Thursday, November 11, 2010                                             trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

TỔNG ĐOÀN THANH NIÊN HÙNG VIỆT

                                                                                                                         Trần Thái Dương

Tiếp nối tinh thần yêu nước, cách mạng của Cha Anh đi trước , Tổng Đoàn Thanh niên Hùng Việt (TĐTNHV), một tổ chức Thanh niên, Sinh Viên, Trí Thức của Đại Việt Quốc Dân Đảng (ĐVQDĐ) đă được thành lập. Khởi đi từ những ngày cuối của thập niên 1990, do nhu cầu phát triển và hoạt động trong và ngoài nước, Đảng đă quyết định thành lập các ĐTNHV khắp các nơi. Trưởng thành trong cách mạng đấu tranh,TĐTNHV đă vươn vai như Phù Đổng.Với tôn chỉ Phục Việt, Bảo Việt, Hùng Việt – người thanh niên trong hàng ngũ ĐVQDĐ hănh diện tiếp bước Cha Anh. Để có cái nh́n sơ quát về những thế hệ thanh niên của lớp Cha Anh này: Khởi đầu từ đâu? hành trang như thế nào? đă đóng góp được những ǵ cho công cuộc đấu tranh? Chúng ta hăy bắt đầu với:

· Chi Bộ Tiên Khởi, Chi Bộ Đảng Trưởng

  Từ Trái Sang Phải: * Đ/chí Nguyễn Tư Khoa (tự sát 1975), * Đ/chí Lê Quang Thiện tức Nguyễn Quang Minh, một trong những đ/chí tiên khởi của Chi Bộ Đảng Trưởng đă bị CS giết chết tại nhà tù A.20 Xuân Phước, Phú Yên * Cụ Ông Trương Bội Hoàng, nhà Cách Mạng lăo thành, thân sinh của Đảng Trưởng Trương Tử Anh, *Đ/chí Gs Huỳnh Tô - Hiệu Trưởng đầu tiên Trường Trung Học Nguyễn Huệ, Phú Yên.

 Hun đúc từ truyền thống đấu tranh cách mạng tại Tỉnh Phú Yên (miền Trung NVN) trước đó như phong trào chống thuế, chống lấy đất ruộng của nông dân trồng miá vv… những thanh niên yêu nước đất Phú Yên đă tập họp dưới sự chĩ đạo đấu tranh của người thanh niên cách mạng Trương Tử Anh. Để tránh mật thám Tây, giữa cánh đồng Mỹ Thạnh vào mùa khô, một cuộc họp đă được tổ chức và qui tụ gồm: Huỳnh Kiêm Giai, Đỗ Khuê, Nguyễn Kiều Siêu, Trương Soạn, Huỳnh Anh, Vơ Thị Trang, Trương Thị Thỉnh, Nguyễn thanh Giang vv…đă  thành lập ban Lănh Đạo Chi Bộ đầu tiên của ĐVQDĐ. Với thành phần đầy nhiệt huyết, chi bộ này đă phát trriển mạnh mẽ gồm đủ tầng lớp nhân dân sau đó. Năm 1938 Đảng trưởng Trương Tử Anh công bố Chủ Thuyết “DÂN TỘC SINH TỒN” và tuyên ngôn thành lập ĐVQDĐ. Chi Bộ đă cử đồng chí (đ/ch) Nguyễn Quang Minh (tức Lê Quang Thiện) ra Hà Nội tăng cường vào phái đoàn ngoại giao sang Trung Hoa do đ/ch BS Nguyễn tôn Hoàn và BS Đặng Văn Sung phụ trách.

-       Đ/ch Huỳnh Kim Giai, phụ trách Châu Trưởng Cha Pa

-       Đ/ch Đỗ Khuê, phụ trách Châu Trưởng Bảo Hà

-       Đ/ch Dược sĩ Cao Sĩ Đệ, Nguyễn Kiểu Sính được đưa vào học trường Vơ Bị Lục Quân.

-       Đ/ch Huỳnh Hạnh, Lư Phụng Nghi, Phan Dzụ, Trương Tử Nghi, Nguyễn Thanh Giang, Trương Kư được sung vào Trung Ương Đảng Bộ ở Hà Nội vv…

Mặt khác, với chủ trương sắt máu. giết tuyệt, diệt sạch những người yêu nước, bọn Cộng sản đă dă man giết hại (chôn sống) một số đảng viên lúc bấy giờ như các đ/ch Trương Soạn, Huỳnh Anh, Trương Dụng Quyền, Phan Dũng, Trương Lịnh, Huỳnh Tất, Trương Kư vv…

Được thành lập trong bối cảnh đấu tranh chống thực dân Pháp … phát triển, chiến đấu theo những thăng trầm lịch sử. Chi Bộ Đảng Trưởng, đă cống hiến cho Đảng để phục vụ Tổ quốc hàng ngàn cán bộ ưu tú và trung kiên. Đặc biệt vào thời điểm tháng 4/1975, chỉ riêng Chi Bộ Đảng Trưởng đă có hàng trăm cán bộ bị Cộng Sản thảm sát tập thể, hàng trăm bị tù đầy trong các lao tù A20, A30. Ngày nay theo nhu cầu phát triển Đảng, Chi Bộ Đảng Trưởng đă nâng lên thành Đặc Khu lấy tên là Đặc Khu Đảng Trưởng (ĐKĐT) trực thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương (BCH/TU).

Với quá tŕnh cách mạng cao độ, với quá khứ kiên cường (ĐKĐT) tất nhiên đă, đang và sẽ đóng góp nhiều mặt lớn lao trong những ngày sắp tới.

· Thanh Niên Bảo Quốc (TNBQ)


THANH NIÊN BẢO QUỐC ĐOÀN đă được ĐVQDĐ thành lập vào năm 1947. Người được giao phó trọng trách này là đ/ch Đỗ Văn Năng, một đảng viên xuất sắc về cả hai mặt văn vơ. Với tài năng sẵn có, đ/ch Đỗ Văn Năng trong một thời gian ngắn đă xây dựng và phát triển mạnh mẽ Đoàn Thanh Niên Bảo Quốc hiện diện khắp các tỉnh Miền Nam.  

Khi đ/ch Nguyễn Tôn Hoàn đươc cử giữ chức vụ Bộ Trưởng Bô Thanh Niên là lúc Thanh Niên Bảo Quốc Đoàn  phát triển mạnh mẽ về cả phẩm và lượng khiến bọn Cộng Sản quyết tâm tiêu diệt Đoàn Thanh Niên Bảo Quốc nên đă hèn hạ sát hại đ/ch Đỗ Văn Năng. Sau khi đ/ch Đỗ Văn Năng mất, Đảng đă cử đ/ch Trần Văn Xuân thay thế, lănh đạo (TNBQ) Miền Nam và đ/ch Vương Hữu Đức phụ trách (TNBQ) xứ bộ Miền Bắc.

Cố Đồng Chí Đỗ Văn Năng, Thủ lănh Thanh Niên Bảo Quốc Đoàn

                 

· Việt Sinh Đoàn (VSĐ)

                                                                     

Cố Đồng Chí Trương Tử An, bào đệ Đảng Trưởng Trương Tử Anh,Thủ Lănh Việt Sinh Đoàn.

Song song với (TNBQ), Đảng đă thành lập một tổ chức thanh niên khác lấy tên là Việt Sinh Đoàn do đ/ch Trương Tử An lănh đạo. Thời điểm bấy giờ Liên Khu V theo sự phân chia khu vực của Việt Minh Cộng Sản gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngăi, B́nh Định, Phú Yên. Việt Sinh Đoàn (Đoàn Thanh Niên Sinh Tồn) phát triển trong vùng đất do Cộng Sản chiếm đóng, qui tụ những thanh niên yêu nước, lấy văn hóa làm vũ khí chống lại chúng.

Trước sự lớn mạnh của (VSĐ), Cộng Sản mạnh tay đàn áp, bắt bớ , buộc thôi học …, nhiều học sinh gây nên phẫn uất, căm thù đối với học sinh cũng như phụ huynh trong khắp vùng. Năm 1953 với ṇng cốt là những (VSĐ), Thủ lănh Trương Tử An (bào đệ của Đảng Trưởng) đă thành lập Binh Đoàn độc lập, với 10 đại đội, mỗi đại đội 200 người, Binh Đoàn độc lập đă đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng chính quyền quốc gia (1954). Năm 1963, thủ lănh (VSĐ) bị thủ tiêu, song tổ chức (VSĐ) vẫn được tiếp tục phát triển. Bên cạnh đó, ở các Viện Đại Học Huế, Saigon, Đà Lạt, Cần Thơ, các Đặc Khu Trương Tử Anh I,II,III.IV cũng đă được tổ chức qui tụ rất đông thanh niên, sinh viên tại các Đại Học này.

 

       

· ĐOÀN THANH NIÊN HÙNG VIỆT – TỔNG ĐOÀN

THANH NIÊN HÙNG VIỆT. (TĐTNHV)

 

                         

Để đáp ứng nhu cầu của Đảng, một tổ chức thanh niên, sinh viên, học sinh kế tục tinh thần Trương Tử Anh. Năm 1993 Đảng đă giao trách nhiệm cho đ/ch TTĐ thành lập một tổ chức thanh niên lấy tên là ĐOÀN THANH NIÊN HÙNG VIỆT. Với kinh nghiệm sẵn có, đ/chí đă xây dựng được gần 100 thanh niên, sinh viên; lúc khởi đầu là những cảm t́nh viên và từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ trong tổ chức ĐVQDĐ. Đây là những thành phần ưu tú thuộc các trường Đại học tiên tiến ở Hải ngoại.Với không khí Tự Do, với ư thức cao đô về vai tṛ của thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, (ĐTNHV) đă phát triển nhanh chóng. Các đ/ch Lănh Đạo lăo thành đă hết sức ca ngợi, tin tưởng khi trực tiếp thấy tận mắt các anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh sinh hoạt khiến các đ/ch như đă sống lại ở tuổi hoa niên cách đây 5-7 mươi năm về trước.

Trưởng thành trong hoạt động, kết đoàn trong t́nh chiến đấu, được hướng dẫn dưới ánh sáng Dân Tộc Sinh Tồn; tuyệt đại lớp thanh niên của ĐTNHV đă trở thành những đảng viên ưu tú đă lănh đạo các cơ sở, đảng bộ, thành bộ, khu bộ vv…, một số đảng viên trẻ khác đă được bầu chọn vào Trung Ương Đảng qua các kỳ đại hội Đảng. Đặc biệt ở Đại Hội Đảng 1995, Đảng đă quyết định thành lập Tổng Đoàn Thanh niên Hùng Việt bao gồm các đoàn thanh niên Hùng Việt Úc Châu, Âu Châu, Canada và Hoa Kỳ và đ/ch Kỹ sư Nguyễn Thanh Vân được cử nhiệm chức vụ Tổng Đoàn Trưởng (đặc trách hải ngoại) và đ/ch Bác sĩ Trần Quang Tổng Đoàn Phó (đặc trách quốc nội).

Tổ Quốc măi luôn đặc biệt kỳ vọng ở tầng lớp thanh niên. Quốc Dân có được Tự Do, Dân Chủ, Phú Cường hay không là cậy trông ở những thế hệ trẻ tiếp nối này. Trách nhiệm vô cùng cao cả, nặng nề nhưng cũng vô cùng hănh diện, quang vinh! Hăy luôn rèn luyện, tài bồi TÂM, TRÍ, lấy ƯU TÚ, TRUNG KIÊN làm hành trang cộng với ḷng YÊU NƯỚC, THƯƠNG N̉I: TỔNG ĐOÀN THANH NIÊN HÙNG VIỆT hăy xứng đáng tiếp bước CHA ANH.

 

H́nh ảnh các Đại Biểu Thanh Niên Đại Biểu TĐTN Hùng Việt

tham dự Đại hội Đảng năm 2009

   

                                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh sinh hoạt của Tổng Đoàn Thanh niên HÙNG VIỆT