Monday, March 19, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Họp Hội Đồng Chỉ Đạo 2010

Như Đảng qui đă được ấn định, mỗi năm ĐVQDĐ triệu tập Hội Đồng Lănh Đạo ít nhất một lần ngoài những lần triệu tập đặc biệt . Năm nay , Hội Đồng chỉ đạo đă được triệu tập họp tại Nam Cali vào các ngày 18 và 19/12/2010 để kiểm duyệt những hoạt động năm qua và đề ra những công tác cho năm 2011 sắp đến . Có mặt trong kỳ họp này gồm ba cơ cấu Lănh đạo, Giám sát và Chấp hành và những đồng chí thuộc Hội Đồng Chỉ Đạo. Nhân dịp này cũng là ngày tổ chức lễ tưởng niệm 71 năm thành lập Đảng (1939-2010).

Sau đây là vài h́nh ảnh ghi lại do phóng viên Lê Phương thực hiện: