Friday, October 14, 2011                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Đại Hội Thành Lập Lực Lượng Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực VNCH

http://www.youtube.com/watch?v=Ml3DtYCfhAw

Nhân lời mời của Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Lực Lượng Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực VNCH, Đ/chí Trần Trọng Đạt đại diện ĐVQDĐ đă đến tham dự lể đặt ṿng hoa tại Tượng Đài Việt Mỹ và buổi lễ ra mắt Lực Lượng Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực VNCH.

Sau đây là vài h́nh ảnh các sinh hoạt trên: