Thursday, February 24, 2011                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc


THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ YÊN BÁY

Nhận lời mời của Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, một phái đoàn Đại Việt Quốc Dân Đảng do Đồng chí Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Trần Trọng Đạt hướng dẫn đến tham dự lễ Tưởng Niệm Liệt Sĩ Yên Báy được tổ chức tại Hội Trường Thành phố Westminster vừa qua.Với người Việt Nam, ngày tang Yên Báy là ngày tang chung của Dân tộc Việt Nam. Ngày ấy những con người yêu nước đă đem thân xác ḿnh đáp đền Tổ Quốc chống lại thực dân, giải phóng đất nước Những hy sinh của bao anh hùng Yên Báy là những gương sáng đấu tranh muôn đời cho con cháu mai hậu.

Tại buổi lễ, Đồng chí Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương đă thân mât trao đổi cùng quí đồng chí Lê Thành Nhân, Tổng Bí Thư Việt Nam Quốc Dân Đảng, Phan Thanh Châu, Bí Thư Đảng Vụ và các đồng chí khác. Sau phần niệm hương tưởng niệm, đồng chí Trần Trọng Đạt đă đại diện Đại Việt Quốc Dân Đảng được mời phát biều trong dịp này, ca ngợi những hy sinh lớn lao của Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học và bao liệt sĩ Yên Báy trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để xây dựng một quốc gia, dân chủ, cộng ḥa. Đồng chí nêu lên sự đoàn kết, gắn bó chiến đấu bên nhau của 2 Đảng trong quá khứ, trong hiện tại và nhất là ở trong những ngày tới để tạo tổng lực, ư chí chung, hành động chung.

Sau đây là một số h́nh ảnh ghi lại trong buổi lễ Tưởng Niệm ngày tang Yên Báy.

Phái Viên ĐVQDĐ – Hồng Hạnh