Thursday, December 23, 2010                                                            trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Tưởng niệm ngày thành lập VNQDĐ lần thứ 83

                                                                                                                   Lê Thành Nhân

 

Lịch Sử VNQDĐNhân ngày thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng lần thứ 83 (25/12/1927-2010) tôi viết lên những giá trị sự ra đời của VNQDĐ đối với chiều dài lịch sử...đó là sự tưởng niệm đối với một Đảng đă đi vào cửa chính lịch sử, đă và đang chiến đấu cho tự do và hạnh phúc của toàn dân....

                                                                             

Thời ấy, quân thực dân Pháp đang xâm chiếm nước ta, trong khi đất nước bị lầm than trăm ngàn cơ cực, bao nỗi nhục nhă dưới gót dày của Thực Dân Pháp th́ tại cung đ́nh Đại Nội Huế vẫn im ĺm kín cổng cao tường xum xoe trong lễ hội phong kiến lạc hậu, ông vua chỉ ngồi làm v́, không một chút thực quyền nào cả, sáng sớm nghênh giá ngự triều rồi rút lui cung cấm vui chơi thưởng ngoạn với hằng trăm cung phi mỹ nữ. Vua nào tuân phục lệnh Thực Dân Pháp th́ c̣n ngai vua, c̣n không th́ bị lưu đày biệt xứ không có ngày về....So với Thực Dân Anh, Tây Ban Nha, Ḥa Lan v.v...th́ Pháp là một loại thực dân tồi tệ, cố bám bóc lột; thiển cận không nh́n ra những đổi thay của thế giới đang lên với phong trào “Giải Thực”, với ḷng dạ hẹp ḥi ích kỷ và v́ sự ngu muội của Thực Dân Pháp thời đó, mà ngày nay Pháp mất trắng chẳng c̣n ảnh hưởng được ǵ đối với các nước thuộc địa cũ, ngoài việc hằng năm hội họp “Tổ Chức Quốc Tế Pháp Ngữ” - một ngôn ngữ nay đă thoái trào ít ai cần học!

 

Trước cảnh nước cùng dân biến, vua quan bất lực bảo thủ, kiến thức khô cứng trong khung cửa “muôn tâu bệ hạ” phong kiến lạc hậu...bao người yêu nước đă đứng lên nguyện đem thân ḿnh để đánh Pháp ra khỏi cơi trời Nam nhưng những sĩ phu yêu nước đó chưa thoát ra ngoài phạm trù “tôi trung báo quốc” (đánh Pháp để phục hồi chế độ phong kiến vua tôi).

 

Việt Nam Quốc Dân Đảng nhận thức rằng các quốc gia tiến bộ trên thế giới đều kinh qua những cuộc cách mạng nhân quyền và dân quyền tự do, cho nên không thể duy tŕ chế độ phong kiến độc tài lạc hậu, và nhất là không thể cúi đầu làm thân trâu ngựa cho thực dân Pháp xâm lược cho nên một lúc phải làm hai cuộc cách mạng bài Phong đă Thực (bài trừ chế độ phong kiến, đánh đuổi thực dân Pháp dành độc lập) để thành lập một thể chế tự do dân chủ mang lại hạnh phúc cho toàn dân.

 

Những thanh niên quyết tâm đứng lên thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng vào đêm 25 tháng 12, 1927 với khẩu hiệu Dân Tộc Độc Lập – Dân Quyền Tự Do – Dân Sinh Hạnh Phúc đó chính là đảng cách mạng đầu tiên của dân tộc Việt Nam có tầm vóc chính trị và suy tư ngang tầm với thế giới văn minh lúc bấy giờ. Đây không phải là lời nói suông mà là hành động của họ thể hiện trọn vẹn tinh thần dân chủ trong Đại Hội Đảng Kỳ I tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 25/12/1927 tại làng Thể Giáo, thành phố Hà Nội đă thảo luận một cách dân chủ, đă bầu cử dân chủ, mặc dù trong hoàn cảnh bị mật thám Pháp vây bủa truy lùng ráo riết để bắt những thành phần chủ chốt của Việt Nam Quốc Dân Đảng.

 

Sự ra đời của Việt Nam Quốc Dân Đảng và giá trị lịch sử:

 

Giá trị sự ra đời của VNQDĐ là một đảng cách mạng dân chủ đầu tiên trong ḍng sinh mệnh dân tộc. VNQDĐ  đốt lên ngọn lửa tự do mà bất cứ một quốc gia tiến bộ nào trên thế giới cần phải có nó như điều kiện "ắt có và đủ": Nước Pháp hùng cường nhờ cuộc cách mạng dân chủ 1789, nước Anh cũng nhờ Cách Mạng 1688 (Glorious Revolution) thông qua đạo luật nhân quyền (Declaration of Right) làm nền tảng cho tự do, th́ sự ra đời của Việt Nam Quốc Dân Đảng đánh dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc là đoạn tuyệt với chế độ phong kiến, đánh đuổi ngoại xâm dành độc lập, xây dựng một thể chế tự do dân chủ cho toàn dân.

 

Giá trị sự ra đời của VNQDĐ  là đảng cách mạng dân chủ đầu tiên xuất từ trong ḷng dân tộc mà ra, khởi xướng từ tâm hồn yêu nước thương dân mà có, những anh hùng dân tộc này đă chiến đấu v́ tổ quốc và đă nằm xuống theo vận mệnh của tổ quốc. Cuối cùng đă hy sinh cho tổ quốc đúng như lời phát thệ “chết cho tổ quốc, chết vinh quang, ḷng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng” (lời ngâm của cố đảng trưởng Nguyễn Thái Học trên đường ra pháp trường Yên Báy đền nợ nước ngày 17/06/1930)

 

Giá trị sự ra đời của VNQDĐ là sự yêu nước trong sáng, những yếu nhân thành lập VNQDĐ hành động với trái tim trong sáng, với ư chí can đảm, với ḷng dũng lượt, dám nói và dám làm,  không một toan tính cá nhân nào, đó là những anh hùng dân tộc biểu hiện trọn vẹn tinh thần “v́ nước quên thân, v́ dân quên ḿnh”.

 

Giá trị sự ra đời của VNQDĐ là khi thất bại trong cuộc Tổng Khởi Nghĩa ngày 10/02/1930 để lại một gia tài cho dân tộc đó là "tinh thần Yên Báy bất diệt":  một tấm ḷng hy sinh cao quư, một tinh thần bất diệt cho bao thế hệ mai sau, là lưỡi dao bén chém hết các chế độ độc tài xây dựng tự do dân chủ cho toàn dân Việt.

 

Từ khi Việt Nam Quốc Dân Đảng ra đời cách đây 83, sau đó không lâu đảng Cộng Sản Đông Dương cũng chính thức ra đời năm 1930...sự trái nghịch ra đời của hai đảng ta thấy ǵ?

 

VNQDĐ ra đời từ ḷng dân tộc v́ dân tộc mà chiến đấu, v́ tự do mà hy sinh, và v́ hạnh phúc toàn dân mà tận lực. Trong khi, đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời từ sự chỉ đạo của ngoại bang Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản Liên Xô và Trung Cộng, đi ngược lại quyền lợi quốc gia, tham vọng độc tài toàn trị mà cướp chính quyền, và phục vụ cho nền thống trị Cộng Sản Quốc Tế nên đấu tố hành hạ nhân dân, bất chấp thủ đoạn để bần cùng hoá toàn dân để dâng lên thế giới vô sản.

 

VNQDĐ ra đời quyết hy sinh xương máu dành độc lập cho dân tộc mà đỉnh cao nhất là cuộc Tổng Khởi Nghĩa 10/02/1930, một cuộc Tổng Khởi Nghĩa long trời lỡ đất làm chấn động dư luận phe Thực Dân nói chung, và nhất là tại nước Pháp hoăn sợ. Trong khi đó Hồ Chí Minh đang phục vụ cho Mao Trạch Đông tại Trung Cộng lại ngầm cho người trong nước thả truyền đơn tố cáo cho Pháp biết có cuộc tổng khởi nghĩa của VNQDĐ sắp xẩy ra.

 

Năm 1946, VNQDĐ chiến đấu chống Pháp th́ ông Hồ Chí Minh âm thầm qua Pháp kư tạm ước với Marius Mouter để quân Pháp trở lại miền Bắc giết những thành phần quốc gia yêu nước, chờ cho Mao Trạch Đông chiến Hoa Lục năm 1949 th́ Mao viện trợ súng đạn thực hiện luồng sóng thực dân Đỏ trên quê hương Việt Nam.

 
VNQDĐ và đảng Cộng Sản đối nghịch nhau như nước với lửa v́:

 

- Sự ra đời của một Việt Nam Quốc Dân Đảng đặt tổ quốc trên hết và sự ra đời của đảng Cộng Sản Việt Nam đặt chủ nghĩa cộng Sản lên trên tổ quốc.

- VNQDĐ đấu tranh cho tự do dân chủ, đảng CSVN chiến đấu cho độc tài đảng trị.

- VNQDĐ đấu tranh v́ lợi ích quốc gia dân tộc c̣n đảng CSVN lợi dụng ḷng yêu nước của quốc dân để làm tay sai cho Đệ Tam Cộng Sản Quốc Tế.

- VNQDĐ đấu tranh dựa vào sức mạnh của dân tộc là chính th́ đảng CSVN luôn luôn dựa vào thế lực ngoại bang làm tay sai để bám quyền lực cai trị độc tài.
 

Ngày 25/12/2010 đánh dấu 83 năm đội ngũ cách mạng dân tộc ra đời, nhắc nhỡ ta nhớ lại một thiên trường ca chiến đấu của VNQDĐ đối đầu với độc tài Cộng Sản Việt Nam qua tám thế hệ. Nay cuộc chiến đấu vẫn c̣n tiếp diễn, và cuộc chiến sẽ kết thúc: Tự Do Dân Chủ sẽ thắng, Độc Tài Đảng Trị CSVN sẽ thua...đó là quy luật tiến hóa lịch sử.

 

Ngày 22-12-2010