Saturday, April 27, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

Thùng thuốc nổ đảng đang ôm

 

Chúng ta không cần phải giải thích sâu xa ư nghĩa của diễn biến ḥa b́nh v́ các báo lề đảng đă viết quá nhiều về nó rồi.  Điều quan trọng với chúng ta là đảng nh́n nhận nguy cơ của diễn biến ḥa b́nh, nói đúng hơn là đảng rất lo sợ. Điều nguy hại cho đảng hơn nữa là diễn biến ḥa b́nh dẫn đến tự diễn biến – sự biến đổi tâm thức của đảng viên.

Biến đổi tâm thức đồng nghĩa với sự thay đổi tư duy cs của đảng viên – niềm tin cốt lơi của người cs.  Khi niềm tin ấy bị sói ṃn đến mức độ tan biến th́ cs không c̣n là cs nữa.  Niềm tin là ǵ và nó tác động ǵ đến tư duy cs?

Niềm tin là điều không thể thiếu trong đời sống con người, như đă đề cập đến trong bài Khi nhân dân mất niềm tin, niềm tin không chỉ là niềm tin nơi Thượng Đế, đặc biệt đối với những người cs vô thần th́ làm ǵ có niềm tin nơi Thượng Đế.  Niềm tin ở đây, trước nhất là niềm tin nơi chính ḿnh – là điều kiện rất cần thiết cho một cuộc sống ư nghĩa; nó là động lực đưa chúng ta đi tới; là kích thích tố của mơ ước; là sức mạnh biến ước mơ thành sự thật.

Niềm tin nơi chính ḿnh thôi chưa đủ, niềm tin cần được soi sáng bởi cái ǵ đó là cột trụ cho lẽ sống của ḿnh, cái mà ta gọi là lư tưởng.  Sống mà không có lư tưởng th́ đời vô vị, không định hướng – sống cũng như không sống.  Nhiều người đặt lư tưởng vào sự nghiệp làm giầu, làm công việc xă hội phục vụ người khác, nghiên cứu khoa học kỹ thuật … Lư tưởng là lễ sống của cuộc đời, và chính lư tưởng ấy soi lối, hướng dẫn chúng ta qua mỗi chọn lựa trong cuộc đời. Với người cs, lư tưởng của họ là chủ thuyết Macxít, là đảng cs.

Từ ngày mở ra phong chào đổi mới, chuyển đổi nền kinh tế bao cấp qua kinh tế thị trường, đảng luôn nhắn nhủ đảng viên về nguy cơ diễn biến ḥa b́nh v́ không thể nào tránh nổi sự xâm nhập tư tưởng dân chủ từ bên ngoài.  Thế nhưng diễn biến ḥa b́nh vẫn cứ từng bước xâm nhập năo trạng của đảng viên, và ngày hôm nay th́ đảng hoàn toàn bó tay bất lực trước sự phá sản tư duy cs của các đảng viên – đấy là tự diễn biến, và nó đang ở giai đoạn cuối.  Tự các đảng viên thay đổi lư tưởng cs với lư tưởng mới. 

Nguyên nhân nào làm người cs thay đổi?

Đảng viên cũng thuộc nhiều tầng lớp khác nhau – trí thức có nhưng dân ba bứa cũng nhiều; người yêu nước có nhưng những người v́ mục đích tư lợi cũng không thiếu.  Tự diễn biến đến với họ dưới nhiều h́nh thái khác nhau.  Xin nêu lên vài ví dụ.

Khi sự thật về lư tưởng cs được lột mặt th́ thường người trí thức, những người yêu nước chân chính sẽ bắt đầu đặt câu hỏi nghi ngờ. Điển h́nh rơ nét nhất là nhà văn Dương Thu Hương – ngay trong ngày giải phóng, bà đă không thể kềm được nỗi xúc động, bà ngồi xuống vỉa hè trên phố Sài G̣n bật khóc trong tiếng reo ḥ mừng rỡ chiến thắng của các đồng chí chiến hữu, bà khóc không phải v́ sung sướng giải phóng miền Nam, nhưng v́ bà thấy quanh bà đầy dẫy sách vở, báo chí – đủ mọi ngôn ngữ quốc tế, cổ súy đủ các tư tưởng chính trị xă hội, kể cả báo chí ủng hộ cs … bà chợt ngộ ra ḿnh đă bị đảng cho ăn bánh vẽ, đảng đă lừa bà và biết bao người trẻ miền Bắc cả cuộc đời xuân trẻ. Miền Nam mà bà tham gia giải phóng hoá ra lại là nơi có tự do dân chủ thật sự. Sự thật đánh thức tâm thức con người, dẫn đến tự diễn biến.

Đọc tác phẩm “Bên thắng cuộc” của Huy Đức chúng ta có thể rút ra một ư chính – đó là bên thắng cuộc đă thực sự chiến thắng trên b́nh diện một cuộc chiến, thế nhưng trên b́nh diện của sự thật th́ họ đă thua nặng nề bởi v́ họ đă hy sinh cuộc đời chiến đấu cho một sự thật giả trá, biết bao con người đă đổ máu cho sự giả trá đó.  Không chỉ những người cs chân chính, cán bộ và bộ đội, nhưng toàn thể nhân dân miền Bắc đă bị đảng lừa.  Bên thua cuộc giải phóng bên thắng cuộc khỏi ngục tù của sự giả trá; sau nhiều thập niên bên thắng cuộc được thấy ánh sánh của sự thật. Ư tưởng này như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm và được ông minh chứng với tài liệu cụ thể của cả hai bên.

Văn hào Fyodor Dostoyevsky, người được các nhà Tâm lư tôn sùng như một Tâm lư gia lỗi lạc của thời đại, trong tác phẩm “Tội ác và h́nh phạt” đă mô tả tâm lư của người thanh niên Raskolnikov trước va sau khi anh ta giết bà cụ chủ nhà trọ. Trước khi hành động, chàng thanh niên Raskolnikov đưa ra những lư luận biện hộ cho hành động giết người của ḿnh là chính đáng. Những lập luận của anh qúa vững chắc đă đưa đẩy anh đến hành động. Nhưng Raskolnikov đă tính sai, anh chỉ lư luận trên phương diện lư trí mà quên hẳn con người c̣n có lương tâm.  Sau khi giết bà cụ chủ nhà trọ rố, anh bắt đầu phải trực diện với tiếng nói của lương tâm – nó giày xéo anh đến độ làm anh như điên loạn và cuối cùng anh đă phải tự thú để t́m lại sự b́nh an nơi tâm hồn. Đúng như câu nói rất nổi tiếng trong Thánh Kinh: Sự thật sẽ giải thoát anh em  (John 8:23).

Đảng không thể che giấu được sự thật măi v́ thế đảng sợ.  Càng sợ, đảng càng xiết chặt sự kiểm soát, nhưng đảng tính sai y như chàng thanh niên Raskolnikov. Đảng có thể quản lư thân xác của đảng viên, của nhân dân nhưng đảng không thể quản lư lương tâm con người, và sức mạnh của lương tâm là sức mạnh vô h́nh có thể biến đổi con người như đă biến đổi anh chàng Raskolnikov trong tác phẩm Tội ác và h́nh phạt.  Không thiếu những người cs đă không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm để cuối cùng quyết định xé thẻ đảng. Điển h́nh là Leon Trosky, người cs số hai sau Lenin trong cuộc cách mạng Nga; ông không muốn trốn chạy với sự thật nữa nên ông bỏ đảng cs, đào thoát qua Anh.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với phóng viên Mặc Lâm của RFA, ông Phạm Chí Dũng đă thổ lộ: Những người như tôi, càng ở trong ruột th́ càng biết nhiều mà càng biết nhiều th́ lại càng bức xúc. Trong một quá tŕnh dài công tác trong ngành an ninh hay bảo vệ xă hội th́ tôi rút ra một triết lư: Không phải viên chức nào cứ làm đúng chức trách nhiệm vụ là có lợi cho dân cho nước.” Bức xúc của lương tâm thôi thúc con người sống với sự thật – trở về với dân.

Qua chia sẻ của những người đă từng một thời là cs chúng ta có thể kết luận rằng người cs họ đă biết rơ sự thật về chủ thuyết Macxít và đảng cs, sự thật về những ǵ đảng nói và những điều đảng làm. Câu hỏi đặt ra là tại sao vẫn c̣n nhiều đảng viên chưa thức tỉnh?

Biết và chấp nhận sự thật đă là rất khó, để sống đúng với sự thật c̣n khó gấp bội lần; nó đ̣i hỏi con người sự can đảm vượt thoát ngục tù của giả dối và chiến thắng nỗi sợ đe dọa của đảng. Đối với người cs, sống với sự thật đồng nghĩa với chấp nhận mất mát vật chất và quyền lợi, tù đày, bị cô lập và loại trừ, và thậm chí cả cái chết.

Khốn khổ cho VN là một phần rất lớn đảng viên thuộc vào dạng ba bứa, lương tâm của họ sau nhiều năm tháng hà hiếp ăn cướp của dân đă ‘sún răng’ rồi, không c̣n cắn rứt lương tâm như ông Phạm Chí Dũng nữa, nhưng họ vẫn bị tự diễn biến dưới h́nh thái khác – vật chất hóa, lư tưởng cs bị thay thế bằng chiếm hữu tài sản. Cán bộ đảng không c̣n là những con người vô sản nhưng đă trở thành đại tư sản. Họ là tầng lớp bóc lột gấp trăm lần Thực dân.  Tầng lớp này dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm hữu tài sản của nhân dân, đưa đến t́nh trạng nhân dân khắp nơi đấu tranh giữ đất.  Tầng lớp này cũng chính là thủ phạm tham nhũng khắp nơi; cán bộ ở quận th́ rút tiền từ những dự án địa phương; cán bộ cấp thành tỉnh th́ rút tiền từ các dự án lớn; các lănh đạo chóp bu th́ bán tài nguyên, lũng loạn tài chánh – đưa nền kinh tế đến khánh kiệt. Đây là tầng lớp mà đảng cs phải có những hành động thay đổi quyết liệt như ông Phạm Chí Dũng nhận định.

Nhưng đă gần 40 năm miền Nam bị giải phóng rồi, một thời gian quá dư để chứng minh hy vọng vào đảng là hy vọng vào kẻ chết sống lại, v́ tham nhũng là căn bệnh cancer từ năo bộ đảng.  Chính v́ đảng sẽ chẳng thay đổi được nên như ông Dũng nói: “… đến một lúc nào đó chính người lính lực lượng vũ trang họ sẽ quay về với nhân dân, họ không làm theo lệnh cấp trên nữa. Tôi cũng nói thêm là những bức xúc đó trong nội bộ, trong t́nh anh em trong t́nh con người nó sẽ sinh ra mâu thuẫn mà mâu thuẫn đến một mức độ nào đó nó sẽ sinh ra đối lập.”  Đúng thế, trong lực lượng vũ trang quân đội, ngoài các tướng chóp bu nung núc tài sản, bộ đội cũng chỉ là những người dân nghèo như nhân dân.  Tức nước vỡ bờ, họ sẽ đứng về phía nhân dân cùng nổi dậy.

Đảng không c̣n chọn lựa nữa.  Đảng phải thay đổi quyết liệt bằng cách chấp nhận dân chủ đa đảng, và rút lui một cách ôn ḥa.  Sự thật nham hiểm và tàn bạo của một tổ chức đảng trị đă bị lột tẩy, và chính sự thật này đưa đẩy những đảng viên c̣n lương tâm và phần lớn quân đội trở thành đối lập, tự diễn biến đă trở thành thùng thuốc nổ đảng đang ôm.  Chỉ cần một cây diêm, đảng sẽ lên Thiên đường Macxít.  Sự cáo chung của đảng là một tất yếu lịch sử.  Và chúng ta có thể tin rằng ngày đó không c̣n xa lắm đâu. Trong tâm t́nh yêu thương đất nước dân tộc, chúng ta cùng mở rộng ṿng tay đón chào những người cs thức tỉnh, lực lượng vũ trang quân đội trở về với dân.