Thursday, April 25, 2013                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

TIN ĐẠI HỘI ĐẢNG LÂN THỨ BẢY TỔ CHỨC TẠI NAM CALIFORNIA,

NGÀY 7,8 VÀ 9 THÁNG 12, 2012

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

http://www.freevn.net/D_1-2_2-69_4-1902_5-50_6-1_17-1176_14-2_15-2/

          Vào các ngày 7-8 và 9 tháng 12 tại Little Saigon, thủ đô của Người Việt tỵ nạn cộng sản, ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG đă tổ chức Đại hội lần thứ 7 tính từ ngày thành lập Đảng 10-12-1939. Đại hội này qui tụ 122 đại biểu đến từ các Châu lục, Quốc nội và nhiều Tiểu bang tại Hoa Kỳ.

          Sau ba ngày

          - Đại hội đă duyệt kiểm thành quả hoạt động của Đảng trong 4 năm qua.

          - Đơn giản cơ cấu lănh đạo đảng để phù hợp với nhu cầu đấu tranh.

          - Đề ra kế hoạch, sách lược hoạt động cho 4 năm sắp tới.

          - Bằng và với thể thức dân chủ, đại hội bầu chọn một Tân Hội Đồng Lănh  Đạo thay thế Hội Đồng Lănh Đạo măn nhiệm.

Để giới thiệu Tân Hội Đồng Lănh Đạo Đảng lần thứ 7, một buổi lễ ra mắt được tổ chức trọng thể vào chiều ngày 9 tháng 12, năm 2012 tại Hội trường chùa Điều Ngự, Nam California, Hoa Kỳ.

Ngoài ra trong dịp này Đại Việt Quốc Dân Đảng cũng có tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho Chư Hương Linh Dân, Quân, Cán, Chính và bao thế hệ đồng chí Đại Việt đă hy sinh cho Độc Lập- Tự Do- Dân Chủ, và một chương tŕnh văn nghệ đấu tranh.

Sau đây là thành phần Tân Hội Đồng Lănh Đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng đă được bầu chọn cho nhiệm kỳ 2013-2017:

          Chủ Tịch Đảng:        

Ô. THÁI DƯƠNG T.T.Đ

      Đệ I Phó Chủ Tịch:     

   Bác sĩ  PHẠM QUANG THÙY

          Đệ II Phó Chủ Tịch:    

      Ô. BÙI ANH CA

          Đệ III Phó Chủ Tịch:   

          Kỹ sư  LÊ QUANG NAM

                 Tổng Thư Kư:              

      Ô. TRƯƠNG QUỐC HƯNG

              Tổng Thủ Quỹ:            

 Kỹ sư BẠCH NGA

Và 25 Tổng Ủy Viên phụ trách

các Tổng Bộ chuyên biệt.

 ỦY BAN GIÁM SÁT

           Chủ Tịch Ủy Ban:           

Ô. TRẦN TUẤN KHANH

        Phó Chủ Tịch Ủy Ban:           

Ô. MẪN THẾ

      Ủy Viên:           

   Ô. NGUYỄN CƯỜNG    

           Ô. HOÀNG BẰNG

           Ô. NGUYỄN CHÁNH TÂM

BAN CỐ VẤN

Gs         Phạm Đăng Cảnh      (Pháp)

Ô.         Triệu Thanh Sơn       (Hoa Kỳ

Ô.         Vơ Đại Tôn               (Úc)

Ô.         Nguyễn Đại Chính     (Cựu NS Hoa Kỳ)

Ô.         Phạm Đ́nh Hưng       (Cựu Thẩm phán)

Ô.         Phạm Văn Thuần       (Cựu Đại Tá)

ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

www.daivietquocdandang.net

**************************************************

http://www.vietbao.com/D_1-2_2-74_4-201154_5-15_6-1_17-21936_14-2_15-2/

Đại Việt Quốc Dân Đảng Đại Hội Lần Thứ 7 Tại Quận Cam Ra Quyết Nghị:

Hưng Đảng, Trừ Cộng, Cứu Quốc

                                                                                                                                                                                                          12/12/2012 12:57 PM

Westminster (B́nh Sa)- - Vào các ngày 7-8-9 tháng 12 năm 2012 Tại hội trường số 3929 Fifth ST, Santa Ana Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, Đại Việt Quốc Dân Đảng đă long trọng tổ chức Đại Hội Lần Thứ 7 (tính từ ngày thành lập Đảng 10-12 năm 1939 đến nay).

Theo ban tổ chức cho biết: Đại hội qui tự 122 đại biểu đến từ các Châu lục, quốc nội và nhiều Tiểu Bang tại Hoa Kỳ.

Mục đích của Đại hội là tổng kết những thành tích hoạt động của Đảng trong 4 năm qua, đề ra kế hoạch hoạt động cho 4 năm tới, bàn thảo, đơn giản hóa cơ cấu lănh đạo Đảng để phù hợp với nhu cầu đấu tranh. Đại hội trong tinh thần dân chủ sẽ bầu chọn một tân Hội Đồng Lănh Đạo cho nhiệm kỳ mới. Theo ban tổ chức cho biết:

Sau 2 ngày làm việc, đại hội đă bầu ra một một Tân Hội Đồng Lănh Đạo cho nhiệm kỳ 2013-2017 với thành phần nhân sự như sau:

Chủ Tịch Đảng, Giáo Sư Trần Trọng Đạt; Đệ Nhất Phó Chủ Tịch, Bác Sĩ Phạm Quang Thùy; Đệ Nhị Phó Chủ Tịch, Ông Bùi Anh Ca; Đệ Tam Phó Chủ Tịch, KS Lê Quang Nam; Tổng Thư kư, Ông Trương Quốc Hưng; Tổng Thủ Qũy, Cô Bạch Nga và 25 Ủy Viên phụ trách các Tổng Bộ chuyên biệt.

Ủy Ban Giám Sát: Chủ Tịch, Ông Trần Tuấn Khanh và các thành viên gồm Ô. Nguyễn Cường, Hoàng Bằng và Nguyễn Chánh Tâm.

Ban Cố Vấn: Giáo Sư Phạm Đăng Cảnh, (Pháp) Ô Triệu Thanh Sơn, (Hoa Kỳ) Ô. Vơ Đại Tôn, (Úc Châu) Cựu Nghị Sĩ Nguyễn Văn Ngải,(Hoa Kỳ) Lâm Thủy, (Hoa Kỳ) Nguyễn Học Tập, (Ư) Vạn Thắng, (Việt Nam) Cựu Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng, (Hoa Kỳ) Cựu Đại Tá QLVNCH, Phạm Văn Thuần (Hoa Kỳ).

Kết qủa Đại hội một bản Quyết Nghị được thông qua và phổ biến gồm có 6 điểm:

1-Toàn Đảng quốc nội và hải ngoại quyết tâm thực hiện sách lược Hưng Đảng-Trừ Cộng-Cứu Quốc.

2-Tích cực củng cố, xây dựng và phát triển cơ sở Đảng trong và ngoài nước.

3-Trẻ trung hóa các cấp lănh đạo từ Trung Ương đến các cơ sở.

4-Tiếp tục đẩy mạnh công tác quốc nội, công tác quốc tế vận và xây dựng cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại ngày càng vững mạnh.

5-Đại Việt Quốc Dân Đảng sẵn sàng cộng tác với tất cả các chính đảng, đoàn thể, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có cùng lập trường và mục đích đấu tranh.

6-Đại Việt Quốc Dân Đảng quyết tâm cùng quốc dân trong và ngoài nước chiến đấu xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị, buôn dân bán nước, diệt cộng để cứu nước và xây dựng một quốc gia Việt Nam thật sự Tự Do-Dân Chủ-Phú Cướng.

Kết thúc Đại Hội một buổi lễ giới thiệu Tân thành phần lănh đạo và lễ cầu siêu cho Chư Hương Linh Dân, Quân, Cán, Chính và bao thế hệ đồng chí Đại Việt đă hy sinh cho Độc Lập-Tự Do-Dân Chủ. Buổi lễ d́ễn ra vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2012 tại hội trường Chùa Điều Ngự, khoảng 500 quan khách, trong số có Ḥa Thượng Thích Viên Thành, Thượng Tọa Thích Viên Huy và qúy Chư Tôn Đức Chùa Điều Ngự, Linh Mục Nguyên Thanh, qúy vị nhân sĩ trí thức một số đại diện các Đảng phái chính trị, các đoàn thể đấu tranh, các hội đoàn, đoàn thể, hội đồng hương thân hữu, các cơ quan truyền thanh, truyền h́nh, báo chí tham dự.

Điều hợp chương tŕnh khai mạc do Ông Du Long, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa, Hoa Kỳ, Đảng Kỳ và phút mặc niệm, tiếp theo là lời chào mừng và cảm ơn của Bác Sĩ Phạm Quang Thùy, Trưởng Ban tổ chức, Sau đó lễ ra mắt Tân Hội Đồng Lănh Đạo.

Sau phần ra mắt là lễ niệm hương trước bàn thờ tổ quốc và trước di ảnh Đảng Trưởng trương Tử Anh.

Tiếp theo là diễn văn khai mạc của ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, trong phần diễn văn có đoạn ông nói: "...Tại hải ngoại, tính đến kỳ Đại Hội này là đă qua 6 lần đại hội Đảng. Mỗi lần đại hội là mỗi lần nấu nung, tôi luyện, kiên cường ư chí chiến đấu. Mỗi lần đại hội là đánh dấu sự quyết tâm , dũng lược của tập thể đảng viên ĐVQDĐ trong sự nghiệp cùng toàn dân đập cho tan, quét cho sạch chế độ bạo ngược, bạo trị, chế độ buôn dân bán nước: Tập đoàn VC Hà Nội!

Để bảo vệ giang sơn, để giành lại quyền sống, quyền làm người, để thoát cảnh nô lệ, áp bức, để được sống trong Tự do, Dân Chủ, quốc dân ta đă chiến đấu: Nào Nông dân, công nhân, học sinh sinh viên, b́nh dân, trí thức, kẻ miền xuôi, người miền ngược, tín đồ , giáo dân, tăng lữ các tôn giáo, quốc nội lẫn quốc ngoại kiên cường quyết liệt vùng dậy. Đă không biết bao hy sinh xương máu, tù ngục đọa đầy, đă không biết bao gian lao, đau khổ. Với niềm tin tất thắng, đă có hàng ngàn, hàng vạn cá nhân nổi dậy, hàng trăm tổ chức đă kiên tŕ , quyết liệt đấu tranh... có thể nói hàng ngày, hàng giờ, hàng phút liên tục chiến đấu nhưng đến giờ này vẫn chưa đạt chiến thắng! B́nh tâm suy xét, chẳng qua đó là thiếu sự hợp đồng, thiếu sự liên minh, thiếu sự hợp tác, thiếu đồng tâm nhất trí. Đă thấy được nguyên nhân, tại sao mọi người, mọi tổ chức , chính đảng không kết đoàn, sao không Đồng tâm và Hiệp Lực?! Chế độ man rợ do tập đoàn việt cộng đă đang thi triển, cố bám giữ một thiên đường ảo, hoang tưởng ... nhưng thực tế là một địa ngục có thật!..."

Tiếp theo chương tŕnh là phần tuyên dương công trạng của các Đảng viên có thành tích hoạt động xuất sắc. Trong dịp nầy Dược Sĩ Nguyễn Đ́nh Thức Đại Diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn lên trao tặng bằng tưởng lục đến Ban Tổ Chức Đại Hội và Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, ghi nhận những đóng góp của Đảng trong sinh hoạt chung của cộng đồng.

Lễ cầu siêu chính thức bắt đầu. Sau lễ cầu siêu là chương tŕnh văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm và hội Bà Triệu tŕnh diễn.

H́nh ảnh trong Đại Hội lần thứ 7 của Đại Việt Quốc Dân Đảng.

 

 Báo Saigon Nhỏ , số 1315. Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012