Thursday, March 15, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Thủ Tướng Trung Quốc: cấp bách cải tổ kinh tế và chính trị - RFA 03-14-2012

Cải tổ kinh tế và chính trị là những điều cấp bách cần làm, nếu không muốn thấy t́nh trạng xáo trộn xă hội tương tự như những thảm họa cùa thời cách mạng văn hóa tái diễn

Đó là điểm chính trong cuộc họp báo của Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại Bắc Kinh, ngay sau phiên họp bế mạc Quốc Hội.

Ông Ôn Gia Bảo nói rơ việc cải cách đất nước là điều phải làm, cho rằng không thể phát triển kinh tế nếu không có đổi mới chính trị, đặc biệt là phải đổi mới trong đảng và trong hàng ngũ lănh đạo.

Nhưng ông cũng nói là những điều này phải được thực hiện từ từ và có trật tự, đồng thời cũng phải phù hợp với t́nh h́nh kinh tế của quốc gia.

Vẫn theo ông th́ những cuộc bầu cử cấp địa phương để người dân tự chọn người lănh đạo là một bước tiến quan trọng, v́ khi dân chúng có thể đảm trách phần việc của một làng, họ sẽ có thể đảm trách công tác điều hành của một thành phố, và kế đến là đảm trách vai tṛ lănh đạo của một quốc gia.

Ông cũng nói rằng để làm được điều này, chính phủ có trách nhiệm khuyến khích người dân tham gia sinh hoạt chính trị, và phải có chương tŕnh huấn luyện cho dân chúng, để mọi người có thể làm tṛn trách vụ của chính ḿnh.

Ông Ôn Gia Bảo cũng nói là ông nhận lănh trách nhiệm đối với những vấn đề kinh tế và xă hội xảy ra trong thệp niên vừa qua, tức trong giai đoạn ông cầm quyền, nh́n nhận có những chỗ có thể làm tốt hơn trong vai tṛ thủ tướng mà ông được giao phó.

Trả lời câu hỏi về quan hệ thương mại song phương Trung Quốc-Hoa Kỳ, ông cho hay mong muốn thấy tăng cường nhập khẩu từ Mỹ và gia tăng đầu tư 2 chiều.

Về quan hệ với Đài Loan, ông nói là hài ḷng với những tiến triển đang có, hy vọng quan hệ thương mại giữa đôi bên sẽ gia tăng.

Về những biến chuyển chính trị đang xảy ra tại Trung Đông, ông Ôn Gia Bảo nói là khát khao dân chủ của người dân Trung Đông phải được tôn trọng và đáp ứng, bảo thêm rằng theo ông, xu thế tiến đến dân chủ không thể bị bất kỳ thế lực nào đẩy lùi.

Tuy nhiên khi được hỏi về những vụ tự thiêu phản đối chính sách của Bắc Kinh liên tục xảy ra ở Tây Tạng trong hơn một năm trời qua khiến ít nhất 19 người chết, ông cho rằng đó là những hành động quá cực đoan, được khích lệ bởi những kẻ muốn chia rẽ t́nh đoàn kết dân tộc.

Cũng cần nói thêm đây là lần cuối cùng ông Ôn Gia Bảo xuất hiện trước phiên nhóm hàng năm của Quốc Hội trong vai tṛ người điều hành chính phủ, v́ vào cuối năm nay Trung Quốc sẽ được điều khiển bởi một đội ngũ lănh đạo mới.

Các nhà phân tích chính trị và những bản tin được những hăng thông tấn quốc tế phổ biến trong thời gian qua đều nói là ông Tập Cận B́nh sẽ thay ông Hồ Cẩm Đào trong chức vụ tổng bí thư đảng và chủ tịch nước. Được chọn thay ông Ôn Gia Bảo là ông Lư Khắc Cường.

 Trung Quốc sẽ biểu hiện dân chủ hơn trong bầu và ứng cử QH/2013 - RFA 03-08-2012

Gần 3000 đại biểu Quốc Hội Trung Quốc sẽ được bầu cử vào tháng giêng năm 2013 sẽ có nhiều chổ hơn dành cho công nhân và nông dân theo quyết định dự thảo của cơ quan lập pháp hàng đầu Trung quốc.

Quyết định dự thảo về số đại biểu quốc hội lần thứ 12 cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm nay trong phiên họp lập pháp hàng năm.

Giải thích dự thảo trong cuộc họp toàn thể của phiên họp, ông Li Jianguo, phó chủ tịch ủy ban thường vụ quốc Hội nói rằng tính đa dạng của đại biểu quốc hội không chỉ là một yêu cầu thiết yếu của hệ thống quốc hội mà quan trọng là biểu hiện của xă hội dân chủ.

Số đại biểu quốc hội lần thứ 12 trong quyết định dự thảo sẽ có sự gia tăng tỷ lệ đại biểu ở cấp tiểu học, và có sự cắt giảm tỷ lệ đại biểu là thành viên Đảng Cộng Sản hoặc là các quan chức hay lănh đạo chính quyền, và có số đại biểu nữ đông hơn để so sánh với quốc hội kỳ trước.

Theo với quy định của hiến pháp Trung Quốc và các luật có liên hệ, các đại biểu quốc hội lần thứ 11 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3 này và các đại biểu quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ được bầu chọn trước thời điểm đó.