Sunday, June 30, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Chánh trị sự Hứa Phi (Cao Đài giáo) bị công an sách nhiễu

Chức sắc Cao Đài tham gia Liên tôn bị mời làm việc!

Một vị chức sắc của Đạo Cao Đài không thuận theo hội thánh nhà nước, khi tham gia nhóm đại diện các tôn giáo khác đang bị công an mời làm việc. Đó là ông Chánh trị sự Hứa Phi, trưởng Ban Trị sự Khối Nhơn sanh Đạo Cao Đài.

Vào chiều ngày 24 tháng 6 vừa qua, qua cuộc nói chuyện với Biên tập viên Gia Minh, ông cho biết về t́nh h́nh liên quan như sau:

Chánh trị sự Hứa Phi: Cách đây khoảng 5 hôm, công an huyện Đức Trọng kết hợp với công an xă Hiệp Thạnh và công an thôn Bồng Lai gửi giấy mời yêu cầu tôi ra Ủy ban Nhân dân xă Hiệp Thạnh để làm việc. Giấy mời lần thứ nhất mời ra làm việc, c̣n giấy mời lần thứ hai ghi rằng ‘lợi dụng tôn giáo’. Tôi khước từ v́ tôi nghĩ công an không được xen vào việc của tôn giáo, công an chỉ có làm việc về h́nh sự mà thôi; c̣n công an xen vào chuyện tôn giáo là sai. Tiếp theo hai ngày sau khi tôi đi làm việc đạo ở các địa phương B́nh Thuận, Ninh Thuận; công an xă Hiệp Thạnh kết hợp với công an huyện Đức Trọng, công an thôn Bồng Lai đi vào bốn người mặc sắc phục đưa tiếp giấy mời, nhưng vợ tôi cũng không nhận. Từ đó đến nay công an đă vào đưa giấy mời ba đợt rồi; nhưng tôi kiên quyết không đi v́ điều đó vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền của con người.

Công an huyện Đức Trọng kết hợp với công an xă Hiệp Thạnh và công an thôn Bồng Lai gửi giấy mời yêu cầu tôi ra Ủy ban Nhân dân xă Hiệp Thạnh để làm việc. Giấy mời lần thứ nhất mời ra làm việc, c̣n giấy mời lần thứ hai ghi rằng ‘lợi dụng tôn giáo’

Chánh trị sự Hứa Phi

Gia Minh: Sau khi ông từ chối, họ có nói ǵ nữa?

Chánh trị sự Hứa Phi: Người ta nói rằng họ nhận lệnh của cấp trên và chỉ có nhiệm vụ đưa giấy mời. Theo suy nghĩ của tôi, từ trước đến nay chúng tôi đ̣i quyền tự do tôn giáo, và trong thời gian gần đây chúng tôi gồm 5 tôn giáo tại Việt Nam kết hợp với nhau trên tinh thần liên tôn để t́m hiểu rộng răi các vấn đề tôn giáo…Người ta cho rằng nếu liên tôn sẽ gây thế nào đó cho chính quyền. Thế nhưng theo tôi từ trước đến nay quyền tự do tôn giáo bị hạn chế, c̣n hiện nay Nhà nước nói ở Việt Nam nói có tự do tôn giáo nhưng đó chỉ là những tôn giáo quốc doanh của nhà nước.

Gia Minh: Như ông vừa nói đại diện của các tôn giáo có gặp gỡ nhau, ông đă gặp đại diện của tôn giáo nào và có cuộc gặp nào bị cản trở?

Chánh trị sự Hứa Phi: Chúng tôi từng gặp nhau tại Chùa Liên Tŕ nơi ḥa thượng Thích Không Tánh trụ tŕ nhân vào những ngày như phát quà cho trẻ em ung bướu, hoặc phát quà cho một số người nghèo, cô đơn. Trong những lần đó chúng tôi cũng bị công an, chính quyền đến làm khó dễ. Dù bị khó dễ như thế nhưng chúng tôi cũng đă vượt qua.Chúng tôi cũng có gặp nhau tại Ḍng Chúa Cứu Thế Sài g̣n, có linh mục Đinh Hữu Thoại, Lm Thanh; có bên Tin Lành Lutheran Việt Nam; bên Phật giáo Ḥa Hảo do cụ Lê Quang Liêm làm hội trưởng; bên Cào Đài chúng tôi có chánh trị sự Kim Lân, chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng và tôi; bên Phật giáo có Ḥa Thượng Thích Không Tánh. Chúng tôi trao đổi với nhau về thực trạng đất nước Việt Nam, và các tín đồ của những tôn giáo cũng mong muốn tại Việt Nam có dân chủ nhân quyền thực sự, trong đó có tự do tôn giáo thực sự. Mỗi lần chúng tôi đi chắc Nhà nước theo dơi, và nay gửi giấy mời tôi lên làm việc cũng v́ vấn đề đó.

Gia Minh: Nếu gặp họ, ông sẽ tŕnh bày thế nào?

Chánh trị sự Hứa Phi: Chúng tôi cương quyết bảo vệ lập trường rơ ràng như vậy. Chúng tôi thấy việc liên tôn không vi phạm ǵ luật pháp của Nhà nước, v́ trong luật pháp của Nhà nước không có điều khoản nào qui định không được liên tôn, và tất cả mọi người không được ngồi chung với nhau đâu.

Trước mắt chúng tôi không đi; nhưng nếu họ dùng biện pháp mạnh buộc chúng tôi đi, trên tinh thần liên tôn không ai được cản ngăn hết. Lư do thứ nhât việc liên tôn không lề ‘đụng chạm’ ǵ đến luật pháp nhà nước.

Thứ hai, nếu các tôn giáo liên tôn với nhau sẽ giúp cho xă hội dân sự tại Việt Nam có tinh thần đạo đức, từ đó xă hội sẽ được b́nh yên.

Hơn nữa đó cũng là chỗ dựa tinh thần cho những người đấu tranh cho quyền tự do dân chủ, nhân quyền thực sự của người Việt Nam. Chúng tôi cương quyết bảo vệ lập trường rơ ràng như vậy. Chúng tôi thấy việc liên tôn không vi phạm ǵ luật pháp của Nhà nước, v́ trong luật pháp của Nhà nước không có điều khoản nào qui định không được liên tôn, và tất cả mọi người không được ngồi chung với nhau đâu.

Gia Minh: Đó là chuyện của bản thân ông và những vị lănh đạo tôn giáo gặp gỡ nhau; c̣n hoạt động tôn giáo tại địa phương ông và những nơi khác trên toàn quốc mà ông có tham dự, ra sao?

Chánh trị sự Hứa Phi: Từ năm 1975 đến nay, tất cả những tín đồ thuần túy bị Nhà nước Việt nam đặt ra ngoài ṿng pháp luật rồi. Người ta chỉ tôn trọng những tổ chức nào do Đảng và chính quyền dựng lên mà thôi.

Cho nên sinh hoạt đạo sự tại Việt Nam rất khó khăn. Khó khăn v́ người ta cho rằng những người đứng trong các tôn giáo thuần túy không có pháp nhân. Chúng tôi nghĩ rằng đạo là đạo của Đức Chúa, đạo của Đức Phật, đạo của Ông Trời chứ có phải đạo của Đảng Cộng sản đâu mà bảo có pháp nhân hay không có pháp nhân. Chúng tôi lúc nào cũng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của chúng tôi; cho nên gặp nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn nhơn sanh ở địa phương. Nhưng chúng tôi v́ đạo nên kiên tâm phải đạt cho được quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Gia Minh: Cám ơn ông Chánh trị sự Hứa Phi.

__._,_.___