Thursday, December 23, 2010                                                   trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Đà Lạt: Cộng Sản Xóa Tu Viện Ḍng Chúa Cứu Thế
                                                                                                                                                                   Tin Đà Lạt


- Ḍng Chúa Cứu Thế là một ḍng tu trong những ngày qua đă trở thành đích nhắm của chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay.


Sau khi các giáo sĩ của ḍng này tại giáo xứ Thái Hà đứng lên tranh đấu đ̣i công lư,
Ḍng Chúa Cứu Thế tại Saigon liên tục tổ chức những buổi cầu nguyện thắp nến bênh vực cho những giáo dân bị đàn áp, nay đến phiên tu viện Ḍng Chúa Cứu Thế ở Đà Lạt bị đe dọa xóa sổ.


Tin cho biết trong tuần qua, nhà ḍng đă nhận được tin báo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đă dựng bảng quy hoạch Tu viện Đà Lạt hiện đang bị chiếm dụng làm Viện Sinh học Tây nguyên tại phường 7, thành phố Đà Lạt và họp dân để thông báo việc quy hoạch này mà không mời Ḍng Chúa Cứu Thế là chủ sở hữu, linh mục Chánh Văn pḥng Giuse Đinh Hữu Thoại đă gửi văn thư phản đối việc này v́ cho rằng ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đă vi phạm pháp luật.


Lá thơ cho biết việc quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên trên phần đất của Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế mà không có bất kỳ thông báo, thoả thuận nào với Tỉnh Ḍng là một vi phạm luật đất đai tại Việt Nam, và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế.


Liên quan đến quyền sử dụng diện tích đất nêu trên, hiện Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế đang chờ kết quả giải quyết của Tổng Thanh tra nhà nước về khiếu nại yêu cầu được nhận lại diện tích đất toạ lạc tại phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thuộc quyền quản lư của Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế


Do nhận chuyển giao từ Đức Giám mục Jean Baptiste Cassaigne, trong đó có diện tích hiện đang quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên. Hiện chưa thấy nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng trả lời văn thư này.


Nguồn: SBTN