trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

THÔNG ĐIỆP

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện
90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

Phật lịch 2554                                                                                        Số : 13 /VHĐ/VT

Hăy bảo vệ Thăng Long nhân 1000 Năm Thăng Long


Thăng Long ngày nay không c̣n là đất Rồng bay hưng phát, tái tạo quê hương, phát huy văn hiến. Thăng Long ngày nay không c̣n là Thăng Long của hai hội nghị Diên Hồng và B́nh Than. Thăng Long ngày nay không c̣n là Đông Đô khi tàn quân xâm lược quy hàng. Thăng Long ngày nay không c̣n là Ngọc Hồi của tiếng trống lệnh thoát ly nô lệ !

Thăng Long bây giờ là hàng triệu lá đơn Dân Oan không được xét. Thăng Long bây giờ mang tên Trại Cải tạo Hà Nội, nơi giam nhốt và quản chế các Thiền sư Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh, Phù Vân… các Cư sĩ thiền sư Lư Thái Tổ, Lư Thánh Tông, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Tuệ Trung, Nguyễn Trăi…

Thăng Long bây giờ là hàng tỉ tỉ đồng đổ xuống cho sự ḷe loẹt, xa hoa, khi nhân dân đói rét cơ hàn nơi vùng sâu vùng xa. Thăng Long bây giờ là những công tŕnh văn hóa nghệ thuật vội vă sơn phết ḥng che giấu sự sôi sục, bất b́nh, phẫn nộ của toàn dân.

Thăng Long bây giờ là hàng hóa độc hại, giả và dổm từ Bắc phương rót qua biên giới không lằn ranh. Thăng Long bây giờ là bộ phim lai Tàu, cải trang Lư Thái Tổ thành Tần Thủy Hoàng kinh lư An Nam Đô hộ phủ.

Không. Người dân Việt, Phật tử hay không Phật tử, đều mang trong tâm hồn Bốn ngh́n năm Văn hiến và Hai ngh́n năm lịch sử Mến Đạo, Dựng Văn, Giữ Nước. Nay phải nhất tề đứng lên bảo vệ Đất thiêng Thăng Long, Chủ quyền dân tộc, Tự do dân chủ cho con người.

Bằng cách nào ?

Bằng cách giữ ǵn quán tính Việt Nam : quán tính thương người, cứu nước. Thương người thể hiện ḷng từ bi cứu độ kẻ đói hèn, đem trí tuệ phá tan vô minh, cuồng tín. Cứu nước là không để một tấc đất lọt vào tay ngoại nhân, biến văn minh Việt thành nền văn hóa nô dịch
.

Thể hiện quán tính ấy ra saotrong lúc này ?

Chế độ công an trị trói tay trói chân không cho người dân đứng lên, th́ thần trí và tiếng nói sẽ thay thân xác chuyển hóa vận mệnh đất nước. Hỡi đồng bào, đừng sợ hăi nữa, mà hăy cất cao tiếng nói của niềm tin, ngưỡng vọng và yêu sách của ḿnh.

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi kêu gọi Phật giáo đồ và đồng bào các giới trong và ngoài nước hăy thực hiện hai động tác khởi sự :

Một là tẩy chay không xem bộ phim tàu hóa “Lư Công Uẩn, đường đến Thăng Long” nếu được tŕnh chiếu ở rạp hay trên truyền h́nh.

Hai là kể từ nay, tẩy chay hàng hóa Trung quốc cho đến khi Bắc Kinh từ bỏ sự xâm lấn Việt Nam bằng chính sách văn hóa và những cuộc di dân, hoàn trả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thác Bản Giốc và ải Nam Quan. Ải Nam Quan là hồn lịch sử, để mất chốn địa đầu lịch sử hồn nước sẽ tiêu vong, dân t́nh sẽ đọa đày, nô lệ.

Tẩy chay hàng hóa Trung quốc là biểu tỏ thái độ chống xâm lăng như tiền nhân đă bao lần đem máu xương biểu thị. Tẩy chay hàng hóa Trung quốc không biểu lộ chủ nghĩa dân tộc hẹp ḥi chống nhân dân Trung quốc, chống công nhân Trung quốc. V́ nhân dân Trung quốc, công nhân Trung quốc cũng là nạn nhân của Đảng Cộng sản như nhân dân, công nhân và nông dân Việt Nam.

Tẩy chay hàng Trung quốc là tẩy chay chủ nghĩa bá quyền xâm lược của Nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh. Ngoài lư do chính trị mà tẩy chay, c̣n lư do hàng xấu và hàng độc Trung quốc đang gây nguy hại cho cơ thể và môi sinh người tiêu dùng Việt Nam.

Đây là khả năng nằm trong tầm tay mọi người và dễ dàng thực hiện. Kính xin đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng kể từ khi đọc bản Thông điệp này.

Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày 7.10.2010
Xử lư Thường vụ Viện Tăng Thống
kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất,
(ấn kư)
Sa môn Thích Quảng Độ