Thursday, September 22, 2011                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

PHÚ ỐC CẦU NGUYỆN ...

Giáo xứ Phú Ốc, Nam Định, bừng sáng ngọn lửa Công lư:

"Của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa"

                                                                                                                                                               18/09/11 11:54 AM

Giáo xứ Phú Ốc thuộc xă Lộc Hà – Thành phố Nam Định là một giáo xứ có truyền thống đạo đức hi sinh và b́nh yên thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Ở đây, người dân chất phác làm ăn và kính thờ Thiên Chúa.

Trước cửa nhà thờ, có một cái hồ rất đẹp thuộc sở hữu của Nhà Thờ, điều này không cần khẳng định, mà sự việc hiển nhiên là vậy từ bao đời nay. Diện tích hồ là 2591,8 m2 được kè đá bao quanh, đường đi 4 phía tạo cảnh quan thơ mộng cho khu nhà thờ b́nh yên.

Trong giai đoạn chiến tranh, với lư do “Tất cả cho Tiền tuyến, v́ Miền Nam ruột thịt” nhà cầm quyền Nam Định mà trực tiếp là UBND Xă Lộc Ḥa đă cho Hợp tác xă nông nghiệp sử dụng. Sau chiến tranh, chẳng c̣n lư do Miền Nam ruột thịt cũng không c̣n lư do Tiền tuyến, hậu phương… hồ phải trả lại cho Giáo xứ Phú Ốc sử dụng trong các công việc chung của Giáo xứ.

Thế nhưng, với tư duy muốn chiếm cướp, nhà cầm quyền nơi đây bắt đầu giở tṛ với giáo xứ từ năm 2004 bằng cách UBND Xă Lộc Ḥa yêu cầu hàng năm nộp một khoản tiền gọi là “thu sản phẩm” trên diện tích mặt hồ này. Số tiền này mỗi năm thay đổi một khác nhau mà không căn cứ bất cứ một cơ sở pháp lư nào.

Với sự chất phác và tuân thủ “nhà nước”, giáo dân Phú Ốc mấy năm qua cũng cho qua chuyện này, hàng năm nộp một khoản tiền cho yên chuyện, mới đây nhất là HĐGX Phú Ốc đă nộp khoản tiền này cho UBND Lộc Ḥa vào ngày 18/8/2011(có biên lai nộp tiền hẳn hoi).

Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, để phục vụ âm mưu lâu dài hơn là chiếm khu đất này của nhà thờ, mới đây liên tiếp vào các ngày 23/8 và 15/9/2011, UBND Xă Lộc Ḥa gửi giấy yêu cầu Giáo xứ phải nộp thuế sản phẩm 2011 là 2.100.000 đồng, kèm theo những lời đe dọa là sẽ thu hồi hồ và trao cho người khác, nếu không nộp số tiền nói trên.

Con giun xéo lắm cũng quằn, đến lúc Giáo dân không chấp nhận kiểu hà hiếp theo cách đó nữa, họ đă đứng lên với ư thức đ̣i công lư rơ ràng.

Thánh lễ tối thứ bảy, ngày 17/09/2011, cha quản xứ Phú Ốc JB. Lê Xuân Tuyến đă khẳng định trước khoảng 1.500 giáo dân trong và ngoài xứ tham dự Thánh lễ: “Hồ nhà thờ là tài sản từ bao đời nay mà cha ông đă để lại cho giáo xứ, đây là chính là tài sản của giáo xứ, là tài sản của giáo hội, giáo xứ không thuê của ai, v́ thế giáo xứ không cần nộp sản phẩm cho ai. Từ nay trở đi, không những sẽ không có chuyện giáo xứ phải nộp sản phẩm, mà c̣n cần được đền bù thiệt hại do sự vô lư gây ra”.

Cha quản xứ cũng kêu mời bà con giáo dân cùng hiệp ư cầu nguyện cho sự b́nh yên của giáo xứ, đặc biệt là cầu nguyện cho những người cầm quyền tại địa phương, để họ luôn biết sống trong công lư và sự thật.

Sau Thánh lễ khoảng 1.500 giáo dân trong và ngoài giáo xứ, đă thắp nến cầu nguyện xung quanh bờ hồ của giáo xứ. Cha quản xứ, bà con giáo dân và tất cả những người đi tham dự thánh lễ, đă thắp nến xung quanh hồ, hát Kinh Ḥa B́nh và cầu nguyện.

Ngọn lửa của Sự thật – Công Lư đă thắp lên, của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa