Friday, January 28, 2011                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

TP Irvine công nhận Cờ Vàng

Tuesday, January 25, 2011

IRVINE (NV) - Hội đồng thành phố Irvine chiều nay lúc 5 giờ 45 đă vinh danh và công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng cho di sản của người Mỹ gốc Việt và cho tập thể người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản tại thành phố Irvine.

 

“Chúng tôi toàn thể hội đồng thành phố Irvine hôm nay long trọng vinh danh lá Cờ Vàng và ghi nhận sự hy sinh của rất nhiều chiến sĩ QLVNCH và Hoa Kỳ, và mong mỏi siết chặt mối tương quan của thành phố Irvine và cộng đồng Việt Nam,” lời ông Sukhee Kang, thị trưởng (trong h́nh người thứ năm từ trái sang phải). Lại thêm một thắng lợi nữa của Người Việt tỵ nạn Cộng Sản trong việc vận động Chính quyền các Tiểu Bang, Thành phố … công nhận lá cờ chính nghĩa của Dân tộc Việt Nam.