trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

    

 

PHÂN ƯU 

 

 

ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG ĐAU BUỒN NHÂN ĐƯỢC HUNG TIN

Anh Năm LÊ QUANG NHƠN

PHÁP DANH QUẢNG TRÍ ĐẠO
Sinh quán tại Rạch Giá, Việt Nam

Cố Vấn T́nh Báo của ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

Cựu ĐẠI TÁ QLVNCH.

Cựu SVSQ Khóa 2 Thủ Đức

Cựu Chánh Sở 1 An Ninh Quân Đội

Cựu Chỉ Huy Trưởng Đơn Vị 101

Cựu Phó Giám Đốc Trung Ương T́nh Báo

Từ trần lúc 11:15PM, ngày 27 tháng 9 năm 2010,
tại thành phố Westminster
An táng tại Nghĩa Trang Vườn Vĩnh Cửu
lúc 3:00PM, ngày Chủ Nhật 03 tháng 10,2010

Hưởng thọ 87 tuổi

Ghi ơn, Tưởng tiếc một chiến hữu Quốc Gia đă cống hiến cả đời cho Tổ Quốc.

Nguyện cầu hương linh Anh Năm, cố Đại Tá Lê Quang Nhơn sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc

 

TM. BCH Trung Ương ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

 

Trần Trọng Đạt

Chủ Tịch