Monday, October 25, 2010                    trang chnh  ||    lưu trữ    ||   lin lạc

 

Trong 10 ngay au thang 10/2010, Cong San Viet Nam a tng bng to chc mng 1000 nam Thang Long.

Ly Thai To di o t  Hoa L  ve thanh ai La oi ten la Thang Long a m au mot thi ai hoang kim cua dan toc Viet.

Mng Thang Long c 1000 tuoi la ieu ang lam, nhng le mng Thang Long 1000 nam cua Cong San Viet Nam khong the khong lam cho ngi dan cam thay xot xa.

CSVN tuyen bo thi gian to chc le ky niem 1000 nam Thang Long lay cot moc Ly Thai To ban chieu di o.

Nhng ban van Thien o Chieu cua Ly Thai To khong ghi ngay thang ban chieu.

Bo ai Viet S Ky Toan Th (VSKTT)  cua cu Ngo S Liem la bo s co nhat con lai cua Viet Nam (Bo ai Viet S Ky cua cu Le Van Hu b that truyen), cung khong noi ro ngay ban chieu, ch noi rang mua xuan thang 2 nam Thuan Thien th nhat, vua xa gia ve tham chau Co Phap, vua thay thanh Hoa L am thap chat hep mi t ban chieu di o ve thanh ai La.  Cung theo VSKTT: Mua thu, thang 7, vua t thanh Hoa L, di o ra kinh phu thanh ai La, tam o thuyen di thanh, co rong vang hien len thuyen ng, nhan o oi ten goi la thanh Thang Long..  Bo Kham nh Viet S Thong Giam Cng Muc cua Quoc S Giam nha Nguyen cung lay thi gian di o la thang 7, mua thu. 

Neu can c thi gian ban chieu di o th ngay ky niem 1000 nam Thang Long phai ri vao mot ngay trong mua xuan. Neu lay ngay di o, th ngay ky niem 1000 nam Thang Long cung phai thang 7 nam Canh Dan 2010, khong co ly do nao  phai chon ngay 1 thang 10 nam 2010, trung hp vi ngay le oc lap cua Trung Cong.  

Ky niem 1000 nam Thang Long la ieu nen lam, nhng khong can thiet phai chi ra mot ngan sach en  gan 1000 ty ong (51 trieu my kim) trong luc trong nc ang con rat nhieu ngi ngheo oi, va trong nhng nam gan ay b thien tai lien tiep tan pha.

Trong luc Ha Noi rc r hoa ang, dan chung mot dai at  mien Trung ang lam canh man tri chieu at, nha ca b nc lu cuon troi, hang ngan ngi khong co thc an ang ch cu tr, nhng chnh quyen ang thi nhau ra Ha Noi tiec tung  nen trong nhieu ngay a khong ai quan tam ti nn nhan.

Neu ch tieu 1/10 so tien tren, le ky niem 1000 nam Thang Long cung u ram ro, so tien con lai se xay khong biet bao cay cau cho tre em i hoc mien nui khoi phai loi song  nh tre em thon Phu Ma, huyen ong Giang, tnh Quang Nam, như tr em thon Tu Thượng huyn Văn Bn, tnh Lao Cai va khong biet bao nhieu thon lang mien nui khac; so tien tiet kiem cung s  cat khong biet bao nhieu can nha cho nhng ke cha tng biet nha la g.

Ly Thai To la ngi ton sung Phat Giao, yeu thng dan chung, trong thi gian ngoi a nhieu lan tha thue cho dan: Thang 12 nam Bnh Tuat (1010)  ban chieu ai xa thue khoa trong 3 nam.  Nam Bnh Thn  (1016) lai ban chieu khong thu thue trong 3 nam va vao nam inh T ( 1017) lai xuong chieu giam to ruong at.

Tinh than mot v vua nh vay, neu co linh thieng han cung khong khoi ngam ngui trc 10 ngay le ky niem 1000 nam Thang Long ton kem tien ty cua CSVN.

Va co le ngai cung con au buon hn nhieu, tng a cung co the nho le khi nhn thay tinh than no le cua CSVN, thue mot ao dien Tau (Can c Mau) thc hien bo phim ng Ti Thang Long, lay boi canh ben tau e quay, bien ngai thanh ngi mac ao vua chua tau, mang ao giap thi Tan Han vi nhng canh xa hoa, nhng can nha to ln cha tng co Viet Nam thi  inh, Le, Ly. Nhng ngi a xem qua bo phim eu co cam tng ay la bo phim Tau noi tieng Viet.

 Chung ta co the tiep tuc e CSVN lam nhuc quoc the? Va nhan dp 1000 nam Thang Long co le chung ta cung nen nhac lai chien lc cua to tien, va t o co the can nhac: trong tnh hnh the gii ngay nay dan toc ta phai lam g e gi nc.

I-   CHIEN LC BAC HOA NAM TIEN.
 

La mot quoc gia nho nam ben canh mot nc ln hn may chuc lan, tien nhan chung ta

phai theo  chien lc hoa hoan lau dai vi Tau, nhng manh me co phan ng khi lanh tho

va quyen li dan toc b xam pham va luon luon co gang gn gi ban sac dan toc.

Trong i Ly Thai To khong co s xung ot vi Tau, nhng khi nao nhng dan toc thieu so bien gii da vao lanh tho  Tau e quay nhieu, ngai eu san sang c binh anh dep.  Thang 10 nam Quy Su (1013)  vua than chinh i anh chau V Long.  Thang Gieng nam Giap Dan (1014) bon Dng Trng Hue, oan Ch Knh a ngi vao cp pha ben Kim Hoa, nha vua sai Dc Thanh Vng i anh, chem hang ngan thu cap.  Thang 2, nam Nham Tuat (1022), Dc Thanh Vng i anh ai Nguyen Lch, tan cong qua lanh tho Trung Quoc ti tan ti tan trai Nh Hong e ot lng thao cua giac.

Co the noi tinh than t chu cua Viet Nam a len cao o trong thi nha Ly.

Cac vua Thai to, Thai tong, Thanh tong, Nhan tong..  eu la nhng v vua nhan c, thng dan nh con, oan ket c long ngi trong nc, bnh Man, bnh Chiem,  gi vng bien cng.

Ly Thanh Tong la v vua e lai trong lch s nhng li noi bat hu.  Thang 10 nam At Mui (1055), tri rat lanh, vua phan: Tram chon cung sau, si th than che bang xng thu, mac ao ho cu, ma con ret the nay. Tram rat thng xot nhng ngi tu b giam trong nguc kia: Cm khong u no long, ao khong u che cat, th b gio ret dan vat en au! Vay ha lenh cho vien quan co trach nhiem phat chan, chieu cho ho va moi ngay cho an no u (KVS).  Thang 4, Giap Thn (1064), nha vua ch Cong chua ong Thien ng hau, bao nguc lai: Ta em long cha me oi vi dan, cung nh long thng oi vi con ta. Dan t mnh mac phai toi loi, long ta xot xa lam..

Ngoai long thng  dan, vua Ly Thanh Tong cung la v vua a tng tien quan qua khoi day eo Ca, ai tng Ly Thng Kiet truy uoi vua Chiem  ti tan bien gii Chan Lap, buoc Che Cu phai au hang, dang 3 chau a Ly, Ma Linh va Bo Chnh. 

Khong hieu CSVN ngh g khi e chut thien lng - nhan chi s tnh ban thien cua cha me sinh ra khi nh ti nha Ly, ti nhng v vua nh Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong..va nh ti nhng nhng toi ac cua chung oi vi ong bao ruot tht?  Chung ngh g ti che o lao tu, cai tao cua chung, ti chnh sach ac oc cha tng co trong lch s cua chung oi vi ong bao?

Vao luc Ly Nhan Tong len ngoi, ben Tau Tong Than Tong c Vng An Thach lam te tng,  ap dung Bien Phap e khac phuc tnh trang tai chanh thieu hut va quan oi bac nhc. Tan phap b phe thu cu chong oi, Vng An Thach muon lap cong e cung co ia v, ch th cho bon quan lai bien gii nh Tram Khi, Lu Di khieu khch nc ta, cam buon ban bien gii.

Mua ong nam At Mao (1075) vua xuong chieu sai Ly Thng Kiet va Ton an cam 10 van quan chia 2 ng sang anh Tong. Quan ta a than toc pha v Kham Chau va Liem Chau, bao vay Ung Chau. i ti au truyen hch ke toi Vng An Thach ti o. 

Sau khi pha Ung Chau vao thang Gieng nam Bnh Thn (1076), Ly Thng Kiet rut quan ve nc.

Nha Tong sau o a c Quach Quy lam Chieu thao s, Trieu Tiet lam pho, em 8 van quan sang anh tra thu.  Ly Thng Kiet ca pha quan ch tren song Nh Nguyet, giet hn 1000 ngi. Quan giac tien quan ve pha Tay, quan ta chan anh song Phu Lng. Kh the quan giac rat manh, Ly Thng Kiet cho ngi gia lam than vao en Trng Hong  tng quan oc ln bon cau th:

Nam quoc sn ha nam e c

Tiet nhien phan nh tai thien th

Nh ha nghch lo lai xam pham

Nh ang hanh khan thu bai h.

( Song nui nc Nam, vua Nam

Ranh ranh a nh tai sach tri

C sao bon nghch qua xam pham

C th lam xem, chuoc bai h)

on tam ly chien cua danh tng Ly Thng Kiet a lam nc long quan dan.  Quach Quy va Trieu Tiet khong the tien quan qua song, quan Tong khong quen thuy tho chet qua na, phai rut quan ve nc, nhng khi rut lui chung a lu quan chiem gi chau Quang Nguyen.  

Bon cau th noi tren co the la ban tuyen ngon oc lap cua dan toc Viet va t ay tiep tuc tao nhng trang s oai hung chong phng Bac:  Bnh Nguyen, Phan Minh, Diet Thanh,  gi vng at nc.

Sau khi ay lui quan Tong, nam Mau Ngo (1078) vua sai ao Tong Nguyen em 5 con voi sang giao hao vi nha Tong. Nha Tong phai ong y tra lai vung Quang Nguyen (Cao Bang) cho nc ta.  

Co the noi nha Ly la trieu ai a nh hnh chien lc Bac Hoa Nam Tien va  cac trieu ai ve sau a noi theo,  gi vng bien cng pha Bac va m nc ve phia Nam, giup cho dan toc ta co dai giang sn gam voc ngay nay.

Cuoi i Nha Ly lanh tho ai Viet a m rong ti song Thach Han, tnh Quang Tr.

Cac trieu ai ve sau a tiep noi chien lc nay.

Huy hoang nhat cua lch s ai Viet la 3 lan anh bai quan Nguyen Mong.

Sau khi anh thang t xam lang th nhat do Ngot Lng Hp Thai theo ng Van Nam tien sang trong nam inh T (1257), nha Tran a tm moi cach hoa hoan vi nha Nguyen, sai Le Phu Tran i s xin tien cong 3 nam mot lan, chap nhan cho nha Nguyen at chc quan at Lo Cat Te e giam sat nc ta. Nha Tran theo ng loi ngoai giao, keo dai cuoc hoa hoan trong vong 20 nam e chuan b binh lc, san sang chong lai da tam cua quan Nguyen.  Bai bieu thang Gieng nam At Hi (1275) cua vua Tran Thanh Tong noi len noi ap che cua Mong Co: Dau 3 nam mot lan tien cong, s bo qua lai oi thay i ve met nhoc cha c ngay nao ngh ngi. en nh  at Lo Cat Te  do thien trieu c sang th ha chu ve tay khong? Huong chi ke sang ay lam g cung cay the, viec g cung lan lt e nc nho nay. Ngai la thien t dau sang suot nh mat tri, mat trang nhng au de soi thau ti ay chau up?  Va at Lo Cat Te ch ang thi hanh nhng nc xau x nho be ni bien gii, le nao toi a c liet vao bac vng, ng phen dau mot ben ma con lap at Lo Cat Te cai quan..

Mac du trieu Tran a het sc nhun nhng, nha Nguyen khong t bo tham vong chiem ai Viet.  Nam Nham Ngo (1282), c bon Sai Xuan a Tran Di Ai ve nc e phu du nha Tran qui hang. Bon Sai Xuan b on anh phai chay ve Tau.  

Nha Tran va tm cach cau hoa, va chuan b chien tranh.  Thang Chap nam Giap Than (1284), Hot Tat Liet c Tran Nam Vng Thoat Hoan (Con trai th 9 cua Hot Tat Liet, la hoang t ch khong phai thai t nh nhieu cuon s a chep lam) cam au bon danh tng Ly Hang, A Ly Hai Nha,  A Thch, O Ma Nhi, Toa o . . . em 50 van quan, hen vi Chiem Thanh anh lay nc ta.  Thng hoang hop bo lao ien Dien Hong e trng cau dan y. 

Bo lao ong thanh quyet anh. 

Trc sc tien cong cua giac,  quan ta rut lui e bao toan thc lc.  Vua va thng hoang rut vao Thanh Hoa.  Thang 4, nam  At Dau (1285)  quan ta bat au tan cong. M au vi chien thang cua Chieu van vng Tran Nhat Duat, diet  oan quan cua Toa o ca Ham T.  Tiep theo,  2 vua Tran chien thang quan giac Trng Yen, Tran Quang Khai thu phuc Thang Long. Tran Hng ao phuc binh Van Kiep diet het  oan tan binh cua Thoat Hoan.

Bon cau th cam hng cua Tran Quang Khai sau khi chiem lai Thang Long ngan i van trng ton cung hon thieng song nui:

oat sao Chng Dng o

Cam Ho  Ham t quan

Thai bnh nghi no lc

Van co th giang san

(Chng Dng cp dao giac

Ham t bat quan Ho

Thai bnh nen gang sc

Non nc ay ngan thu)

e tra thu, mua xuan thang 2 nam inh Hi (1287), Hot Tat Liet lai sai Thoat Hoan em 30 van quan sang xam lang  ai Viet lan th 3.  Bach ang Giang lai mot lan na trong lch s nhom o mau quan thu.

Tuy chien thang lien tiep, nhng la mot nc nho so vi phng Bac, nen nam Mau T (1288) vua Nhan Tong sai o Thien H i s sang Nguyen cau hoa, xin tien cong nh trc.

Gi yen phng Bac, nha Tran bat au lo bnh nh cac bo toc thieu so mien Tay Bac va Chiem Thanh phng Nam.

Vao cuoi i nha Tran lanh tho ai Viet gom them vung tay bac song a, mien thng lu song Ma, mien  tay Thanh Hoa, Nghe An. Bien gii pha Nam m rong ti eo Ngang, co them tnh Tha Thien.

Nha Ho cp ngoi nha Tran, khong c long dan nen nc ta a b nha Minh xam chiem. Nha Ho mat, nhng Ho Nguyen Trng a e lai cau noi ma i sau phai suy ngam: than khong s anh, ch s long dan khong theo ma thoi.

Sau 10 nam khi ngha, Bnh nh Vng Le Li anh tan quan xam lc, chem Lieu Thang Chi Lang, lam Moc Thanh hoang hot chay ve Van Nam,  buoc Vng Thong phai xin giang hoa rut quan ve nc. Ngay 12 thang 12 nam inh Mui (1247) chnh thc  ket thuc cuoc tranh hung trang giai phong que hng. Ngay 14 thang 4 nam Mau Than (1248), Bnh nh Vng len ngoi hoang e, sai Nguyen Trai  viet bai Bnh Ngo ai Cao, mot ang van hao hung bat hu cua dan toc.

Mac du a chien thang quan Minh mot cach hao hung.  Bnh nh Vng Le Li a gi s sang nha Minh cau phong cho Tran Cao e vuot ve vua Tuyen c nha Minh. Bieu van nhac lai li ha tm con chau nha Tran a len ngoi trc kia cua Minh Thanh To va rat nhun nhng: ng au quan quan mi ti thay voi s hai, tc khac v tan. Viec a nh vay, dau bi ngi trong nc, cung la loi cua toi. Nhng bao nhieu binh ma bat c eu c thu dng t te, khong dam xam pham chut nao.  Dam xin hoang thng ngay nay lai theo li chieu cua Thai tong Van hoang e tm lay con chau ho Tran, ngh ti long thanh va trieu cong cua to tien toi ngay xa ma xa cai toi cao nh go nui ay, khong khien phai phat nang bang bua ru, khien cho toi c noi nghiep x Nam, gi chc trieu cong... 

Ngoai t bieu nay, s bo con dang hai hnh ngi bang vang the mang cho Lieu Thang va Lng Minh va nhieu phng vat rat qu gia nh nga voi, tram hng.  Tuc cong ngi vang the mang Lieu Thang mai ti thi vua Quang Trung mi c huy bo.

Vao thi Le Thanh Tong, nc ta a m rong bien gii ti song a Rang, mot na phan at tnh Phu Yen ngay nay.

Sau Khi Nguyen Hoang c vua Le cho vao tran thu at Thuan Hoa, cac chua Nguyen a tiep tuc m nc ve phng Nam, chiem het phan at Thuy Chan Lap, a bien gii pha nam xuong tan mui Ca Mau.

Lch s ca ngi nhng chien cong hien hach cua cac trieu ai ai Viet, va cung khong ai co the che bai s nhun nhng, trieu cong e gi hoa kh vi phng Bac cua to tien. The cng nhc cua 2 ben qua ro ret.  Chnh sach gi hoa hieu vi nc ln cua to tien chung ta khong phai la yeu hen ma la chnh sach can thiet e gi nc.  Neu Chiem Thanh biet luon luon tm cach gi hoa hieu vi ai Viet, khong thng xuyen khieu khch, lo co thu, gi vng bien gii Hoanh Sn th co the ngay nay nc Chiem van con ton tai.

II-  CHNH SACH SAI LAM CUA NHA NGUYEN.

Nha Nguyen Tay Sn a quat khi t nam Tan Mao (1771) Tay Sn, Bnh nh.  Sau o a cao chung cuoc phan tranh Trnh-Nguyen.  Chien thang mua Xuan K Du (1789)  cung a cao chung nha Le.  Lch s khong the khong ca ngi hung tai ai lc cua vua Quang Trung, nhng neu nha vua khong mat sm, anh chiem  c 2 tnh Quang ong va Quang Tay nh mong muon i na cha han a em lai li ch lau dai cho ai Viet.  Dien tch Lng Quang ln hn ai Viet, dan so ong hn.  Neu chiem c, lanh tho  quoc gia chung ta se rong ln hn, nhng ngi Viet se tr thanh mot dan toc thieu so, kho gi lau dai.  Nhat la vua Quang Trung du vi chien cong oai vo, van cha thu phuc nhan tam mien Bac.  Nhng nho s ra lam quan vi Trieu Tay Sn a b dieu ct la: Mot bon Di Te Ha Thu Dng..  Cho du chiem gi c lau dai, VN cung co the gap cai hoa nh ngi Man Chau vao lam vua Trung Hoa!  Sau khi nha Thanh sup o, Man Chau a tr thanh mot phan lanh tho Trung Hoa. Trong lch s, vao cuoi i nha Tay Tan, cac giong dan Tien Ti, Hung No, ngi Yet,  ngi Khng, ngi Sa a vao chiem ca vung Tay Bac nc tau lap quoc, xng vng, nhng khi sup o th dan toc cua ho cung tr thanh ngi Han!  

Chu trng dom ngo phng Bac cua vua Quang Trung, s chia re gia Nguyen Nhac va Nguyen Hue a tao c hoi cho chua Nguyen  Phuc Anh Gia nh cung co thc lc. Khi vua Quang Trung va bang ha (1792),  Nguyen Vng lien phat ong chien dch chien tan cong.

Vua Quang Trung la mot thien tai quan s, a tao c mot oi quan hung manh, thien chien, nhng ngai mat sm, con con nho dai, bay toi rng cot lai chia re nen a khong the chong lai quan ang Trong. Ngay mung Mot, thang 5 nam Nham Tuat 1802,  Nguyen Vng len ngoi vua, at nien hieu la Gia Long.  

Sau khi len ngoi, thong nhat at nc t Nam ra Bac, vua Gia Long sai s sang Tau cau phong chc Nam Viet quoc vng,  khong muon nhan phong la An Nam Quoc vng nh cac trieu ai khac v lanh tho a m rong gap oi.  Nhng Nam Viet la quoc hieu cua Trieu a, lanh tho nha Trieu gom vung at Lng Quang, vua Gia Khanh nha Thanh cho rang vua Gia Long cung nuoi ch muon lay lai Lng Quang nh vua Quang Trung nen khong thuan, Gia Long lai khong muon nhan phong la An Nam quoc vng. V vay, nha Thanh a oi ngc ch Nam Viet thanh Viet Nam.  Chung ta ang t hao la ngi Viet Nam, nhng co le t ai e y rang ay la mot quoc hieu ch co t thi Gia Long va do nha Thanh ban cho!  Tuy nhien, quoc hieu nay ch dung trong thi Gia Long, Minh Mang.  Cac vua nha Nguyen sau o cung ch  dung trong  s giao dch vi nha Thanh,  con oi vi cac nc khac va trong nc eu dung quoc hieu ai Nam.  Trong tng lai hy vong the he tre xet lai nguon goc 2 ch Viet Nam e tm lay mot quoc hieu khac. Neu khong dung lai quoc hieu ai Viet la thi ky hoang kim nhat cua dan toc chung ta.  

Quoc hieu cua nc ta t i nha inh la ai Co Viet, rut ngan thanh ai Viet di i Nha Ly,  ch b nha Ho sa thanh ai Ngu trong mot thi gian ngan roi quay tr lai ai Viet va a b mat cho ti nay sau s  tan ra cua nha Tay Sn.

Chien lc cua cac vua au i nha  Nguyen cung co the tam goi Bac Hoa Tay Tien. Di i vua Minh Mang, Viet Nam a chiem vung at Tran Ninh va Sam Na, a bien gii ti cac tnh Bac Trung Viet ti song Me Kong. Vao nam 1835, vua Minh Mang cung sat nhap phan at con lai cua Chan Lap vao ban o, at ten la tran Tay Thanh.  Tuy nhien, ngi Chan Lap a lien tiep ng len chong oi nen vua Thieu Tr sau o a cho rut quan ve nc.

 Chu trng Bac Hoa di cac trieu Ly, Tran, Le la chnh sach can thiet e tranh chien tranh, tranh coi khong xau mat nao e gi nc,  nhng Bac Hoa cua cac vua nha Nguyen a tr thanh th mot chnh sach bao thu, ton sung nha Thanh mot cach phi ly va  hoan toan khong hp vi tnh the bay gi.

Vao gia the ky 18, tau buon, tau chien Tay phng a co mat tren cac ai dng, vao nam 1766, cong ty ong An cua Anh a quan tr ca vung at Bengal.  Nha Thanh vao luc vua Gia Long len ngoi a bat au suy yeu.

Vua Gia Long la v vua a sm tiep xuc vi ky thuat Tay Phng. Giam muc Ba a Loc (Pigneau de Behaine) la ngi a ong cam cong kho vi nha vua tren 20 nam, a a Hoang t Canh sang Phap cau vien,  va nam 1789 a a mot so s quan, thuy thu, chuyen vien Au Chau ti Gia nh giup nha vua nh Marie Dayot, Phillipe Vannier, Laurent Barisy, De Forcant, Jean Baptiste Chaignaeu, Theodore Lebrun, Olivier de  Puymanel... ) ho a giup nha vua huan luyen hai quan, xay cat, ong tau theo kieu Tay Phng, che sung than cong co banh xe keo, i mua sung an Tay phng Macao, Manila, Jarkata.... nh s ong gop ky thuat cua ho ma quan ang Trong mi co mot lc lng hai quan hung hau, va lc lng hai quan la quan chu lc a giup cho quan nha Nguyen chien thang Tay Sn.  Nhng chiec tau Long Phi, Phng Phi, Bang Phi la nhng tau chien ln, hoa phao manh,  a giup quan Nguyen chien thang quan Tay Sn do Vo Van Dung ch huy ca be Th Nai.  Nhng chiec tau nay do cac ong Nguyen Van Chan (Vannier), Nguyen Van Thang ( Chaigneau) va Le Van Lang (de Forcant) ch huy. Nh Oliver de Puymanel xay thanh Dien Khanh vng chac, thanh nay mi co the ng vng trc nhng t tan cong cua Tran Quang Dieu, gi vai tro lam ni tch tr quan lng cho oi quan tien ra Qui Nhn, Thuan hoa.  Co the noi Nguyen Phuc Anh thang c Tay Sn phan ln la nh quan tng Tay Sn bat hoa; phan khac nh quan oi a co chien thuyen, vu kh tan tien hn quan Tay Sn.

Sm tiep xuc vi van minh Tay Phng, va a nh ky thuat Tay Phng e phuc quoc, neu vua Gia Long that s anh minh, biet cho ngi trong nc tiep tuc hoc hoi ky thuat cua Phap,  th Viet Nam a co c hoi khong khac g Nhat a biet hoc hoi ky thuat khoa hoc cua Hoa Lan.  ang tiec, sau khi len ngoi Gia Long lai khong trong dung nhng ngi Phap a co cong, khong  khuyen khch hoc hoi ky thuat Tay Phng e lam cho  at nc ngay cang phat trien. Trai lai, ngai con ton sung nha Thanh hn cac trieu ai trc, tien cong 3 nam mot lan ha xuong con 2 nam. Bo Hoang Viet Luat Le hay Luat Gia Long a sao y chnh ban bo ai Thanh Luat Le.

Trong i Gia Long nha vua con ngh en cong n ngi Phap, khong cam truyen ao, nhng ngi Phap giup trc ay con c cap cho nha va mot so ngi hau ha, nha vua con cho cac tau ngoai quoc en buon ban,  nhng en i Minh Mang, nhng ngi tng giup Gia Long phuc quoc a phai ri khoi Viet Nam v b bac ai.  Trieu Nguyen bat au cam truyen ao, ap dung chnh sach be quan toa cang, bac bo moi e ngh buon ban cua Phap, cua Anh, cua Hoa Ky.  

Sau khi 3 tnh Nam Ky b mat de dang, trieu nh Hue cung khong biet theo li khuyen vo cung sang suot cua ong Nguyen Trng To e co the  thay oi tnh the.  a ti cai hoa Hiep c Patenotre ngay 6 thang 6 nam 1884.

III LAM G E VIET NAM CO THE GI NC TRONG HNH HNH HIEN NAY?

Tinh than thu cu, ton sung Nho Giao, ch biet co nha Thanh a lam cho Viet Nam khong con sc chong trc ky thuat Tay Phng sau cuoc cach mang ky nghe.

Sau khi b Phap chiem ong, s phu va nhan dan Viet Nam tiep tuc ng len chong Phap, het phong trao Can Vng, en Van Than,  ong Du, s ng day cua cac ang phai chnh tr nh Viet Nam Quoc Dan ang, ai Viet Quoc Dan ang,  Duy Dan ang...

Cuoc cach mang Nga nam 1917 a tao nen phong trao ngng mo chu nghia Cong san, coi chu nghia nay co the giup giai phong thuoc ia.  Mot so thanh nien VN a mau chong tr thanh ang vien Cong San nh  Tran Phu, Le Hong Phong, Trnh nh Cu, Ho Tung Mau, Ho Ch Minh . . . va ho a  thanh lap nen ang Cong San Viet Nam, lam viec theo ch th CS Nga Tau. Khong biet bao thanh nien yeu nc Viet Nam a b CS thu tieu trong thi gian cung chong Phap,  tranh au cho nen oc lap.

Tnh hnh the gii sau The Chien Th Hai, s that tran cua Phap tai ien Bien Phu a a ti  viec phan chia at nc.

Mien Bac tr thanh tien on the gii Cong San, mien Nam tr thanh tien on the gii T Do!

Theo c tnh, e cung co che o, CS a x t tren 50 ngan ngi va na trieu ngi a b chet dan mon trong lao tu trong thi ky cai cach ruong at (1953-1956).  Ngi dan mien Bac ngan nam van vat cha bao gi b no le hoa nh trong thi CS cai tr, m mieng la Trung Quoc, Lien Xo, Lenin, Stalin, Mao Trach ong, Chu An Lai.. v ai.  Tham ch To Hu con thng Staline hn ca cha me va ban than cua chnh mnh!

Chien tranh Quoc Cong t au au thap nien 1960 en nam 1975 a lam t nhat 4 trieu ngi chet. S thay oi chnh sach cua Hoa Ky Viet Nam a lam cho Viet Nam Cong Hoa b bc t!

Sau khi cng chiem mien Nam, CS  bien at nc tr thanh mot nha tu v ai, bien Viet Nam thanh quoc gia ban cung va ngheo oi nhat tren the gii. Tren mot trieu ngi phai bo nc ra i, khoang 25% nhng ngi ra i khong bao gi ti ben b t do m c.  

Nam 1985, Mikhail Gorbachev nhan thay s tr tre cua che o CS a thc hien hai chnh sach nham cu nguy cho Lien Xo: Glasnost cho phep ngi dan co tieng noi ch trch chnh quyen;  Perestroika, cai oi c cau hay cai cach nen kinh te. 

Theo chan quan thay Lien Xo, ai Hoi 6 CSVN nam 1986 quyet nh thc hien chnh sach oi Mi. Nguyen Van Linh c a len thay the Trng Chinh, phong theo chnh sach cua  Gorbachev,  cho phep ngi dan co the lam kinh te ca the.  Chnh sach nay a lam cho ngi dan co them chut khong gian e th, co the van dung tr oc, kha nang vn len e lam viec nuoi song gia nh.

au thap nien 1990, ong Au va cac nc trong lien  bang Xo  Viet nhan c hoi that bai cua Perestroika vung len au tranh cho oc lap va t do. Che o CS cao chung t Ba Lan, Hung Gia Li lan lt lan i khap ni.  Trc tnh the mi, ai Hoi 7 CSVN trong thang 6 nam 1991 loai tr Nguyen Van Linh khoi chc vu Tong B Th, a mot ang vien t hoc la o Mi len thay the,  mo phong theo chnh sach cua CS Trung Hoa, lay cai goi la chu ngha Mac-Le va t tng Ho Ch Minh lam ly thuyet ch ao e xay dng cai goi la kinh te th trng theo nh hng xa hoi chu ngha.  Va t o en nay CS a bien VN tr thanh mot cai bong cua Trung Cong.

Sau Chien Tranh Lanh,  tnh hnh the gii dan dan thay oi, mot nc neu khong theo uoi chnh sach e doa cho cac nc lan bang, e doa cho hoa bnh eu c hoan nghenh tham gia cac khoi kinh te quoc te, cac khoi chien lc quoc te, co the hoan toan bao ve chu quyen.

Trung Cong sau khi c ang Tieu Bnh e xng chnh sach kinh te th trng vi ac tnh Trung Hoa a nhanh chong phap trien.  Tong san lng noi ia (GDP) trong e nh tam ca nguyet nam nay (2010) a qua mat Nhat Ban e tr thanh quoc gia co nen kinh te ln hang th nh tren the gii, sau Hoa Ky. Theo bang anh gia cua GlobalFirePower, Trung Cong cung la nc co sc manh quan s ng hang nh tren the gii.

Nhieu ngi Viet hai ngoai a ho hao, tin tng CSVN v nhu cau chong Trung Cong ang lan at, lan bien se lien minh vi Hoa Ky, nga theo Hoa Ky e chong phng Bac.  Va d nhien nhng ngi nay tin tng rang khi CSVN nga theo Hoa Ky ho se co c hoi ve nc e gop phan xay dng Viet Nam, cung oan ket chong Trung Cong!

Quan iem nay hnh nh khong thoat khoi quan niem thi  Chien Tranh Lanh, khong ngh ti qua kh tng b bo ri va chnh sach thc tien giai oan  cua Hoa Ky.  Nhng ngi co quan niem nay cung khong hnh dung c neu tran chien gia Hoa Ky va Trung Cong xay ra, du VN ng ben nay hay ben kia cung se ganh chu hau qua tham khoc nh the nao!

Tuy nhien, ay ch la nhng quan iem ca nhan. Giao s Nguyen Ngoc Huy la mot nha chnh tr, thanh lap LMDCVN hai ngoai vi 5 tieu e ch ao, noi len chu trng ng loi la: Dan Ban T Do oc Lap Hoa Bnh Trung Lap, nhng cung rat nhieu an em cua ong cung thnh thoang viet bai noi len hy vong ve VN oan ket vi CSVN Theo My e chong Tau!

Giao s Huy neu len chu trng Trung Lap Phap Ly cho VN trong luc the gii con ang trong thi ky Chien Tranh Lanh, co 2 khoi ro ret.  Tnh hnh ngay hom nay chu trng nay co the khong con can thiet.

Vao nam 1955, An o va nhieu nc A-Phi hop Bandung thanh lap khoi The Gii Th 3, chu trng khong theo My, khong theo Lien Xo, nhng ngay nay The Gii Th 3 ch con y ngha la mot tap hp cua cac nc ang phat trien (developing countries), can c cac nc a phat trien (developed countries) giup .

Tinh than sung chuong Nho giao, ton phu nha Thanh qua ang a lam cho VN bo l c hoi nh Nhat, a at nc lam vao canh le thuoc. Chu nghia CS a tao cho VN khong biet bao nhieu tham canh, th chu nghia nay lai ang tiep tuc kiem ham bc tien cua VN, lam cho VN khong the khai thac triet e giai oan the gii mi sau Chien Tranh Lanh  e canh tan at nc nhanh hn, qui cu hn.

Chu nghia CS a chng to la chu nghia phan bc tien con ngi, nhng CSVN van tiep tuc co mnh trong vo oc chu nghia nay.

Gia tr cua van minh nhan loai ngay nay la dan chu, nhan quyen, t do.  Nhng VN di che o CS tiep tuc la mot quoc gia oc tai, tham nhung va  an ap. CSVN bop chet t do bao ch, ngi dan s lien can chnh tr a lam cho tham nhung ngay cang banh trng,  phat trien.

Vi so tien vien tr, au t trc tiep cua ngoai quoc, so tien ong bao hai ngoai gi ve,  cong vi tai nguyen, th trng lao ong t co quoc gia nao co: so ngi di 35 tuoi chiem 45% dan so,  ngi Viet Nam lai thong minh, can cu, th   neu Viet Nam khong phai la mot nc CS,  thieu luat phap ro rang, tham nhung ng hang th hai cua Chau A, tai nguyen kinh te khong b tap trung vao so cong ty va tap oan quoc doanh ch co thua lo v tien lot vao tui rieng ang vien Cong San, th ngay nay Viet Nam co the tr thanh mot con rong mi A Chau.

Ngoai tiep tuc ngan chan bc tien dan toc, CSVN con to ra khiep nhc qua ang. Trong thi Ly, Tran, Le,  ai Viet cung luon luon chu trng hoa hieu vi Tau, nhng quan niem bao nhieu tac at, tac vang bay nhieu luon luon tm moi cach lay lai nhng vung at bien cng b mat bang ngoai giao hay bang ca quan s khi can thiet.  Nhng CSVN a cui au dang Hoang Sa cho Trung Cong, ng dan i anh ca thng xuyen b tau Trung Cong tong be, uoi bat, Ha Noi van im thin tht.  Khong hieu moi khi nhac ti 16 ch vang : Lang gieng hu ngh, hp tac toan dien,  on nh lau dai, hng ti tng lai bon CSVN co xau ho khong?  Han la khong, v hnh nh nhng ke con biet xau ho va con chut lng tam khong the lam CS!

The gii sau Chien Tranh Lanh a nhanh chong thay oi, nhieu nc kinh te vn len, nhieu khoi kinh te khu vc c thanh lap. The gii hien ro sac thai va oi au va hp tac.  oi tac chien lc (strategic partnership) tr nen m ho, chang cht khong con ghi ro net khoi nay se chong lai khoi kia.  ay la giai oan neu VN  tr thanh mot nc dan chu thc s, th se mau chong hoa nhap vao dong tien bo chung.  Trc, co the oan ket toan dan, tao ieu kien phat trien, nhanh chong em lai phu cng cho at nc,  co the san sang huy ong c sc manh toan dan khi hu s. Sau, thuan li ket tnh hu ngh khap nam chau, van ong s yem tr va  d luan the gii chong tra lai moi oi x bat cong hay ha hiep cua nc ln.    ang tiec, CSVN van nup mnh trong chiec vo CS b d ng khap ni, b coi la an em cua Trung Cong.

Mot Viet Nam thc s dan chu, t do, on nh.  Mot Viet Nam oan ket c toan dan, u kha nang t cng, mot VN co nhieu khoi ong minh vng chac, luon chu trng hoa bnh, nhng luc nao cung the hien c tinh than t chu la mot nc VN can thiet e bao ve to quoc lau dai.

Ch co dan chu va t do mi co the khac phuc c moi te trang ma CSVN a tao ra, giup cho at nc phat trien manh va co be ban thc s khap nam chau.

Viec Hoa Ky quay lai bien ong mi ay a c nhieu ngi ho hi: My se chong Trung Cong, se giup cac nc ASEAN chong s banh trng cua Trung Cong! 

Viec Hoa Ky chu tam ti ong Nam A la mot dau hieu tch cc,  nhng khong phai se thu nghch vi Trung Cong.  Theo doi tnh hnh A Chau se thay ro tnh trang va e phong va hp tac gia ASEAN va Trung Cong.  Trong thap nien 1990-1999 cac nc ASEAN a chi khoang 130 ty my kim e mua vu kh. T nam 2000 en 2005 chi tieu tren 30 ty.  Gan ay Ma Lai chi 990 trieu my kim mua 2 tau ngam.  CSVN chi 2 ty my kim mua phi c chien au va 6 tau ngam cua Nga. Thai Lan la nc ang gap kho khan tai chanh cung nh mua mot tau ngam. Theo phuc trnh cua Vien Nghien cu Quoc te Stockholm (SIPRI) nhap cang vu kh cua ASEAN  trong thi gian 2005-2009 a tang gap oi. Tuy nhien, trong luc cac nc ASEAN gia tang kha nang quoc phong, th cung gia tang hp tac thng mai vi Trung Cong.  Lien he mau dch song phng gia ASEAN va Trung Cong trong nam 1991 ch co 6.3 ty my kim, tang len 78.2 ty trong nam 2003 va vao nam 2008 a tang len 231 ty my kim.  ASEAN va Trung Cong hien cung ang thao luan e thanh lap khoi t do mau dch CAFTA.

Nhieu chnh khach Hoa Ky a coi Trung Cong la moi e doa, Rand Corporation, mot think tank cua My tng khuyen cao: Cac nha ke hoach quan s  Hoa Ky phai chuan b mot cuoc xung ot co the xay ra, khi quan oi Trung Cong ang cang ngay cang phat trien cao. Tuy nhien, lien he mau dch 2 nc co the la ke thu trong tng lai nay cung lien tiep gia tang.  Mau dch song phng trong nam 1980 ch 5 ty my kim a len con so 409 ty trong nam 2008. 

Nen kinh te Trung Cong ang da vao xuat cang.  Hoa Ky cung ang can Trung Cong hp tac trong nhieu van e quoc te, cho nen du co the se la ke thu, Hoa Ky cung se khong mot sm mot chieu giup CSVN chong Trung Cong.

Ket qua hoi ngh 18 bo trng quoc phong ASEAN cong 8 nc (ADMM+) gom 10 nc ASEAN va Hoa Ky, Trung Cong, An o, Nga, Nhat, Nam Han, Uc va Tan Tay Lan Ha Noi mi ay cho thay ro khuynh hng  hp tac giai quyet hoa bnh moi tranh chap quoc te hien nay,  cho nen khong nen ky vong se co nhng bien co bat ng nao se sm a the gii tr lai Chien Tranh Lanh hay Chien tranh.

Trung Cong se nh the nao trong thi gian ti? Tnh hnh the gii bien chuyen nh the nao trong nhieu thap nien ti la ieu kho tien oan.  ieu can thiet trc nhat la phai lam cho VN tr thanh mot quoc gia dan chu. 

Chong Cong San, chong che o oc tai, tranh au cho t do, nhan quyen la chnh nghia sang ngi, can nen tiep tuc neu cao ngon c tranh au nay thay v phan tan sc lc cua mnh e tranh au cho nhng ieu ch len cam quyen lanh ao at nc mi co the lam c hay giai quyet c.

Chien lc can nhat cua ngi Viet hai ngoai hien nay la oan ket tao sc manh, tao s ung ho cua d luan quoc te, tien len cao chung che o CSVN.

Khi cha lat o c CSVN dang at dang bien th th hoi lam sao e bao ve lanh tho? Ban chuyen lien minh vi nc nay hay nc kia e chong Trung Cong?

Mot Viet Nam T Do-Dan Chu Phu Cng khong ch la nhu cau dng nc ma con la chien lc gi nc cua VN trong giai oan the gii hien nay.

Hue Vu.