Thursday, March 15, 2012                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

CHỈ MỘT TUẦN . . . HAI  ÁNH SAO RƠI . . .

                                                                                                                                                                                                Trần Thái Dương

 

   Với quá tŕnh đấu tranh hơn 70 năm qua cho lẽ Sinh Tồn Ṇi Việt, Đại Việt Quốc Dân Đảng đă có những thế hệ đảng viên tiếp nối. Đặc biệt ở những đảng viên của ngày đầu thành lập Đảng giờ đây c̣n quá hiếm. Dẫu biết rằng con người phài thuận theo lẽ vô thường, thành, hoại nhưng ḷng nào khỏi đau, hồn nào không xao xuyến trước cảnh tử biệt.

 

Tiếng điện thoại reo vang giữa đêm 15-01-11 tin buồn Lăo Đồng chí Cố Vấn Đoàn Thái đă ra đi. Chỉ cách 10 hôm trước qua điện đàm, đồng chí đă căn dặn nhiều điều âu đó là những lời trối trăng sau cùng: “ Các đồng chí là những người ưu tú và trung kiên của Đảng phải có trách nhiệm hưng Đảng . . .Mặc cho địch đánh phá và ngay cả nội gian! Các đồng chí không được ngă ḷng . . . Sự nghiệp cách mạng của Đảng nhất định thành công! Cố lên đồng chí . . .”

 

Như bao lần trước, kẻ hậu bối nghiêm chỉnh lắng nghe và ghi vào tâm và hôm nay 15-01-11 đồng chí ra đi, hưởng thọ 92 tuổi.

 

Là một cán bộ lăo thành, kỳ cựu, đồng chí đă từng là Đổng lư Bộ Nội Vụ VNCH. Đồng chí Đoàn Thái đă được toàn đảng quư trọng, thương tiếc nên các nghi lễ cần phải được như truy điệu, phủ cờ Tổ Quốc cũng như Đảng kỳ Đại Việt Quốc Dân Đảng đă được cử hành trọng thể. Ngoài ra, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia nơi đồng chí tạm cư cũng đă bày tỏ niềm tiếc thương nên đă có mặt đầy đủ. Nh́n vào Đại Hiếu Quyến, mọi người đều thán phục cách giáo dục các thế hệ sau cùa đồng chí. Với hơn 80 thân quyến và bao đồng chí thân thiết của buổi tiễn biệt sau cùng đă nói lên chân t́nh của người c̣n ở lại dành cho người ra đi. Giờ đây không c̣n được nghe những hướng dẫn, dặn ḍ từ nơi đồng chí nữa, nhưng h́nh ảnh của đồng chí vẫn c̣n bên cạnh anh em.

 

(Sau đây là một số h́nh ảnh và lễ tang của Đồng chí Đoàn Thái, Cố Vấn Đại Việt Quốc Dân Đảng)

 

 

 

 

   

Đau buồn trước sự ra đi của đồng chí Cố vấn Đoàn Thái c̣n đè nặng, một tin dữ khác: Đồng chí Hoàng Chí Tâm tức Lục Phương Ninh lại đến. Với Đồng chí Lục Phương Ninh gần như mọi người đấu tranh ở hải ngoại đều biết đến những hoạt động của Anh. Anh nguyên là trung tá QLVNCH, chỉ huy một đơn vị t́nh báo thuộc đơn vị 101, Bộ Tổng Tham Mưu. Sau 1975, anh vẫn c̣n tiếp tục chiến đấu một cách kiên cường, dũng liệt. Từ Lực Lượng Quân Dân, Cờ Vàng, Anh là h́nh ảnh, là biểu tượng tốt lành của người chiến sĩ VNCH. Mặt khác, điều đáng nêu ra ở đây ngoài một chiến sĩ, một sĩ quan cao cấp, anh vẫn c̣n là một đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng cao cấp. Anh đă đứng dưới cờ Đại Việt Quốc Dân Đảng từ những ngày c̣n ở quê nhà và ở cấp bậc khiêm nhường (thiếu úy). Anh đă xây dựng và rèn luyện được rất nhiều chiến hữu trở thành đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng. Hoạt động khiêm cung, bí mật, nhưng rất hữu hiệu, Anh đă bàn định, hướng dẫn, hỗ trợ Đảng trong mọi công tác và đă được Đảng cử nhiệm Anh vào vai tṛ cố vấn đặc trách công tác quốc nội. Với công tác này Anh đă giúp Đảng liên lạc được hầu hết các đảng viên của các tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang. Riêng Đảng bộ Sài G̣n, chính Anh đă giới thiệu với đảng về đồng chí Trần Trung và đồng chí Trần Trung hiện đang phụ trách Phó Chủ Tịch Đảng Bộ ĐVQDĐ Thành phố Sài G̣n.

 

Ngày . . . anh ra đi sau những ngày dài tật bệnh. Đến với Anh là cả phái đoàn Trung Ương Đại Việt Quốc Dân Đảng. Anh em đă hứa với Anh là sẽ cố gắng làm tṛn trách nhiệm, bổn phận. Giây phút tiễn biệt sao mà buồn thế!!! Hơn 300 chiến hữu, đồng chí, bạn bè đă đặt lên h́nh hài anh những bông hoa thương tiếc .

 

Một tuần 2 ánh sao lớn rơi rụng: Đồng chí Đoàn Thái, Đồng chí Lục Phương Ninh, trong 5 vị  cố vấn của Đảng bỗng chốc mất đi hai vị. Đây là một mất mát lớn lao.

 

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử”

 

Đành thôi, là thế đấy! Có ai thoátt khỏi! có những người khuất nhưng không bao giờ chết! H́nh ảnh các Anh vẫn sống măi. Nguyện cầu, nơi Non Bồng Nước Nhược, nơi cơi Vĩnh Lạc, Hương Linh các Anh yên nghỉ. sống khôn, thác thiêng, Xin Phù trợ anh em măi luôn chân cứng đá mềm, đấu tranh sớm đến ngày thắng lợi. Buồn đau, tưởng tiếc, cúi đầu tiễn biệt các Anh.

 

(Sau đây là một số h́nh ành và tang lễ của Đồng Chí Lục Phương Ninh, Cố Vấn Đại Việt Quốc Dân Đảng)