Friday, August 24, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

 Ai, Những ai đang “cơng rắn cắn gà nhà” ?

 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/508023/Phai-biet-ho-then-voi-tien-nhan-.html của chủ tịch nước Trương Tấn Sang được in trên hàng trăm tờ báo lề phải và lề trái đă bị dân mạng trong nước chê bai, thậm chí coi thường, rẻ rúng. Chỉ xin trích lời hai nhà báo hàng đầu trong nước là nhà báo Trương Duy Nhất và nhà báo Nguyễn Thông.

 

Nhà báo Nguyễn Thông trên blog của ḿnh, trong bài “Đúng thực lỗi của thư kư”, viết như sau:

 

“Nói chung không có ǵ mới. Phần t́nh cảm nhiều hơn phần lư trí, suy nghĩ.

 

Chỉ có điều, cái phần mở đầu làm ḿnh khó chịu, câu chữ loáng thoáng chập chờn giọng văn kiểu trong bài tập đọc "Tôi đi học" của nhà thơ Thanh Tịnh hồi nảo hồi nào. Mở đầu một bài viết quan trọng tầm quốc gia, cho hàng chục triệu người đọc mà lại lả lướt, trữ t́nh ngoại đề như thế th́ quả không nên. Rất khó nghe. Không ai cấm chủ tịch nước được quyền bày tỏ nỗi ḷng, tâm tư của ḿnh nhưng phải trong hoàn cảnh, văn cảnh thích hợp, trong những dịp khác cơ. Ví dụ bên bàn nhậu, bác cứ nói thoải mái, thậm chí càng trữ t́nh càng tốt. C̣n ở chỗ này, dịp này, phải lập nghiêm, bác ạ.

 

Ấy, em là em cứ khó tính, xét nét như thế, không phải để chê bác chủ tịch, mà em chỉ muốn mắng mấy chú giúp việc cho bác mà thôi. Đă ăn lộc nhà chúa, xơi oản của chùa th́ phải hết công hết sức, tỏ hết tài trí để phụng sự chúa, cúng chùa. Chỉ cốt làm cho xong th́ nên về với mẹ đĩ rửa bát quét nhà c̣n có ích hơn.” (hết trích)

 

Nhà báo Trương Duy Nhất trong bài: “Khi chủ tịch tập làm văn” trên website của ḿnh, chê bài viết của ông Trương Tấn Sang (thực ra là do thư kư cao hứng trữ t́nh ngoài lề viết hộ theo kiểu: bài văn của tôi đồng chí viết chưa?) là lối văn học tṛ, lạc đề như sau:

 

“Cứ ngỡ đó là một bài… tập làm văn. Một bài viết quá ư ḷng tḥng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Một bản thông điệp nguyên thủ chung chung, khẩu hiệu, sáo rỗng đến nhàm chán… Ư tứ chắp ghép ḷng ṿng, chung chung, khẩu hiệu và sáo ṃn, lại ḷng tḥng đọc đến hụt hơi và phát ngán. Chủ tịch Sang đă cố làm mới, nhưng điểm mới duy nhất thấy được ở bản thông điệp của ông vẫn chỉ dừng lại ở những câu đoạn… tập làm văn! Một bản thông điệp tập làm văn làm ông mất điểm nhiều sau những ấn tượng tốt đẹp từ “một bầy sâu” đến “ăn hết phần của dân…( hết trích)

 

Riêng chúng tôi, người viết bài này (TMH) cho rằng trong bài tập làm văn kiểu trữ t́nh học tṛ dây cà ra dây muống của ông Trương Tấn Sang, thấy một câu văn (vẻ) này cần chú ư:

 

“Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn ŕnh rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cơng rắn cắn gà nhà”…”

 

Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, có một vị lănh đạo cao cấp của đảng là chủ tịch nước Trương Tấn Sang đă dám công khai thừa nhận trong ban lănh đạo cao cấp gồm 14 vị bộ chính trị của ông có người (hay những người?) làm cái việc ô nhục đáng để muôn đời cháu con nguyền rủa là “CƠNG RẮN CẮN GÀ NHÀ” ( phạm tội BÁN NƯỚC)…?

 

Xin tra “Đại từ điển tiếng Việt” (nhà xuất bản Văn hóa Thông tin- 1999), trang 445 định nghĩa: “Cơng rắn cắn gà nhà: hành động phản bội nhân dân,hèn hạ đưa rước bọn giặc về giết hại đồng bào, đồng loại”

 

Muốn cơng rắn cắn gà nhà, tức là muốn bán nước, phải là vua chúa, là người cầm quyền cao nhất nh́ của quốc gia mới có khả năng làm việc đốn mạt này.

Thời phong kiến NƯỚC LÀ CỦA VUA nên chỉ có vua như Lê Chiêu Thống mới bán nước cho nhà Thanh; như kẻ em vua, muốn lật anh là Trần Nhân tông để ḿnh làm vua nên Trần ích Tắc mới theo giặc Nguyên để chúng phong cho là An Nam quốc vương… mới là những kẻ bán nước bị lịch sử dân tộc muôn đời nguyền rủa.

 

Ngày nay, NƯỚC LÀ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, nên chỉ có những lănh tụ tối cao của đảng mới có khả năng bán nước, ví như bức điện thư của ông Phạm Văn Đồng năm 1958 bán Hoàng Sa cho giặc Tàu đổi lấy viện trợ. Trong ngôn ngữ ứng xử hàng ngày của người cầm quyền ở Việt Nam hiện nay trên các phương tiện tuyền thông bao giờ cũng xưng danh: “đảng và nhà nước, đảng và nhân dân, đảng và chính phủ…” Khẩu hiệu của đảng cộng sản luôn đặt ĐẢNG trên DÂN: “Trung với Đảng, hiếu với DÂN”. Quốc hội cũng của đảng chứ nào phải của dân. Dân: ngót 90 triệu, đảng chỉ có ba triệu mà quốc hội 95% là đảng viên th́ sao gọi là quốc hội của dân được?

 

Cho nên người dân Việt hiện nay đa số nghèo đói, cơm c̣n chả có ăn chứ có nước đâu mà bán? Chỉ có kẻ đang lănh đạo đất nước này mới có nước để bán mà thôi…

 

Vậy họ bán nước cho ai? Cho Mỹ chăng? Không, Mỹ chưa từng chiếm của Việt Nam một mét vuông biển, một mét vuông đất nào, càng không hề có chút tham vọng nào về lănh địa, lănh hải Việt Nam. Vả, Mỹ đang có công lớn với Việt Nam là v́ nhờ sự có mặt của họ ở vùng biển Đông Nam Á nên giặc Tàu chưa dám động binh đánh vào đất liền Việt Nam; chúng chỉ đánh và chiếm Hoàng sa, Trường Sa ngoài biển…

 

Đúng như lời cựu Tổng Bí thư Lê Duẩn đă nói trên rất nhiều báo chí suốt thời ông làm lănh tụ: kẻ thù trực tiếp và kẻ thù truyền kiếp nguy hiểm nhất, tàn ác nhất của dân tộc ta là bọn bành trướng Bắc Kinh, tức giặc Tàu. Giặc Tàu dán mác cộng sản, bịt mắt ban lănh đạo đảng cộng sản Việt Nam bằng phương châm 4 tốt và 16 chữ vàng để cướp dần đất đai và biển đảo quê hương ta như chúng đă đang và sẽ cướp nước ta. Vậy, họ, một số người trong 14 ông to nhất cầm quyền ở Việt Nam đang cơng rắn cắn gà nhà, tức bán nước cho giặc Tàu kia họ là ai, là những ai thưa chủ tịch nước Trương Tấn Sang?

 

Xin chủ tịch nước Trương Tấn Sang đă thương th́ thương cho trót, xin làm ơn làm phúc cho dân tộc Việt nam chúng tôi đang có cơ bị diệt vong bởi ngoại bang phương bắc, là xin ông hăy chỉ ra đích danh những kẻ bán nước cơng rắn cắn gà nhà hèn hạ vô lương tâm ấy (chúng là giặc rồi sao chúng vẫn ngồi ghế lănh đạo quốc gia?) để nhân dân chúng tôi hôm nay và mai sau muôn đời nguyền rủa chúng. Xin cám ơn trước chủ tịch nước Trương Tấn Sang...

 

Sài G̣n ngày 24-8-2012

Trần Mạnh Hảo (Danlambao) -