Monday, July 11, 2011                             trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

HỌP LĂNH ĐẠO ĐẢNG

Nhân ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ vừa qua, một số cán bộ lănh đạo thuộc Hội Đồng Lănh ĐạoTrung Ương ĐVQDĐ đă có một cuộc họp giới hạn gồm Ban Lănh Đạo, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành Trung Ương. Mục đích cuộc họp là định giá những hoạt động  trong sáu tháng đầu năm 2011 đồng thời đẩy mạnh các họat động nửa năm sắp tới. Ngoài ra buổi họp đặc biệt này c̣n bàn định nhiều đảng vụ quan trọng khác.

Sau buổi họp là Lễ Tuyên Thệ gia nhập Đảng cho Đ/chí Nam Hùng. Được biết sau một thời gian t́m hiểu, học tập anh Nam Hùng đă được các Đ/chí Nguyễn Hoàng, Trương Quốc Hưng giới thiệu vào Đảng. Đ/chí Bác sĩ Phạm Quang Thùy , Phó Chủ Tịch BCH/TƯ và Đ/chí Thái Ḥa , Phó Chủ Tịch Ban Giám Sát T/Ư chủ tŕ buổi lễ tuyên thệ này.

Dưới đây là những h́nh ảnh do PV Kim Mỹ tường tŕnh .