Friday, April 26, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

                Cương quyết không đi theo ai, để đến cái nơi mà ḿnh không hề biết !

1. Từ câu chuyện nhỏ

Cách đây đă khá lâu, khi quét dọn căn pḥng trọ, tôi nhặt lên một mảnh nhật báo cũ ai đó bỏ rơi. Dừng chổi, tôi đọc lướt qua một câu chuyện rất ngắn, có tựa đề : “ nhớ về một chuyện đụng xe” của Nhà văn NQS. Câu chuyện nhỏ theo tôi đến tuổi già. Chuyện như sau, lược theo trí nhớ.

… “Hôm ấy, tôi đạp xe theo sau một người bạn đi về hướng Chợ Lớn, để tới một nơi hẹn. Khi đến một ngă tư, anh bạn đă vượt qua, tôi qua chưa kịp th́ đèn chuyền sang màu vàng báo hiệu dừng lại. Nghĩ rằng tôi có thể vượt qua nên cố sức nhấn bàn đạp dấn tới. Một xe đạp khác băng qua. Chúng tôi đă va vào nhau, đều té ngă. Đứng dậy, chúng tôi căi nhau chuyện phải quấy. Ai cũng đưa ra lư lẽ của ḿnh. Tôi kịch liệt bảo vệ lập trường của tôi. Giao thông bị trở ngại. Một Cảnh sát tiến đến. Anh ta nói : “hai bác cũng đă lớn

tuổi, hai xe không hư hại ǵ, cũng chẳng ai trầy sướt, hai bác nên ḥa nhau, đừng căi nữa”. Chúng tôi đồng ư giải ḥa và sau đó, phần ai nấy đi, theo hướng của ḿnh. Tôi mất hút ông bạn. Tôi ăn năn tư nhủ, lẽ ra tôi phải dừng xe lại khi đèn vàng báo hiệu, nhưng tôi cố t́nh vượt qua, v́ sợ lạc ông bạn, tôi sẽ không biết đi đâu, v́ không biết địa chi rơ ràng, lại trong cảnh phố rộng người đông.!

Xét cho cùng, tôi kết luận: ở đời phải biết chổ đến của ḿnh, nếu đi theo người ta mà không biết về đâu, sẽ rước lấy tai họa, có khi phí cả cuộcđời. ”./.

Câu chuyện nầy làm tôi nhớ măi, về sự đi theo mà không biết rơ nơi đến. T́nh cảnh nầy có lẽ không riêng ai, có khi là cả dân tộc ?

Nhân dân VN đă đi theo sự lănh đạo của Đảng Cộng sản, suốt 2/3 thế kỷ, để đấu tranh giành Độc lập, Tự do, Dân chủ, đem hạnh phúc về cho nhân dân.

Mục tiêu như thế đă rơ, chỗ đến đă được minh định, với Hiến pháp năm 1946. Dù rằng trong quá tŕnh kháng chiến, ĐCS VN cũng đă hứa hẹn thêm cho tương lai một CNXH tươi sáng, “Đem nhu yếu ra mà dẫn dắt nông dân đến chiến trường”! (Luận cương Đảng CS năm 1930)

Nhưng nhiều thế hệ đă hy sinh đời ḿnh, kể cả những người đang sống sót, cũng không biết CNXH là ǵ, và họ cũng đă từng “chưa quan tâm”. Chiến đấu v́ Độc lập Tự do trước đă !. Như cô gái Lai Vu, theo nhà thơ Tố Hửu: “Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù”.

Chuyện thật hư chưa ai biết, nhưng ví phỏng việc rắn quấn vào chân c̣n gác lại, huống là cái chủ nghĩa cao siêu mộng tưởng ấy.

Ông Hồ Chí Minh, năm 1946 đă gọi lớn : Hởi đồng bào cả nước ! Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền b́nh đẳng, Tạo hóa cho họ những quyền không ai xâm phạm được,trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tư do và quyền mưu cầu hạnh phúc… (Tuyên ngôn Dộc lập)

Cả nước đă vào cuộc chiến tranh.

Và 30 năm chiến tranh kết thúc, Độc lập th́ “tạm xem như” đă có. Tư do Dân chủ th́ chưa.! Nó được thay thế bằng từ ngữ “CNXH” rất rỗng rang, do Đảng CS hiện nay tiếp tục lănh đạo, dưới bộ máy chuyên chính vô sản. Suốt chặng đường 38 năm nay, một con đường mờ mịt quanh co, lúng túng không có lộ tŕnh, không biết nơi đến, không rơ khuôn mặt, mà tuyệt nhiên, thực chất, chẳng có ai biết nó ra sao, kể cả mấy anh lớn dẫn đường ! Anh cả Liên Xô th́ đă bỏ cuộc, một đi không trở lại. Anh Ba Trung quốc th́ thành

“Bá quyền”, bầy hầy, lếu láo mà lại phản bội. Bây giờ th́ đi đâu ? Hiện nay, không ai biêt một Việt Nam trong tương lai sắp đến như thế nào !.

2.Sự đi theo

Con đường có nhiều khúc quanh.

Năm 1959, ông Hồ Chí Minh nói : “Từ khi Đảng CSĐD thành lập, nhân dân VN luôn hướng về Liên Xô, đất nước của Lênin vĩ đại, và coi Liên Xô là Tổ quốc Cách Mạng, Tổ quốc thứ 2 của ḿnh” (1). Chuyện nầy, thuộc về quá khứ, nó nằm trong zig zag mà lịch sử đă vượt qua. Nhưng chuyện hôm nay, khi cái cột mốc vĩ đại đó ch́ c̣n là một phế tích, th́ sự thật đă quá lơa lồ.

Năm 2013 của thế kỷ 21, thời đại của toàn cầu hóa, nhưng trên đống tro tàn vẫn c̣n gầm lên một thứ “triết lư bọc thép”, bất chấp thời đại: “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 10 (Nga) đă dẫn đầu sự ra đời của Tổ quốc XHCN, một Tổ quốc kiểu mới trong lịch sử nhân loại, đặc trưng bởi chế độ xă hội XHCN” Người phát ngôn những lời xanh rờn, bí hiểm một cách vô nghĩa đó, là một Trung tướng, Tiến sĩ!(2)

T́m đâu thấy ?. Việt Nam là ai, mà muốn làm “Tố quốc kiểu mới” vượt lên trên nhân loại, lại c̣n đặc trưng, đặc sản nữa ! Mà chỉ thấy “Sự diễn tṛ rập khuông ngông nghênh quẩn đục phi sáng tạo” (3), như cơn bốc đồng của một kẻ say xỉn.

Những người “dẫn đường” của Việt Nam hiện nay vẫn cương quyết dẫn đường.! V́ lư do rơ nhất, trong khi dẫn đường, họ được tự do gấp vạn lần tự do của nhân dân, được tham nhũng thoải mái v́ có luật pháp của ḿnh che chắn, được ăn uống tất cả các thứ mà con người có thể ăn uống được…

Cái triết lư duy nhất, cuối cùng để biện minh: “Mọi con vật sinh ra đều b́nh đẳng, nhưng có một số con b́nh đẳng hơn những con khác”(4). Cái b́nh đẳng của “một số con” nầy, đă nhân danh nhân dân, nhân danh chính nghĩa, đă vượt thời đại để lao lại về… một quá khứ tối tăm.

Nhân danh sự b́nh đẳng ấy, lực lượng tuyên truyền đề cao Đảng với một thứ ‘triết lư bọc thép”, có thể tóm tắt: công giành được giang san nầy là của Đảng, do đó đất nước nầy là sở hửu của Đảng, dân tộc nầy là thuộc quyền điều khiển của Đảng, nhờ Đảng mà có, do Đảng mà sống, nên Đảng có quyền muốn dẫn đi đâu th́ dẫn ? Hiểu khác, là đồng nghĩa với phản bội, là phủ nhận “công ơn” của đảng.

Phải chăng h́nh mẫu đặc sắc của VN mà Đảng muốn là mô h́nh Bắc Triều Tiên, ở đó nhân dân chịu lép một bề dưới quyền cai trị của một nhóm người ?

Lối suy nghĩ nầy thuộc về thời tiền sử, tồi tệ hơn phong kiến, thực dân và đế quốc cộng lại, mà ĐCS trước đây, luôn lưôn tuyên bố chống lại nó !.

Lẽ nào, cuộc chiến tranh giành độc lập nầy không phải là ư chí và xương máu của toàn dân ?, của hàng hàng lớp lớp thế hệ thanh niên con em của nhân dân, là tim, là máu, là thịt với gần một thế kỷ đă hy sinh ? Hay ch́ có Đảng CS, và đặc biệt được rút gọn lại thành chỉ là các anh hôm nay ? Đảng có thể là “đại diện”, chứ không là tất cả, trong một giai đoạn đă qua, xin tạm để dành lại cho lịch sử . Nhưng hôm nay, dù Đảng nầy vẫn c̣n danh nghĩa là Đảng ấy, nhưng Đảng ấy đă biến thành Đảng nầy, khi mà, nếu nó không c̣n chứng tỏ được trái tim có phẩm chất xứng đáng, và một trí tuệ bắt kịp thời đại, th́ sẽ không c̣n là đại diện cho ai nữa, dù là đại diện giai cấp nầy nọ, hay đại diện của nhân dân.

Không thể đồng hóa lợi ích và một mớ di sản khẩu hiệu giáo điều của một số ít người với cả lịch sử của Đảng và cuộc kháng chiến của toàn dân. Cái món nợ gần 70 năm qua của Tuyên ngôn Độc lập và Hiến Pháp 1946 hăy c̣n nguyên. Nước Nhật trong đống tro tàn, đă cùng một thời điểm xuất phát đó, cũng vào năm 1946 đó, với 30 năm của một Hiến pháp Dân chủ tiến bộ, đă trở thành một cường quốc. Xét cho cùng, nhân dân Việt Nam lấy cái ǵ để tự hào và lên giọng, ngoài cái hy sinh 30 năm xương máu, và 38 năm đi quanh quẩn cùng với các khẩu hiệu và cờ trống ? Ăn vào quá khứ, vơ vào ḿnh những công lao moi lên từ những nấm mồ, mà không làm nên được một đột phá nào để thoát t́nh cảnh lùng bùng và tụt hậu hôm nay, đúng là điều sỉ nhục của trí tuệ và lương tri, là biểu hiện của những lời huênh hoang.

 Đảng đă tư nhận là suy thoái – mà là suy thoái toàn diện – đă nhận ra là đánh mất niềm tin của nhân dân, th́ thái độ tự cao, tư tưởng bảo thủ, lư sự đúc sẳn theo khuông, chắc chắn không phải là giải pháp ứng xử thích hợp cho t́nh thế hôm nay.

Sửa đổi Hiến pháp là cơ hội để thay đổi năo trạng, để có thể nh́n lại lịch sử, để điều chỉnh hướng đi, là xây dựng một đích đến cụ thể. Dân tộc không thể chấp nhận việc “tiến lên”, “tiến tới” một cái nơi mơ hồ, được ngụy biện bằng những từ ngữ không có nội dung.

Nhân loại đă dành sự ngưỡng mộ cao nhất cho chính trị, ở nơi người lănh đạo, đó là đạo đức, là tư tưởng nhân bản, là một nhân cách cao hơn hẳn, và phải là một trí tuệ sáng suốt, có khả năng nh́n thấy được tương lai. Nếu không được như thế, hàm lượng của những tố chất nói trên quá ít ỏi, th́ đó là một tai họa khủng khiếp cho dân tộc. Người ta vẫn cho rằng, làm chính trị sai, hại cả một thế hệ, làm văn hóa giáo dục sai, hại nhiều thế hệ. Điều đó sẽ không đúng trong một chế độ chính trị ‘toàn trị”. Toàn trị sẽ đem lại hệ quả rất khủng khiếp, nó bít kín tất cả, không cho phép có một kẻ hở nào để có bất cứ một sự nẩy mầm tươi mới tốt đẹp hơn xuất hiện. V́ văn hóa giáo dục cũng chỉ trở thành một thứ “chiến binh”, là một sắc lính trong các sắc lính, được trang bị một loại tư duy theo kiểu công cụ, đồng đẳng với các công cụ bạo lực khác.

 3. Sự khoán gọn

Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, phải chăng Điều 4, là một thứ văn kiện “hợp đồng khoán gọn”, giao cả sinh mệnh trước mắt và lâu dài của cả dân tộc cho một “đội thầu”, mà đội thầu đó lại có quá nhiều quyền hạn, từ thiết kế đến thi công, kiêm giám sát công tŕnh, làm báo cáo hoàn công; và đặc biệt, thay mặt cả “chủ đầu tư”, có quyền đánh, bắt, bỏ tù “chủ đâu tư”. Phương chi, đội thầu ấy, đang thoái hóa đến toàn diện, mất hết niềm tin của “chủ đầu tư”. Nếu “hợp đồng khoán gọn” nầy có tồn tại trong Hiến Pháp, thông qua cuộc “lobby” hoành tráng bằng các kỷ xảo bạo lực, th́ Hiến Pháp ấy cũng không có trong ḷng dân.

Cho dù có kẻ quan niệm trắng trợn rằng, chính trị là thủ đoạn, đời sống là thực dụng, quyền lực là ưu thế chăng nữa, th́ sự khinh-trọng trong nhân dân vẫn là chuẩn mực của giá trị sống hằng ngày và lâu dài, nó có sức mạnh vĩnh cửu trong ḷng dân tộc. Đoàn người sẽ ngày càng đông, giới trẻ càng nhập cuộc, vẫn đang tiến về phía trước, hướng về mục tiêu dân chủ, chỉ v́ con tàu của đất nước, đặc biệt đang đứng trước họa xâm lăng của “Chủ nghĩa Xă hội” Đại Hán. Ngoài ra, không có một giá trị nào khác được so sánh, như sự “tồn vong” của Đảng chẳng hạn…Vả lại, sự “tồn vong” nầy nằm trên nền tảng dân chủ hay không. Thế giới từng cảnh báo : Với Trung Hoa Cọng sản, ḥa b́nh chỉ đến khi họ thống trị thiên hạ mà không c̣n sự đề kháng nào xảy ra.

Bức họa đồ cho cuộc hành tŕnh mà điểm đến phải là bản Hiến Pháp của toàn dân. Không thể hồ đồ vu cáo cho ai là thoái hóa, hay có âm mưu chia rẽ dân tộc. Chỉ bằng cái nh́n khách quan cũng thấy rơ, thông qua đợt góp ư sửa đổi HP, có 2 luồng chảy, như Đảng đă tự phân chia “lề phải và lề trái”, người ta thấy nó đồng nghĩa với “lề đảng và lề dân”, trong đó có một phía là Đảng CS lănh đạo, và luồng chảy kia là trong ḷng nhân dân. Chừng nào chưa có một cuộc trưng cầu ư dân một cách chân thực, dân chủ, minh bạch, th́ không ai có thể nhân danh được, theo cách có danh dự, hai chữ Nhân dân, Tổ quốc, hay Công lư ! Dù có 20 triệu lượt ư kiến góp ư về Hiến pháp, hay 100 triệu đi nữa, theo cái cách đó, th́ cũng vô nghĩa, v́ không có giá trị về sự trung thực. Tiếc thay, niềm tin đă mất, càng thêm mất, đến chẳng c̣n ǵ !

C̣n quá xa vời để so sánh với quốc gia cùng một thời điểm xuất phát, nước Nhật với Minh Trị Thiên Hoàng và nhà tư tưởng Fukuzawa : “Xây dựng và bảo vệ tự do của một quốc gia, là thông qua xây dựng và bảo vệ tự do của mỗi công dân”.

Họ đă nói thật, nên họ đă làm được, đă qua 100 năm.(1912- 2013).Thực tế chứng minh : Tư tưởng tự do đă đem đến tiến bộ. Tư tưởng toàn trị chỉ kéo lùi lịch sử.!

Đèn vàng đă báo hiệu dừng lại, là sự nhắc nhở cần thiết cho toàn dân, kẻ dẫn đường, lẫn kẻ đi theo mà không biết đích đến, sẽ gặp tai họa, mà một số trong số những kẻ dẫn đường, sẽ nhanh chóng biến mất ở một con hẻm nào đó, như một kẻ cắp, sau khi đă làm kẻ cướp. Quả thật, nếu vai tṛ dẫn đường nằm trong tay người không lương thiện, hoặc là loại vớ vẫn, th́ tai họa cho dân tộc biết chừng nào !

Nhất Đảng “công ḿnh”, vạn cốt khô !

 Tôi luôn nhớ câu chuyện nhỏ nầy và cương quyết không đi theo ai, để đến cái nơi mà ḿnh không hề biết !

Hạ đ́nh Nguyên. 2-4-2013