Tuesday, March 01, 2011                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

TIẾP XÚC VỚI GIỚI TRUYỀN THÔNG

 

 Nhân chuyến công tác tại Nam California, lănh đạo của hai Chính Đảng đă có những buổi tiếp xúc rộng răi với các Tôn giáo, Hội đoàn, Nhân sĩ... Một trong những cuộc gặp gỡ quan trọng là buổi tiếp xúc với quí vị trong giới truyền thông. Đại diện cho Việt Nam Quốc Dân Đảng là đồng chí kỷ sư Lê Thành Nhân, Tổng Bí Thư Việt Nam Quốc Dân Đảng và đồng chí Phan Thanh Châu, Bí Thư Đảng Vụ và đại diện của Đại Việt Quốc Dân Đảng gồm Quí đồng chí Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương, đồng chí Trương Quốc Hưng - Tổng Thư Kư Ban Chấp Hành Trung Ương và đồng chí Nguyễn Hiếu Phụ Tá Chủ Tịch đặc trách Ngoại vi.

 

 Về phía truyền thông gồm quư kư giả Vi Anh, đài SBTN, kư giả Nguyên Huy, báo Người Việt, kư giả Thanh Huy Việt Báo, Thanh Phong Viễn Đông và đặc phái viên đài Little Sài G̣n.

 

Nhiều đề tài, nhiều trao đổi đă được các vị lănh đạo hai đảngVNQDĐ và ĐVQDĐ cùng quí vị đại diện các cơ quan truyền thông trao đồi trên tinh thần chiến hữu, đoàn kết và xây dựng. Các vị đại diện hai chính đảng nhân dịp này củng đặc biệt cảm tạ giới truyền thông đă hỗ trợ trong việc đưa tin trung thực về công tác đấu tranh trong suốt thời gian dài qua và ước mong được tiếp tục hổ trợ trong sắp tới.

 

Sau hai giờ gặp gỡ, buổi tiếp xúc đă chấm dứt trong tinh thần đoàn kết.

 

(Dưới đây là h́nh ảnh lưu niệm buổi tiếp xúc trên)

 Hồng Hạnh – Phái Viên ĐVQDĐ