Wednesday, October 26, 2011                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Cựu binh Úc bỏ ư định hợp tác với VN

 

 

 

Kế hoạch chịu sự phản đối của nhiều cựu binh Úc và cựu binh Việt Nam Cộng Ḥa

Liên đoàn cựu chiến binh Úc đă phải hủy kế hoạch hợp tác với Hội cựu chiến binh của phía Việt Nam v́ sự phản đối của nhiều cựu binh Úc và cựu quân nhân Việt Nam Cộng Ḥa ở Úc.

Đầu tháng này, liên đoàn cựu binh Úc (Returned & Services League of Australia - RSL) thông báo về dự thảo văn kiện hợp tác với tổ chức của các cựu binh cộng sản Việt Nam.

Mục đích được nói là nhằm tăng cường quan hệ và sự hiểu biết giữa những người từng là kẻ thù trong cuộc chiến Việt Nam.

Nhưng biên bản này đã bị phản đối.

Tranh căi

Nhưng nhiều cựu binh Úc từng tham chiến ở Việt Nam và thành viên của cộng đồng người Việt tỵ nạn đă phản đối.

Tổng hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Ḥa Úc châu gửi thư nói "RSL không nắm vững t́nh trạng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chà đạp nhân phẩm và tước đoạt quyền làm người".

Ông Ron Coxon, từ Hội Cựu Chiến Binh Chiến Trường Việt Nam Tại Úc, th́ cho hay: "Các thành viên của chúng tôi không được tham vấn."

Ông này nói đa số thành viên trong hội của ông, cùng người Việt tỵ nạn, phản đối.

"Họ không đồng ư do họ đă phải rời quê hương v́ chính thể cộng sản,"

"Họ không tin rằng cần có biên bản ghi nhớ như thế."

Mới hôm 22/10, người đứng đầu RSL, Ken Doolan, vẫn bảo vệ quan điểm của ḿnh.

"Xây nhịp cầu hiểu biết giữa những người từng chiến đấu ở cả hai phía...sẽ không dễ dàng. Nhưng đó là mục tiêu cao cả mà chúng ta không được thoái lui."

Nhưng hôm nay, RSL đăng ḍng tin ngắn trên mạng nói họ sẽ không thi hành kế hoạch nữa, tuy không giải thích v́ sao.

 

BBC: Cập nhật: 14:21 GMT - thứ ba, 25 tháng 10, 2011