Thursday, May 05, 2011                             trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

  CÁC ANH C̉N SNG MĂI ...

                                                                                                                                    Vơ Đi Tôn

  (Viết nhân cuc biu t́nh ngày Quc Hn ln th 36 ti th đô Canberra, Úc Đi Li, trước ṭa đi s cng sn Vit Nam, do Cng Đng Người Vit T Do t chc. K t năm Quc Hn đu tiên 30.4.1975 đến nay, đă có nhng Nghĩa Sĩ Phc Quc bí mt hot đng ti quc ni, hoc t hi ngoi tr v, thuc nhiu Tôn Giáo, nhiu t chc đu tranh, và đă có nhng người hy sinh v́ Quê Hương Dân Tc, trong lao tù, nơi pháp trường, hay trên đường v. Xin kính dâng lên hương hn Các Anh, Các Ch, vi Tâm Nguyn tiếp ni cuc hành tŕnh ca Các Anh, Các Ch, mt thi dang d...)

Các Anh đă lên đường

My mươi năm v trước.

Ḷng qun nh Quê Hương

Rng sâu Anh tiến bước.

36 năm ri, c̣n ai li ngược

Ḍng sông đi, tưởng nh các Anh đây ?

Sau Quc Nn, vượt thoát khi trùng vây,

Trên sóng nước mang Hn Quê vin x.

Đi lưu vong, ci ngun luôn chiếm ng

Tháng năm dài thao thc chuyn non sông.

Nh́n mây bay, ôm p mng tang bng

Hn tượng đá thi gan cùng tuế nguyt.

B li sau lưng tri x người băng tuyết

Hay kinh thành hoa l chn phn vinh.

Đi t do, sung túc cơi nhân sinh,

Anh tr li – cùng Toàn Dân chiến đu.

Ni đau riêng, nh́n đàn con yêu du,

Người v hin lc lơng cnh xa quê,

Anh lên đường, xuyên my no quay v

Cùng Dân Tc, mong cu Người cu Nước.

Bao triu người ra đi, c̣n Các Anh v ngược

V́ Quê Hương, chân x núi băng ngàn.

Nim cô đơn gói trn mt hành trang

Dâng Tâm Nguyn lên Hn Thiêng T Quc.

Rng H Lào lót đường gai góc

Đêm thâm u mưa lũ ngút ngàn.

Sương lnh chiu hoang

Trăng m biên gii.

Đường Anh đi, no xa vi vi

Hành trang nghèo nhưng nng ni thương Quê.

· Phút sa cơ Anh vn vn câu th

Xin gi li ḷng son v Đt M.

Anh nm xung, nơi rng hoang qunh qu

Máu hoen m, cây lá ph thân Anh.

· Nơi pháp trường, Anh vn ngng đu xanh

Mong T Quc nhn hn Anh phút cui.

· Chn tù lao, bao ngàn ngày tăm ti

Anh âm thm chôn giu ni cô đơn

Vào đáy ḷng, không cn khn van lơn,

Nuôi sc sng bng la thiêng Sông Núi.

Ch xin nguyn làm Người không tên tui

Lót đường đi bao Thế H ngày mai !.

                         *

                        * *

36 năm dài

Tri Úc Châu hôm nay vào Thu lnh

Th Đô người nng hng soi ngp ánh

C Vàng thiêng T Quc vn tung bay.

Bao người con đt M t v đây

Đ̣i L Sng, Nhân Quyn trong T Ch

Cho Quê Hương, b ch́m sâu thác lũ

My mươi năm do chế đ hung tàn.

Tri Trung Đông bng dy, vết du loang

Đ̣i nhân phm, chung thành cơn băo táp.

Bao triu đi đc tài xuôi tay ngă rp

Trước cung phong ut hn ca Ḷng Dân.

Tri phương Nam ri cũng s d phn

Cùng nhân loi thoát ra ṿng s hăi.

Hoa Cách Mng dù mang tên đ loi

Cũng đâu bng Dân Tc đóa hi sinh.

Chúng tôi đây, chuyn tiếp la b́nh minh

V Đt M, cùng Toàn Dân đng dy.

Gia rng c, hôm nay tôi vn thy

Các Anh v - chung tiếng thét loa vang.

Bước Anh đi t thu trước băng ngàn

Máu Anh đ nơi rng hoang biên gii.

Tiếng Anh thét trong xà lim u ti,

Nơi pháp trường Anh đă đng hiên ngang.

Đang hin v, trong ánh rp C Vàng

Chung góp sc cùng chúng tôi vng tiến.

Tôi đng đây - nh v Anh - hănh din,

Nén đau thương ngày Quc Hn hôm nay

Cùng triu ḷng xin ni tiếp bàn tay

Vung ngn đuc la thiêng v Đt T.

Chung Ḷng Dân, chuyn tang thương phn n

Thành cung phong phăng gc r tham tàn.

Mt mùa Xuân đy ánh sáng vinh quang

Toàn Dân Tc viết ngàn trang S mi.

Trên đnh tri, VIT NAM cao vi vi

Cùng nhân loài vui hnh phúc m no.

T ơn Anh, trong hàng ngũ T Do

V́ T Quc – Các Anh c̣n sng măi !.

Vơ Đi Tôn

Canberra, th đô Úc Đi Li

30 tháng Tư Đen 2011