Friday, January 28, 2011                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

PHÂN ƯU

U*********        

                                      Đại Việt Quốc Dân Đảng đau buồn và thương tiếc

                Đồng chí ĐOÀN THÁI

           Cố Vấn Đại Việt Quốc Dân Đảng

                             Ủy Viên Trung Ương Đảng

                             Cựu Tù Nhân Chính Trị

Đă từ trần lúc 2:00 am ngày 15 tháng 01 năm 2011, nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Canh Dần
Tại thành phố Fort Smith, Arkansas, U
SA.

Hưởng Thọ 92 tuổi

Linh cửu được quàn tại Putman Funeral Home
4500 jenny lind, Fort Smith, AR 72901

Tri ân, Tưởng tiếc một Đồng chí ưu tú và trung kiên đă cống hiến cả đời cho Đảng để phục vụ Tổ Quốc.

Thành Kính Phân ưu cùng Đại Gia Đ́nh Đồng Chí và  nguyện cầu hương linh sớm văng sinh Phật Quốc

CỐ VẤN ĐOÀN:
 
Phạm Đăng Cảnh, Đào Nhật Tiến, Quốc Vinh,

Nguyễn Văn Ngải, Vơ Đại Tôn, Hoàng Chí Tâm.
 

CHỦ TỊCH ĐẢNG: Lâm Thủy

CHỦ TỊCH BAN GIÁM SÁT: Bùi Anh Ca

CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH: Trần Trọng Đạt