Thursday, October 28, 2010                                          trang chnh  ||    lưu trữ    ||   lin lạc

   

Hải qun Nga muốn ti xử dụng cảng Cam Ranh

Tin Ha Noi - Hai quan Nga cho biet san sang xay dng lai mot can c quan s a khong s dung na Viet Nam. Ban tin cua hang thong tan Interfax noi hai quan Nga muon tai thiet can c Cam Ranh Viet Nam e lam ni cap ben cua tau Nga trong khu vc. Mot nhan vat cua hai quan Nga khong muon neu danh tanh noi vi hang Interfax rang mot khi co c quyet nh chnh tr th Nga co the bat au xay dng lai Cam Ranh trong vong 3 nam. Cam Ranh tng la mot can c chnh cua My trong thi chien tranh Viet Nam va tr thanh can c hai quan   A Chau ln nhat cua Lien Xo, sau khi Moscow  ky vi CVN mot hp ong thue mun trong vong 25 nam vao nam 1979. Nga a rut khoi can c nay vao nam 2002.  Gii chc quan s Nga thng tiet lo cac d an cua mnh cho truyen thong trong nc e tranh thu s ung ho cua chnh phu hoac e don ng cho cac ke hoach a c chap thuan. Ha Noi a oi Nga tra them tien thue vao nam 2002, hai nam trc khi hp ong het han, dan ti viec Tong thong Nga luc o la ong Vladimir Putin hien nay la Thu tng Nga, quyet nh rut khoi Cam Ranh.