Friday, October 14, 2011                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Đại Việt Cách Mạng Nam Cali Lễ Giỗ Cố Chủ Tịch Hà Thúc Kư

 Garden Grove - Hôm Chủ Nhật ngày 9 tháng 10 năm 2011 tại pḥng hội số 12755 Brookhurst ST, Suite# 202, Đại Việt Cách Mạng Đảng Khu Bộ Nam California đă long trọng tổ chức lễ giỗ (3 năm măn tang) của Cố Chủ Tịch Hà Thúc Kư, người sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng. Tham dự buổi lễ ngoài các thành viên trong tổ chức c̣n có sự hiện diện của một số các cựu viên chức thời Đệ Nhị Cộng Ḥa, một số các cơ quan truyền thông, truyền h́nh, báo chí và thân hữu.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa, Hoa Kỳ, Đảng Kỳ và phút mặc niệm, tiếp theo Ông Nguyên Dzuy, Bí Thư Khu Bộ Nam Cali, lên đọc diễn văn khai mạc.

Sau lời chào mừng và cảm ơn quan khách cùng thân hữu tham dự Ông Nguyên Dzuy cho biết: Cụ Hà Thúc Kư sinh ngày 1-1 năm 1919 trong một gia đ́nh quyền qúy tại Cố Đo Huế. Thân sinh ông đă từng giữ chức Thượng Thư trong Triều Đ́nh Huế. Ông gia nhập Đại Việt Quốc Dân Đảng năm 1941 do Cố Đảng Trưởng Trương Tử Anh kết nạp, khi ông conø là một sinh viên Đại Học tại Hà Nội, ông tốt nghiệp Kỹ Sư Nông Lâm Súc năm 1944 sau đó ông cùng các lực lượng vơ trang của đảng tham gia kháng chiến chống pháp... Cuối năm 1946 ông được Trung Ương Đảng đặc phái về hoạt động tại Miền Trung, cuối năm 1950 ông được cử làm Xứ Ủy Trưởng Đảng Bộ Trung Việt thay thế Bác Sĩ Bửu Hiệp bị Việt Minh ám sát tại Huế. Vào năm 1954 với nhiều đột biến chính trị sau Hiệp Định Genever, ông nhân danh Đại Việt Quốc Dân Đảng thành lập chiến khu Ba Ḷng tại Quảng Trị vừa chống cộng sản vừa chống nền Đệ Nhất Cộng Ḥa. Năm 1955 khi chiến khu Ba Ḷng bị bao vây, ông vượt thoát về Sài G̣n thành lập đài phát thanh bí mật tiếp tục con đường đấu tranh, đến năm 1957 ông bị bắt vào tù, măi đến cuộc Cách Mạng 1963 thành công ông mới được ra tù, sau cuộc chỉnh lư 1964 ông được mời giữ chức Tổng Trưởng Nội Vụ trong nội các Tướng Nguyễn Khánh, nhưng trong ṿng 2 tháng ông từ chức để phản đối chính sách quân phiệt của Tướng Nguyễn Khánh. Năm 1965 ông ra Tuyên Ngôn 9 điểm cứu nước đ̣i hỏi cơ chế dân chủ, kêu gọi đoàn kết chống cộng... Ngày 25 tháng 12 năm 1965 ngày Đại Hội sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng chủ trương cách mạng thi hành chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn do cố Đảng Trưởng Trương Tử Anh chủ xướng. Đầu năm 1969 ông lănh đạo phái đoàn nhân dân Việt Nam đi công du qua các nước Âu, Á, Mỹ để tŕnh bày chính nghĩa quốc gia trên trường chính trị quốc tế. Ngày 4 tháng 1 năm 1970 ông được Hội Đồng Trung Ương Đảng họp tại Sài G̣n bầu vào chức vụ Chủ Tịch Đảng nhiệm kỳ 70-74.

Sau 30 tháng 4 năm 1975 ông đến định cư tại Hoa Kỳ trong giai đoạn nầy ông cùng một số nhân sĩ trí thức và một số đảng viên cũ thành lập Mặt Trận Việt Nam Tự Do tiếp tục con đường đấu tranh... Sau đó tiếp nối các Đại Hội 3,4,5 đă tiếp tục bầu Ông làm Chủ Tịch Đảng, Ông Bùi Diễm làm Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát Trung Ương. Giữa nhiệm kỳ Đại Hội 5, v́ lư do sức khỏe, ông đă viết tâm thư tha thứ cho những anh em có lỗi lầm và giới thiệu Ông Bùi Diễm tiếp tục lănh đạo tổ chức. Đến Đại Hội 6 năm 2007 tại Nam Cali, ông Bùi Diễm được bầu chính thức Chủ Tịch Đảng. . .

Tiếp theo Ông Nguyên Dzuy cũng cho biết t́nh h́nh của Đảng trong thời gian qua sau đó cho phổ biến một thông báo của Đại Việt Cách Mạng Đảng về t́nh h́nh sinh hoạt đảng trong thời giian qua để làm sáng tỏ dư luận về những sự việc xảy ra trong kỳ đại hội vừa qua.

Tiếp theo chương tŕnh Ông Tâm Bền lên đọc 10 Điều Tâm Niệm của Đảng. Sau đó các đồng chí cùng các vị quan khách tham dự lên dâng hương tưởng niệm và phần phát biểu cảm tưởng của quan khách qua những kỷ niệm với Cố Chủ Tịch Hà Thúc Kư.

Nhận thư mời của Ban Tổ Chức, Ông Trần Trọng Đạt và Ông Nguyễn Hoàng đại diện cho Đại Việt Quốc Dân Đảng đă đến tham dự buổi lễ trên.

Sau đây là một vài h́nh ảnh: