

 

V́ vậy:

 

Ông và đảng ông đă linh hoạt theo t́nh thế, chọn Trung Cộng để chơi thay v́ khư khư v́ ơn nghĩa của riêng ông và đảng ông mà muôn đời bám đít đảng VN.

 

Đó là sự chọn lựa sáng suốt khi biết đặt quyền lợi của tổ quốc và nhân dân lên trên quyền lợi của bè nhóm, đảng phái.

 

Ngược lại với ông là đảng VN.

 

Trung Cộng không những chẳng giúp được ǵ nhiều cho đảng VN như đảng VN đă giúp đảng ông mà c̣n lợi dụng đảng VN đánh Mỹ giúp họ cho "đến người dân VN cuối cùng" để rồi họ thừa cơ cướp lấy Hoàng Sa.

 

Rồi họ c̣n v́ muốn làm thân với Mỹ để kiếm chác mà xua quân qua biên giới dạy cho VN một bài học đẫm máu. Nhờ vậy, ngày nay họ trỗi dậy lớn mạnh vào hàng thứ hai thế giới. Ỷ thế, họ hung hăng xua tàu vào với ư định công khai cưỡng đoạt toàn bộ biển Đông của VN và của các nước Đông Nam Á.

 

Thế nhưng,

 

Đảng VN vẫn cứ khư khư bám vào họ, vẫn "4 tốt 16 chữ vàng" với họ, vẫn bắt toàn dân VN phải khúm núm, quị lụy mang cái ơn không bao giờ có của họ.

 

Ấy là đảng VN, không giống như đảng ông, đă v́ sự tồn tại bằng mọi giá của ḿnh mà phải làm như vậy.

 

Giữa VN và Trung Cộng, đảng ông đă biết chọn Trung Cộng.

 

Giữa Trung Cộng và Mỹ, đảng VN đă không biết chọn Mỹ.

 

Hunxen! Tôi rất giận ông về chuyện ông đă gây ra bất lợi vừa rồi cho đất nước chúng tôi nhưng tôi kính nể ông v́ ông là một nhà lănh đạo sáng suốt, có tâm, có tầm.

 

Hạnh phúc cho nhân dân ông và bất hạnh cho nhân dân chúng tôi.

 

Huỳnh Ngọc Chênh

http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/07/hunxen.html