Friday, June 17, 2011                             trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Nguyễn Trăi

 

Nguyễn Trăi , hiệu là Ức Trai, 1380–1442, là đại thần nhà Hậu Lê, một nhân vật vĩ đại về nhiều mặt, rất hiếm có trong lịch sử. Công lao sự nghiệp của ông rất lớn. Đạo đức phong cách của ông rất cao đẹp. Ông là một anh hùng dân tộc vĩ đại, là nhà chính trị lỗi lạc, nhà chiến lược thiên tài, nhà ngoại giao kiệt xuất, đồng thời là một nhà văn lớn, nhà thơ lớn, nhà sử học, nhà địa lư học, nhà làm luật pháp và âm nhạc xuất sắc. Năm 1980, ông được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới nhân dịp kỷ niệm 600 năm ngày sinh của ông.

 Ngay từ khi c̣n sống, Nguyễn Trăi đă được những người đương thời khen ngợi là:

 Kinh bang hoa quốc, cổ vô tiền

 Nghĩa là:

 Dựng nước và làm vẻ vang tổ quốc, từ xưa chưa ai được như ông

 

B̀NH NGÔ ĐẠI CÁO

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu,

Nước non bờ cỏi đă chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác;

Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần

Bao đời xây nền độc lập;

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên

Mỗi bên hùng cứ một phương;

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,

Song hào kiệt thời nào cũng có.

Cho nên:

Lưu Cung tham công nên thất bại;

Triệu Tiết chí lớn phải vong thân;

Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mă

Việc xưa xem xét. Chứng cứ c̣n ghi.

Vừa rồi:

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà

Để trong nước ḷng dân oán hận

Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn

Bọn gian tà c̣n bán nước cầu vinh

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ

Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế

Gây thù kết oán trải mấy mươi năm

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.

Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.

Người bị ép xuống biển ḍng lưng ṃ ngọc,

Ngán thay cá mập thuồng luồng.

Kẻ bị đem vào núi đăi cát t́m vàng,

Khốn nỗi rừng sâu nước độc.

Vét sản vật, bắt ḍ chim sả, Chốn chốn lưới chăng.

Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, Nơi nơi cạm đặt.

Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,

Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.

Thằng há miệng, đứa nhe răng,

Máu mỡ bấy no nê chưa chán,

Nay xây nhà, mai đắp đất,

chân tay nào phục dịch cho vừa?

Nặng nề những nổi phu phen

Tan tác cả nghề canh cửi.

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!

Ḷng người đều căm giận, Trời đất chẳng dung tha;

Ta đây:

Núi Lam sơn dấy nghĩa Chốn hoang dă nương ḿnh

Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Căm giặc nước thề không cùng sống

Đau ḷng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời

Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.

Quên ăn v́ giận, sách lược thao suy xét đă tinh,

Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.

Những trằn trọc trong cơn mộng mị,

Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi

Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, Chính lúc quân thù đang mạnh.

Lại ngặt v́:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm,

Nhân tài như lá mùa thu,Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,

Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,Tấm ḷng cứu nước,

Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,Cỗ xe cầu hiền,

thường chăm chắm c̣n dành phía tả.

Thế mà:

Trông người, người càng vắng bóng,

Mịt mù như nh́n chốn bể khơi.

Tự ta, ta phải dốc ḷng,

vội vă hơn cứu người chết đói.

Phần v́ giận quân thù ngang dọc,

Phần v́ lo vận nước khó khăn,

Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,

Lúc Khôi Huyện quân không một đội.

Trời thử ḷng trao cho mệnh lớn

Ta gắng trí khắc phục gian nan.

Nhân dân bốn cỏi một nhà,

dựng cần trúc ngọn cờ phất phới

Tướng sĩ một ḷng phụ tử,

Ḥa nước sông chén rượu ngọt ngào.

Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.

 Trọn hay:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,

Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,

Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.

Sĩ khí đă hăng

Quân thanh càng mạnh.

Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía,

Lư An, Phương Chính, nín thở cầu thoát thân.

Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại,

Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về.

Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm

Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.

Phúc tâm quân giặc: Trần Hiệp đă phải bêu đầu

Mọt gian kẻ thù: Lư Lượng cũng đành bỏ mạng.

Vương Thông gỡ thế nguy,

mà đám lửa cháy lại càng cháy

Mă Anh cứu trận đánh

Mà quân ta hăng lại càng hăng.

Bó tay để đợi bại vong,

Giặc đă trí cùng lực kiệt,

Chẳng đánh mà người chịu khuất,

Ta đây mưu phạt tâm công.

Tưởng chúng biết lẽ ăn năn

Nên đă thay ḷng đổi dạ

Ngờ đâu vẫn đương mưu tính

Lại c̣n chuốc tội gây oan.

Giữ ư kiến một người,

Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,

Tham công danh một lúc,

Để cười cho tất cả thế gian.

Bởi thế:

Thằng nhăi con Tuyên đức động binh không ngừng

Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy

Đinh mùi tháng chín,

Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại

Năm ấy tháng mười,

Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.

Ta trước đă điều binh thủ hiểm,

Chặt mũi tiên phong

Sau lại sai tướng chẹn đường

Tuyệt nguồn lương thực

Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng

Liễu Thăng thất thế

Ngày hai mươi, trận Mă Yên

Liễu Thăng cụt đầu.

Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong

Ngày hăm tám, thượng thư Lư Khánh cùng kế tự vẫn.

Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá

Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau

Lại thêm quân bốn mặt vây thành

Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc

Sĩ tốt kén người hùng hổ

Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh

Gươm mài đá, đá núi cũng ṃn

Voi uống nước, nước sông phải cạn.

Đánh một trận, sạch không ḱnh ngạc

Đánh hai trận, tan tác chim muông.

Cơn gió to trút sạch lá khô,

Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.

Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,

Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.

Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường

Xương Giang, B́nh Than, máu trôi đỏ nước

Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,

Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.

Bị ta chặn ở Lê Hoa

Quân Vân Nam nghi ngờ

khiếp vía mà vỡ mật !

Nghe Thăng thua ở Cần Trạm,

Quân Mộc Thạnh xéo lên nhau

Chạy để thoát thân.

Suối Lănh Câu, máu chảy thành sông,

Nước sông nghẹn ngào tiếng khóc

Thành Đan Xá, thây chất thành núi,

Cỏ nội đầm đ́a máu đen.

Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,

Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng.

Tướng giặc bị cầm tù,

Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng

Thần Vũ chẳng giết hại,

thể ḷng trời ta mở đường hiếu sinh

Mă Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,

ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,

Vương Thông, Mă Anh, phát cho vài ngh́n cỗ ngựa,

về đến nước mà vẫn tim đập chân run.

Họ đă tham sống sợ chết mà ḥa hiếu thực ḷng

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.

Chẳng những mưu kế kỳ diệu

Cũng là chưa thấy xưa nay.

Xă tắc từ đây vững bền

Giang sơn từ đây đổi mới

Càn khôn bĩ rồi lại thái

Nhật nguyệt hối rồi lại minh

Ngàn năm vết nhục nhă sạch làu

Muôn thuở nền thái b́nh vững chắc

Âu cũng nhờ trời đất tổ tông

linh thiêng đă lặng thầm phù trợ;

 

Than ôi !

Một cỗ nhung y chiến thắng,

Nên công oanh liệt ngàn năm

Bốn phương biển cả thanh b́nh,

Ban chiếu duy tân khắp chốn.

Xa gần bá cáo,

Ai nấy đều hay.