Thursday, December 23, 2010                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

Cũng Cộng Sản Thôi!!!

                                                                                                                                             Vi Anh

Ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đă đề cử bộ tứ bốn lănh tụ đảng ra để toàn quyền thống trị đất nước và nhân dân Việt Nam trong ṿng 5 năm tới. Tứ đầu chế này là lănh tụ của Đảng, do Đảng đề cử, nên đương nhiên là dại diện cho Đảng và làm việc v́ Đảng – Đảng CSVN. Đó là một đảng chánh trị với bốn cái “độc”: độc tôn, độc quyền, độc tài và độc trị. Thế là tụ bài ba lá đă giở ra. Lá bài tráo người dân Việt thường nói vẫn như cũ: những người cầm đầu Đảng Nhà Nước VN CS cũng là CS thôi.


Nên, một, các đài phát thanh có tính quốc tế của các nước tự do, dân chủ, có chương tŕnh tiếng Việt rất khéo léo ám chỉ bốn cái độc đó khi đi tin nói trên. Tin đài VOA, “Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đă đưa ra quyết định về một số vị trí lănh đạo chủ chốt của Việt Nam…”. Tin đài RFA, “ ĐCSVN ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng [61 tuổi] tiếp tục làm thủ tướng.. Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tiến cử ông Nguyễn Phú Trọng, người hiện là chủ tịch quốc hội Việt Nam, lên giữ chức tổng bí thư Đảng. Người được giới thiệu thay thế cho chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ về hưu là ông Trương Tấn Sang [61 tuổi]” Và tin đài RFI của Pháp “.. hội nghị Ban chấp hành Trung ương 14 Đảng Cộng Sản Việt Nam cho biết là hội nghị đă đồng ư để cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Ban chấp hành Trung ương cũng đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng 66 tuổi, hiện là chủ tịch Quốc Hội, lên thay thế ông Nông Đức Mạnh làm tân tổng bí thư Đảng, chức vụ mà trên nguyên tắc là nhân vật lănh đạo số một của chế độ… Về phần ông Trương Tấn Sang, hiện là thường trực Ban bí thư, th́ được đề nghị giữ chức chủ tịch nước, một chức vụ không có thực quyền, cho tới nay do ông Nguyễn Minh Triết nắm giữ.” Và có tin ông Phạm Quang Nghị, 61 tuổi, sẽ giữ chức Chủ tịch Quốc hội thay thế Ông Trọng.


Tất cả ba đài phát thanh có tính quốc tế nói trên, có chương tŕnh tiếng Việt phát hàng ngày về VN đều dẫn nguồn tin ngày 16/12 của hăng tin Dow Jones Newswires và đều nói ban chấp hành trung ương của đảng Cộng sản Việt Nam cử những người CS ấy và những người ấy hầu hết nằm trong Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN. Bộ Chánh trị Đảng CSVN là cơ quan quyền lực cao nhứt nước, nắm cả quân quyền, đảng quyền, quyền cai trị toàn bộ đất nước và nhân dân. Nên danh từ chánh trị liệt chế độ CSVN vào thể chế độc tài đảng trị toàn diện.


Tuy đây mới là quyết định sơ bộ của hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương, danh sách trên lư thuyết Tổng bí Thư Đảng phải được Đại hội Đảng và Chủ tịch Nước và Thủ Tướng th́ Quốc Hội chuẩn y mới thành chánh thức. Nhưng thực tế trừ khi mấy Ông được Ban Chấp hành đề cử này bị bịnh hay bị tai nạn chết người mới thay, chớ hồi đó tới giờ đại hội Đảng CS, Quốc hội đảng cử dân bầu chỉ có nhiệm vụ “đồng t́nh, nhứt trí’ hợp thức hoá mà thôi..


Hai, dân chúng VN nhiều kinh nghiệm về CS nên rất lơ là, coi như không có ǵ thay đổi, mấy ông CS ông nào cũng như ông nấy, ai lên cũng vậy thôi.


Ông Nguyễn Văn An, nguyên Trưởng Ban Tổ chức TW, Chủ tịch Quốc hội thời Thủ Tướng Vơ văn Kiệt chua cay nói bằng hai câu thỏ: “Quanh quẩn măi cũng vài ba dáng điệu; Tới hay lui cũng ngần ấy mặt người”. Người dân VN bị CS thống trị 75 năm ở Bắc và 35 năm ở Nam thắc mắc tự hỏi tại sao Ông An không nói lúc c̣n làm Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương Đảng và Chủ Tịch Quốc Hội cho dân nhờ mà khi mất quyền thế, nghỉ việc rồi mới nói như vậy. Cái bịnh chậm nói này nhiều cán bộ có chức có quyền như Vơ nguyên Giáp, Vơ văn Kiệt, bây giờ tới Ô. An mắc phải.


C̣n người dân VN không nghe những ǵ CS nói mà nh́n những ǵ CS làm. Nên không lư thuyết xa vời, b́nh luận rắc rối thành b́nh loạn khi Đảng CS mở đại hội phe hay đại hội đảng. Người dân chỉ biết “CS mấy ổng lên ông nào cũng vậy. ông nào cũng cộng sản thôi. Ông mới lên ăn c̣n bạo hơn ông củ dầu sao cũ cũng ăn đả rồi.” Họ chia phiên với nhau, họ dâng công với nhau để bảo vệ quyền lợi của Đảng để cùng hưởng thụ.


Quá kinh nghiệm CS nên người dân Việt chỉ đấu tranh cho quyền sống của ḿnh, chớ không “góp ư”, không “đối thoại” với CS v́ kinh nghiệm bị thanh trừng như sau khi CS mở phong trào trăm hoa đua nở. T́m cách đấu tranh để sống cho ra con người v́ CS đă tước đoạt quyền làm người. Phải đấu tranh thoát cảnh khổ ở đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ ba mà CS Hà nội c̣n bóc lột, áp bức nghiệt ngă như vua quan, lănh chức thời Trung Cổ đen tối.. Nông dân càng làm càng nghèo, công nhân mức lương thấp nhứt Đông Nam Á. Dân chúng từ nông thôn đến thành thị, có đạo hay không, suốt từ Bắc chí Nam trở thành dân oan bị nhà nước cướp đất dưới chiêu bài qui hoạch lấy đất mà bồi hoàn rẻ mạt như giựt và tham nhũng từ dưới lên trên. Hố sâu ngăn cách nghèo giàu ngày càng sâu rộng trong thời kỳ CS “chuyễn hệ tư duy sang kinh tế thị truờng theo định hương xă hội chủ nghĩa”.


Quan điểm lập trường thân Tàu, thân Mỹ, bảo thủ, cấp tiến, giáo điểu, đối mới, địa phương nam bắc của lănh tụ đảng CS nếu có đối với CS không quan trọng. Cái quan trọng nhứt của họ giữ vững ổn định và nguyên trạng quyền uy độc tài đảng trị của Đảng CSVN để cán bộ đảng viên được ăn trên ngồi trước mà hưởng thụ.


Ông Trọng tân hay Ông Mạnh cựu tổng bí thư theo Tàu, Ông Dũng thủ tướng thân Mỹ hay không – chuyện đó chẳng có ǵ quan trọng với Đảng CS. Cá nhân người lănh đạo đảng nhà nước không quan trọng. Quyển lợi của Đảng trên hết. Mà Bộ Chánh Trị là chóp bu. Nếu cần v́ quyền lợi Đảng, Bộ Chánh trị sẽ măi quốc cầu an, cầu vinh, làm thái thú cho Tàu cũng được. Có tin Bộ Chánh Tri sẽ dàn xếp tăng thêm hai ủy viên, thay v́ 15 sẽ lên 17. 13, rồi 15 ủy viên Bộ Chánh Trị mà dân đă khổ v́ CS quá rồi.. Nếu lên 17 th́ dân sẽ khổ v́ CS đến mức nào nữa../.