trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

        

 HỊCH TRUYỀN TỪ TỔ QUỐC !

           Posted on by dangdaiviet

 (Viết khi nhận được tin Trung Cộng chính thức sát nhập hành chánh kể từ ngày 2.12.2007 quần đảo Hoàng Sa – Trung Sa – Trường Sa của Việt Nam thành huyện Tam Sa, trực thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng, do đảng Cộng Sản Việt Nam dâng hiến.

                

Ông Cha ta vch kiếm ch ḷng sông

Chân vng thch, tay chng Tri ngo ngh.

Chí đi bàng vượt muôn ngàn sóng b

Thách trùng dương, đi m rng cơi b.

Hi đo xa xôi thêm máu dng c

Rng tung cánh rp Tri Nam hin hách.

Vó nga Hung Nô bao ln quét sch

Chn xâm lăng qua khí phách kiêu hùng.

My ngh́n năm sâu r bách tùng

Gươm chém đá – đá ṃn, gươm vn sc.

Gc tre thiêng làm kinh hoàng phương Bc

Cc Đng Giang xuyên thng mng quân thù.

T Diên Hng cho đến chn tho lư

Li Tâm Nguyn chung ḷng lo gi Nước.

Bành tượng uy linh chn ngang bo ngược

Đng Đa m, bia s sáng ngh́n năm.

Dù phong ba theo mnh Nước thăng trm

Luôn gi vng tng ḍng sông, đnh núi.

T i Nam Quan đến Cà Mau đt mũi

Là ca Ta, xuyên sut ba min.

T dy Trường Sơn ôm p khí hùng thiêng

Thân đi th cũng nguyên ḷng chung d.

Tt c ! Tt c !

Dù là máu xương

Khô cn si đá.

Dù là hướng dương

Hoa hng tám ngă

Đu là ca Ta !

Không ai có quyn đem máu ca Ông Cha

Đi dâng hiến, vết nhơ nḥe trang s !

Lũ ti đ khom lưng cng s

Làm ô danh, ti nhc ging Rng Tiên.

Bn Bc Phương luôn ôm mng bá quyn

Luôn thu tóm, h hê cười đón nhn.

Li Hch Truyn hôm nay đy ut hn

T Cha Ông, t Sông Núi ngh́n thu.

Ḍng máu Thiêng t rng rú thâm u,

Nơi hi đo, kinh thành hay xóm vng.

Kiếp lưu vong đi tha phương trĩu nng

Hay đa đày trên mnh đt quê hương .

Hăy thét vang, cùng truy dit bo cường

Đang chm ch ngi buôn Dân bán Nước.

Toàn Dân Ta k sau người trước

Không cúi đu khiếp nhược khoanh tay.

Ta làm Ch đt này

Ai được quyn mua bán ?

Lănh th Thiêng Liêng ngh́n năm chói rng

Là ca Toàn Dân !

Dù b dâu biến đi phong trn

Ta vn đng trên b dâu b !

i Nam Quan c̣n sôi huyết l

Bn Gic ḍng khóc hn đêm thâu.

Đo Hoàng Sa ngơ ngác ti su

Thay đi ch, sóng đen màu ut nghn.

Đt Nước ta toàn vn

Nào ai dám ct chia ?

Sao gi đây tht x xương ĺa

Giang sơn đy vết máu ?

Đng vong nô, mt phường tho khu

Ly máu dân tô thm màu c.

Làm nhc Cha Ông, dâng hiến cơi b

Ri ngt ngưởng nơi Ba Đ́nh chuc rượu !

Dân Tc ta my ngh́n năm trường cu

L nào đâu khut phc lũ sài lang ?

Li Hch đă rn vang

Quyn Hn Thiêng Sông Núi.

Hăy ngng đu cao, chuyn xoay hn ti

Thành cung phong, chung Đi Khi Toàn Dân.

Giành li non sông, dù phi hiến thân

V́ Đi Nghĩa, tâm nguyn chung cu Nước.

Đá phi mm v́ chân ta cng bước

Và đi ta nguyên thy vn ḷng son.

Tri phương Nam, đt Vit phi c̣n

Đến muôn ngh́n năm na !

Li Hch hôm nay, tiếng vang thành la

Đang soi đường dn hướng ta đi.

Đ̣i li quê hương, thoát cnh suy vi

Dân Tc Vit, tri phương Nam : – T Ch

Vơ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

             Hải ngoại, 10.12.2007.