Wednesday, March 20, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

Góp phần “giải mă” một thế hệ dấn thân

 - ...Bên cạnh chủ trương đối xử cứng rắn với giới dân chủ tiên phong là sự nới rộng có kiểm soát với giới trí thức cận thần, có cái mới vừa sáng tạo ra, có cái vốn cũ đang được dùng lại. Trong bối cảnh phân hóa đó, sự khác nhau tiềm ẩn trong quá khứ của giới “pro-Đảng” nay cần phải tách bạch... Việc “giải mă” cũng liên quan đến cả những người CS hiện nay đang được dư luận ca ngợi, tán thưởng (kể cả dư luận khó tính ở hải ngoại), như nghệ sĩ Kim Chi khước từ sự có mặt trong nhà ở của ḿnh chữ kư của một kẻ cao cấp “hại nước hại dân” – v́ chị tự hào ḿnh là một người “Cộng sản chân chính”! Những đảng viên trong 72 vị khởi xướng đợt góp ư Hiến pháp hiện nay cũng vậy, chắc phần đông cũng là những người muốn hành xử như những người “Cộng sản chân chính” để phân biệt ḿnh với loại “CS thoái hóa”. Vậy có thể tồn tại khái niệm “người CS chân chính” hay không, cũng là điều cần xác định cho rơ...

 

*

 

I- Đặt vấn đề

 

Sáng 19-2-2013 đọc báo mạng thấy trang Anhbasam có điểm hai bài tương phản Tiêu Dao Bảo Cự: Từ Ngô Kha, soi rọi và giải mă một thế hệ dấn thân (Diễn Đàn). Blogger Caubay Thiem có bài phản biện lại bài này bên Facebook.

 

Mặc dù tôi mới ở bệnh viện về, t́nh trạng mắt được bác sĩ yêu cầu hết sức hạn chế đọc và viết, tôi vẫn phải “đánh liều” viết đôi điều ngắn gọn về chuyện “xung đột” âm ỉ từ lâu này (nếu có thể gọi như thế), giữa những người đáng kính, v́ mấy lẽ sau đây:

 

- Thế hệ dấn thân theo con đường Cộng sản như nhà văn TDBC bao hàm nhiều người (ở miền Bắc c̣n nhiều hơn miền Nam), trong đó số đă thức tỉnh ở những mức độ khác nhau, đang cố gắng làm những điều nhằm sửa lại hay chống lại thực tại sai lầm của ĐCS cũng ngày càng nhiều thêm, nhưng việc tự đánh giá giai đoạn quá khứ của ḿnh xem chừng chưa có ǵ nhất trí, ổn thỏa, thanh thoát, như có những tâm trạng uẩn khúc bên trong nên phải đặt vấn đề “giải mă”.

 

- Việc “giải mă” cũng liên quan đến cả những người CS hiện nay đang được dư luận ca ngợi, tán thưởng (kể cả dư luận khó tính ở hải ngoại), như nghệ sĩ Kim Chi khước từ sự có mặt trong nhà ở của ḿnh chữ kư của một kẻ cao cấp “hại nước hại dân” - v́ chị tự hào ḿnh là một người “Cộng sản chân chính”! Những đảng viên trong 72 vị khởi xướng đợt góp ư Hiến pháp hiện nay cũng vậy, chắc phần đông cũng là những người muốn hành xử như những người “Cộng sản chân chính” để phân biệt ḿnh với loại “CS thoái hóa”. Vậy có thể tồn tại khái niệm “người CS chân chính” hay không, cũng là điều cần xác định cho rơ.

 

- Trong hàng ngũ những bạn bè thân hữu đang nỗ lực góp phần ḿnh vào công cuộc dân chủ hóa xă hội hiện nay cũng có hai “phe” với hai cách nh́n ngược nhau trong việc đánh giá quá khứ tham gia Cộng sản.

 

Tóm lại, t́nh h́nh khác nhau trong việc nh́n nhận giai đoạn quá khứ tham gia hoặc ủng hộ CS là điều tốt hay không tốt, là công hay tội, nên nhớ đến để tôn vinh hay nhắc đến chỉ thêm ân hận... là một thực tế rộng lớn, tuy không phải mâu thuẫn đến mức nặng nề nhưng vẫn âm ỉ như một chút gợn, một cái gai, hay một cái nhọt trong đội ngũ những người từng có nợ với quá khứ và đang phải băn khoăn về trách nhiệm với hiện tại và tương lai đất nước (c̣n những kẻ vô trách nhiệm, thờ ơ hay cố bám sự hủ bại th́ không đáng bàn đến ở đây).

 

Khoảng một hai năm gần đây, khả năng lănh đạo của đảng cầm quyền ngày càng sút kém, bất lực, những mâu thuẫn đối nội và đối ngoại thúc đẩy phải có những thay đổi, kéo theo đó là sự phân hóa phức tạp trong xă hội về nhân sự, tổ chức, phong trào, phe nhóm... Bên cạnh chủ trương đối xử cứng dắn với giới dân chủ tiên phong là sự nới rộng có kiểm soát với giới trí thức cận thần, có cái mới vừa sáng tạo ra, có cái vốn cũ đang được dùng lại. Trong bối cảnh phân hóa đó, sự khác nhau tiềm ẩn trong quá khứ của giới “pro-Đảng” nay cần phải tách bạch. Việc điểm tin hai bài ngược chiều nói trên của “nhật báo Basam”, mà tránh không b́nh luận, có lẽ cũng là một biểu hiện nhạy cảm và tế nhị. Những người nhạy cảm thấy đă đến lúc nên có sự trao đổi thẳng thắn với tư cách giữa những người được giả thiết là “chung một chiến hào”. Vướng một cái gai, anh chiến sĩ vẫn có thể chiến đấu, nhưng “giải quyết” được cái gai tất nhiên sức chiến đấu sẽ tốt hơn nhiều.

 

Suốt trong quá khứ tôi không dính dáng trực tiếp ǵ đến chính trị, nhưng bạn bè thuộc cả hai “phe” cũng có nhiều thân hữu. Trong điều kiện sức khỏe không thuận lợi, tôi không dám hy vọng có thể đề cập vấn đề một cách thấu đáo, chỉ xin đưa ra một vài ư chung, tản mạn, để góp phần gọi là “giải mă” một thực tiễn khá nhiều tế nhị.

 

II. Mấy điều cơ bản gợi ư có thể dùng trong lư giải

 

1/ Phải chăng sự hiểu biết lúc ấy chưa đủ tầm để sàng lọc?

 

Hiện tượng một chủ nghĩa ảo tưởng, phi lư và phản tiến hóa như chủ nghĩa CS lại rộ lên một thời rộng lớn, thu hút đám đông, trong đó có cả những trí thức lớn, nghịch lư quá lớn ấy khiến thiên hạ phải chiêm nghiệm mà đúc kết thành một quy luật, quy luật liên kết và hoán vị loại trừ lẫn nhau trong 3 thành tố, tạm gọi là luật “loại trừ một trong ba” hay luật “Hai khử một”.

 

Ba thành tố ấy là Tâm hồn Lương thiện, Trí tuệ Thông thái và Lập trường Cộng sản, liên kết và loại trừ nhau như sau:

 

- Đă Thông thái và Cộng sản th́ không Lương thiện (phải mưu mẹo, gian hùng).

- Đă Lương thiện và Cộng sản th́ không Thông thái (phải nhẹ dạ, nông cạn).

- Đă Lương thiện và đủ Thông thái th́ không theo Cộng sản. [1]

 

Những ai tự nhận ḿnh luôn lương thiện trong sáng và đă theo CS th́ ứng với trường hợp thứ hai, tức là trí tuệ nông cạn, không đủ tầm để sàng lọc trước một vấn đề ở tầm thời đại. Trước mắt mới nh́n bề ngoài tưởng là tốt th́ theo thôi.

 

Xem ra nhiều đảng viên lương thiện không chịu nhận là lúc ấy ḿnh ngu, cứ khẳng định khi ấy chỉ có theo đảng là thông minh nhất. Có vị c̣n khăng khăng rằng: Nếu bây giờ lịch sử lặp lại th́ ông ta cũng lại chọn đúng con đường cũ chứ không thể khác (ghê thiệt!). Sở dĩ có sự tự ái như vậy do chưa hiểu sự “ngu đần” có thể là tầm của cả một dân tộc trong một thời kỳ chứ chẳng riêng ai, người viết những ḍng này cũng đâu thoát khỏi mê cung ấy? Phê phán bạn cũng là phê phán ḿnh. Chỉ cần so sánh với một dân tộc văn minh và khôn ngoan hơn sẽ thấy ngay sự kém cỏi, dân trí lạc hậu của cả dân tộc ḿnh th́ sẽ tránh được tâm lư tự ái cá nhân.

 

Hiện tượng có mấy nhà bác học nổi tiếng vẫn say mê CS cũng chẳng biện bạch được ǵ hơn v́ có thể vị bác học ấy giầu lư tưởng, lư thuyết, hiểu biết chuyên môn nhưng rất ngây thơ, ảo tưởng, cũng dốt về chính trị-xă hội. Chấp làm ǵ những vị trí thức nọ trí thức kia mù quáng thân Cộng, khi “ông trùm CS” của nước ḿnh là chủ tịch Hồ Chí Minh khi quyết định theo con đường Cộng sản cũng chưa hiểu Cộng sản là ǵ kia mà?

 

Cú “nhích chân” của Nguyễn Ái Quốc từ Đảng Xă hội Pháp sang Quốc tế III của Lenin “chỉ v́ Đệ Tam Quốc tế rất chú ư đến vấn đề giải phóng thuộc địa”, “C̣n như Đảng là ǵ, công đoàn là ǵ, chủ nghĩa Xă hội và chủ nghĩa Cộng sản là ǵ, th́ tôi (tức Nguyễn Ái Quốc) chưa hiểu”. Thậm chí Sơ thảo luận cương về các dân tộc và thuộc địa của Lenin đăng trên báo L’humanité ngày 16-6-1920 th́ “ngay cả chữ nghĩa trong văn bản” ấy Nguyễn Ái Quốc “cũng chỉ hiểu loáng thoáng thôi” [2]

 

Nhà báo Bùi Tín th́ nói kỹ hơn: “Do văn hóa thấp, mới học hết bậc tiểu học, lại c̣n quá trẻ nên khi đọc bài của Lenin về giải phóng dân tộc, ông đă nhẹ dạ theo ngay Mác, Lenin, rồi Stalin, rồi Mao cho đến suốt đời, cả sau khi chết... Đến khi chết ông vẫn hài ḷng nghĩ ḿnh là một lănh tụ yêu nước và cứu nước. Theo tôi một nhà lănh đạo dân tộc mà yêu nước kiểu như vậy th́ bằng mười làm hại đất nước, dân tộc, thà ông không yêu nước th́ có khi lại là may cho nhân dân. Hiện ta thua xa Thái Lan, Inđonesia, Singapore, Malaysia... là v́ vậy” (bài của Bùi Tín cũng được giới thiệu trên trang Basam ngày 19-2-2013). Vẫn là Trí tuệ chưa đủ cho một cuộc sàng lọc ở tầm thế kỷ.

 

Nhưng cũng không chấp ông HCM làm ǵ, khi chính ông Mác ông Lê cũng “khái quát vội, khái quát nhầm” ít nhất là 9 điều căn bản [3] tức là cũng hụt hẫng về Trí tuệ khi cả gan nghĩ ra một chủ nghĩa mới toanh ḥng cứu rỗi nhân loại nhưng vượt quá tầm Trí tuệ của ḿnh (chủ nghĩa Xă hội khoa học ít nhất cũng có một khuyết điểm cơ bản là phi khoa học!), th́ một đảng viên CS nhỏ bé có tự nhận là “Trí tuệ không đủ để sàng lọc” cũng chẳng có ǵ đáng phải băn khoăn!

 

Vậy th́ thôi, ta cứ yên trí nhận là trước đây ta theo CS v́ chưa đủ thông thái để sàng lọc là ổn.

 

Nhưng mâu thuẫn vẫn chưa hết. Các bạn lại bảo: tôi theo CS không phải là yêu CS ǵ hết, chỉ v́ yêu nước, yêu ḥa b́nh-thống nhất, ghét Mỹ xâm lược. Nếu bạn chỉ mượn CS làm phương tiện như thế th́ khi mục đích đă xong, Mỹ đă rút, đă có “ḥa b́nh-thống nhất” th́ bạn c̣n ôm cái “phương tiện” ấy làm ǵ, bạn phải chủ động rời bỏ nó ngay mới phải, như qua sông rồi th́ bỏ con thuyền ở lại chứ?

 

Nếu bạn lại bảo: tôi chưa hiểu ǵ về chủ nghĩa CS nên hăy cứ theo xem sao? Vậy đến hôm nay bạn đă hiểu chưa? Với tư cách một đảng viên bạn có t́m hiểu mọi thông tin trên mạng và trên thực tế không, có biết nghị quyết 1481 của nghị viện châu Âu, biết nhân loại đă vứt một Chủ nghĩa ảo tưởng vào sọt rác lịch sử? Nếu có đủ thông tin th́ chắc bạn không c̣n đủ dũng khí để tự hào là một đảng viên CS, v́ tôi tin bạn là người có trí óc b́nh thường và c̣n dây “thần kinh xấu hổ”. Theo lô-gich của môn “liêm-sỉ-học” (liemsiology!) th́ bạn phải hành xử như Trần Độ, như Phạm Đ́nh Trọng, như Nguyễn Chí Đức... mới phải.

 

Nhưng chưa, bạn chưa đến chân tường, v́ bạn c̣n một câu trả lời khả dĩ hữu lư: Tôi phải ở lại trong đảng để “chiến đấu”, với tư cách “người CS chân chính” chống bè lũ “CS thoái hóa”. Vâng, vậy xin chuyển tiếp sang phần sau.

 

2/ Có hay không khái niệm gọi là “người Cộng sản chân chính”?

 

Những người tự hào là “CS chân chính” v́ nghĩ rằng cái đảng mà ḿnh gia nhập là một đảng chân chính, nay “một số không nhỏ” (tất nhiên nằm trong lănh đạo tối cao) đă THOÁI HÓA và PHẢN BỘI, nên ḿnh phải đấu tranh chống lại sự tha hóa để phục hồi một ĐCS chân chính, nghĩa là ḿnh đấu tranh (chống những cán bộ lănh đạo xấu) với tư thế của người “đ̣i nợ”, đ̣i cái món nợ mà đảng đă hứa (trong lời tuyên bố) trước nhân dân nhưng bây giờ họ “quỵt nợ, vỗ nợ”!

 

Phải công nhận , nếu như vậy th́ trong 3 yếu tố Lương tâm, Trí tuệ và Cộng sản bạn đáp ứng đầy đủ hai yếu tố Lương tâm và Cộng sản nhưng quá yếu về Trí tuệ (theo đúng quy luật Hai khử một đă nói ở đoạn trên), nên trở thành duy cảm, thiếu duy lư. Sự THOÁI HÓA và PHẢN BỘI đă nằm sẵn trong mớ tín điều của chủ nghĩa, đă được “chương tŕnh hóa” ngay từ khi khởi lập. Những biểu hiện thoái hóa và phản bội mà bạn nh́n thấy bây giờ thực ra đă được tiền định từ đầu (trước khi bạn gia nhập đảng rất lâu): không một ĐCS cầm quyền nào có thể thoát khỏi t́nh trạng thoái hóa và phản bội!

 

Về lư thuyết chính Mác đă tự chống lại ḿnh, khi triết học Mác th́ duy vật, chống duy tâm-duy ư chí nhưng chính trị Mác th́ rất duy tâm, chủ quan, duy ư chí. Một lư thuyết ảo tưởng phi khoa học th́ sẽ bị thực tế chống lại nên dần dần phải làm ngược lại hết, CS phải tự làm ngược lại những tín điều của ḿnh mới mong tồn tại. Cuối cùng, ngày nay mỗi đảng viên đều phải chọn cho ḿnh một sự giă từ, một sự “phản bội”: hoặc là trung thành với chủ nghĩa th́ phản bội nhân dân, muốn trung thành với nước với dân th́ phải phản lại chủ nghĩa![4]

 

Khi bạn trung thành với nước với dân, với nhân tâm, với chân lư phổ quát th́ bạn là “con người chân chính”, rất chân chính, tôi yêu quư bạn, nhưng bạn không c̣n là “người CS chân chính” nữa đâu, âu cũng là lối tự hào do cảm tính, xin đừng nhầm lẫn!.

 

Bạn lại bảo: Tôi trung thành với chủ nghĩa CS là trung thành với lư tưởng cao đẹp của nó. Bạn lại nhầm rồi. Nhân tố chủ yếu làm nên một chủ nghĩa, phân biệt chủ nghĩa này với chủ nghĩa khác không phải ở mục đích mà nó tuyên bố, mà ở con đường mà nó vạch ra, v́ mục đích sau cùng th́ bao giờ chẳng tốt đẹp, căn bản đều phải hướng đến tự do-hạnh phúc cho con người. Nhưng khi con đường sai hoặc ảo tưởng th́ không đến đích mong muốn hoặc chỉ đem đến kết quả ngược lại như trường hợp chủ nghĩa Mác-Lênin [5].

 

Ngoài ra, có cách đi đến đáp án đơn giản hơn nhiều:

 

Khi một chủ nghĩa ảo tưởng chỉ đem lại kết quả ngược với mong muốn th́ chủ nghĩa ấy không thể coi là CHÂN CHÍNH được. Chủ nghĩa đă không CHÂN CHÍNH th́ làm sao tín đồ của nó lại CHÂN CHÍNH được? Bạn chỉ có thể là một CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH v́ thực ra bạn đă làm ngược tín điều của Chủ nghĩa rồi, chắc bạn là người nặng về duy cảm nên không nỡ hay không dám để cho bộ óc Duy lư được đứng trước gương mà phán xét đó thôi! Xin nói với nhau một lời thông cảm thực ḷng như vậy.

 

III- Lấy đích Dân chủ-Độc lập-Phú cường làm sợi dây liên kết

 

Chỉ cần nh́n các nước quanh ta với một xuất phát “same-same” như nhau đủ thấy trong cuộc chạy đua thế kỷ, Việt Nam chúng ta là kẻ thua cuộc, là đoàn khách nhỡ tàu.

 

Chỉ nh́n kinh tế-kỹ thuật đă thấy thua các nước bạn trong khu vực vài chục năm nhưng sự thua kém về độc lập-tự do, về văn hóa-nhân phẩm c̣n đáng lo hơn nhiều.

 

Nay muốn đoàn kết để thực hiện dân chủ ắt phải chấp nhận đa dạng đă đành, nhưng ở một nước vừa trải qua mấy cuộc phân ly kinh khủng, lại đang bị ngự trị bởi một Ư thức hệ đoàn kết giả để phân ly thật th́ ḷng người ly tán là một trở ngại khổng lồ, nếu không biết chấp nhận sự khác biệt th́ lấy đâu sức mạnh cho một sứ mệnh cũng khổng lồ tương xứng? (sứ mệnh lập lại một xă hội đă bị phá nát từ gốc, quay lại một con đường đă đi ngược trên nửa thế kỷ, chống lại một anh hàng xóm khổng lồ chỉ muốn ḱm giữ Việt Nam yên vị như một con cừu Ư thức hệ vừa ngoan vừa chậm vừa ngu để hắn có thể ngoạm dần hết cơ thể con mổi trong cái áo choàng hữu nghị đểu).

 

- Muốn có khối đoàn kết toàn dân tộc, trước hết hăy t́m khả năng đoàn kết giữa các khối người tích cực mà họ đang rất khác nhau như trên đă nói. Hăy quư sự khác nhau ấy v́ đó chẳng những là thực tiễn buộc phải chấp nhận, là tất yếu trong tinh thần dân chủ, mà c̣n là thuận lợi để diễn tiến xă hội đi lên một cách ḥa b́nh. Nếu không có những “trí thức cận thần”, c̣n rất khác những người có tư duy triệt để (biết phải thay đổi cái cũ tận gốc), đồng thời lại có những người trung gian giữa hai thái cực ấy th́ sao có thể nối với nhau thành những nhịp cầu chuyển hóa dần dần? Nối tiếp với nhau được nếu tất cả đều hướng về phía trước, dẫu kẻ trước người sau nhưng phải chống những kẻ ngược chiều hoặc mưu toan cơ hội trụ lại nửa chừng để chia hoa lợi!

 

Một ví dụ: trong những người đă có thời hăng hái theo đảng làm một cuộc gọi là “chống Mỹ cứu nước” có người không muốn nhắc lại “thành tích đáng buồn” cũ (như anh em Huỳnh Nhật Hải-Huỳnh Nhật Tấn) trong khi rất nhiều người vẫn muốn nhắc lại những kỷ niệm một thời tranh đấu “hào hùng”. Không sao, miễn là khi nhắc lại chuyện cũ phải nh́n dưới lăng kính mới, vượt trên cái cũ với óc phê phán để phục vụ cho cái mới. Chẳng hạn phải hiểu v́ sao trong chế độ cũ (mà ta quyết đánh đổ) ta có thể ngang nhiên tranh đấu, tuyên bố hùng dũng, thậm chí lăng mạn bay bổng, thỏa chí tang bồng chống lại giới cầm quyền, c̣n trong chế độ mới (mà ta mơ ước) ta chỉ dám làm bằng 1 phần trăm thời xưa thôi mà đă phải rụt rè? Chẳng hạn ngày trước dưới cái nh́n bồng bột ta chỉ thấy cái gọi là “Mỹ Ngụy” là thấp hèn, tàn ác, đáng khinh ghét, nay dưới cái nh́n dân chủ và toàn cầu ta lại mong sao bây giờ được bằng cái mà ta đă quyết diệt [6], mong trở lại cơ hội cũ mà ta đánh mất, để rồi từ đó tiếp tục đi lên th́ dễ dàng hơn.

 

Chẳng hạn ta nhận ra sự “hào hùng” cũ thật là “bi tráng” (như nhà văn TDBC nhận thấy), nhưng “bi” không ở chỗ bị kẻ thù tàn sát, thất bại đau đớn như cái bi hùng của phong trào Nguyễn Thái Học, mà ngược đời, “bi” lại ở chỗ muốn thắng cuộc th́ nhất thời đă thắng, nhưng nghĩ lại, thà đừng thắng th́ hơn! “Bi” ở chỗ cái “tinh hoa phẩm chất” của tuổi thanh niên (nhưng c̣n bồng bột, cảm tính, bị tuyên truyền), tương tự như cái vốn quư giá mà Dương Thu Hương gọi là “một khối vàng ṛng”, nhưng đă bị lợi dụng, bị dùng nhầm, dùng phí phạm, đáng tiếc. Song cái “bi” ở đây cũng không hề “bi lụy” nếu ta quyết hồi sinh cái “tinh hoa phẩm chất” của tuổi trẻ ấy, với sự bổ khuyết rất cần thiết bằng các tri thức hiện đại, trưởng thành, để dùng vào công cuộc hôm nay, như để bù đắp cho điều đáng tiếc cũ, th́ sự hồi tưởng như thế thật là hồi tưởng vô cùng tích cực.

 

Nhà thơ Bùi Minh Quốc cũng vậy, nghĩ lại thời đă qua để thấy trách nhiệm của ḿnh. “Cả tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt, để đúc nên chính cỗ máy này”, cái cỗ máy của sự “đểu cáng lên ngôi”. Hồi ức chuyện cũ để mà hối tiếc cho nhiệt huyết của ḿnh không đem lại kết quả mong muốn, và thấy trách nhiệm của ḿnh trong hiện tại! Một khi cùng hướng về phía trước và hành động cụ thể là nhất định gặp nhau. (Không biết trong hàng ngũ của các anh có ai muốn ôn chuyện cũ để kể công, để che dấu cái hèn hiện tại, để lập một cái ǵ đó chung chiêng hay không th́ tôi không rơ, tất nhiên không bàn).

 

- Hăy biết ơn những người tiên phong.

 

Nếu như trên mặt phẳng nằm ngang ta h́nh dung đoàn người nối tiếp nhau như cây cầu bắc từ chế độ độc tài toàn trị đến cuối cầu là chân trời Dân chủ-Độc lập-Phú cường, trong đó những tư tưởng tiên phong luôn dẫn đầu đi trước, th́ đừng quên một đường dây thẳng đứng, người nọ đứng lên vai người kia, để đưa nhau từ đáy giếng lên bờ. Trên cái “chồng người” thẳng đứng ấy những người tiên phong đứng ở dưới cùng cho đồng đội được đứng lên vai. Những người tiên phong ấy sẽ lên bờ sau cùng hoặc lúc khải hoàn có thể không c̣n họ nữa.

 

Về Độc lập dân tộc nếu không có những anh hùng liệt nữ đă hy sinh liệu ngày nay ta có c̣n quốc gia không để mà tranh đấu? Chúng ta đă đứng trên vai họ để có hôm nay. Về Dân chủ-Tự do cũng vậy. Nếu không có những người dân chủ tiên phong như Nguyễn Mạnh Tường, như Hữu Loan, như Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Kiến Giang, Lê Hồng Hà, Cù Huy Hà Vũ, Dương Thu Hương, Ḥa thượng Thích Quảng Độ, cha Nguyễn Văn Lư, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức... vân vân và vân vân... mà hầu hết họ đều bị tù đày, và biết bao tiếng nói dân chủ từ bên ngoài hỗ trợ th́ làm sao có chút nền dân chủ cỏn con để có thể tồn tại những trang Web dân chủ trong nước như trang Bô-xít, trang Basam và các blogger? Rồi đến lượt, nếu không có những trang Web và blogger ấy làm chỗ tựa làm sao đoàn trí thức 16 vị có thể được đón tiếp để trao những kiến nghị và dự thảo Hiến pháp quá mạnh dạn kia, cũng như cá nhân tôi lúc này có thể công khai công bố những lời đóng góp thẳng thắn nhường này? Chúng ta đă được đứng trên vai họ, những người dân chủ tiên phong chịu nạn tù đày để giành lấy từng tư chút dân chủ cho ta tiếp tục. Hăy nhớ ơn họ!

 

Một chi tiết nhỏ thiết nghĩ cũng nên nói thẳng: GS Nguyễn Huệ Chi là chủ trang mạng Boxit Việt Nam, cũng là trang chủ đăng tải “Kiến nghị 72” và hộp thư thu thập chũ kư. Trong đoàn 16 người nếu có GS NHC th́ sẽ đàng hoàng hơn, chính danh hơn, khiến cho cơ quan công quyền phải nể trọng hơn bởi sự đàng hoàng ấy.

 

Nói đến chuyện đứng trên vai nhau, tôi lại thầm hỏi ḿnh: nếu không có đồng đội lấy vai cho ḿnh đứng, lại không có một điểm tựa nào đó từ môi trường, dù là điểm tựa vô t́nh hay vô tri th́ một cá nhân đơn độc làm sao có thể vượt qua cái vai của ḿnh ? Tự ḿnh vượt qua chính ḿnh mới thật là điều khó lắm thay! Làm sao có thể tự thắng cái khối lượng ́ ạch của bản thân với tất cả những sức cản nặng nề đă ràng buộc ḿnh vào cuộc đời này?

 

Đoàn kết, dấn thân hết ḿnh phải đi đôi với tỉnh táo sàng lọc chính là bài học lịch sử quư giá mà quá khứ từng dạy cho ta vậy.

 

Đà Lạt ngày 24-2-2013

Hà sĩ Phu