Monday, March 19, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc


Những bí ẩn về Nguyễn Tấn Dũng

  17-3-2012 * LQQ: Bài viết sau đây ca mt người kư tên Hoàng Dũng, Đang làm vic Văn Pḥng Trung Ương Đng Cng sn Vit Nam, được blog “Tin L Trái” đăng vào ngày 30 tháng 5 năm 2010. Trong mt xă hi văn minh th́ lư lch, hoàn cnh xut thân, s nghip công tác ca các Nhà hot đng chính tr được công khai rơ ràng cho toàn dân biết. Mi s che giu đu b các đng phái hoc ng viên đi lp và truyn thông phanh phui. Vit Nam, do không có đa nguyên đa đng và t do báo chí, Nhân dân b mt mt quyn rt quan trng đó là: “Quyn được biết v người lănh đo ḿnh”. Bi vy nhng thông tin v đi tư thường kích thích s ṭ ṃ t́m hiu. Tôi tin bài viết có đ kh tín, xin phép đăng li, coi như là cung cp mt góc nh́n v mt s nhân vt cao cp, đc bit nhân vt Th tướng- Đang lănh đo Chính ph Vit Nam.


***

Sau ngày 30/04/1975 tôi được phân công nhim v kim soát vic tiêu hy nhng th mà lúc y được người ta gi là “văn hoá phm đi try”. Sài G̣n nhng ngày y c̣n hn lon, b bn, ḷng người th́ hoang mang, bt n. Song trong mt bn chúng tôi – nhng k chiến thng va t rng núi tiến vào – Sài G̣n đúng tht là “ḥn ngc vin đông”. Nhà ca thành ph hin đi, hàng hoá nhiu vô k, đc bit là sách báo, tranh nh, băng đĩa và nhng th sn phm b coi là “tàn dư ca chế đ cũ”.

Lúc y chúng tôi được y ban quân qun b trí ti mt ngôi bit th b hoang khu Phú Th. Mc dù là b không nhưng tht ra đây là mt bit th mi tinh chưa có người đến , ch nhà có l là mt người giàu có, xây dng mi xong th́ b đi gii phóng vào nên có th đă đi di tn hoc không dám đến nhn nhà. Ngôi nhà có ti 13 pḥng, mi pḥng đu có trang b đ dùng đy đ và rt sang trng. Mt s nhng chiến s tr lúc y thích đc truyn tranh, truyn tui hoa niên th́ mang v đy pḥng đ các loi sách truyn t Tây Du kư, Tam Quc chí, đến c Đát K – Tr Vương, ri chuyn kiếm hip không biết cơ man nào. Đi vi nhng người sng min Bc nghèo khó và nhng người bao năm hot đng trong rng núi thiếu thn th́ đúng qu là b choáng ngp vi các loi sách báo Sài G̣n ngày y.

Trong công vic hàng ngày tôi cũng thnh thong ln gi xem xét mt s nhng cun sách cũ, mt s tiu thuyết lch s đ hiu thêm v chế đ Vit Nam Cng Hoà, đc bit nhiu nht là sách viết v nn đ nht cng hoà như cun “Bên gịng lch s” ca linh mc Cao Văn Lun, hay “Nhng ngày chưa quên” … Lúc y vic đc sách chng qua cũng ch đ cho d bun ng vào mi bui ti ch tht ra cũng chng có ư nghĩa ǵ. Chúng tôi đu cho rng đó là nhng sách báo nhm nhí, viết không đúng s tht. Mt cun sách h́nh như có ta đ là “Nhng bóng ma trong hng trường” viết v nhng câu chuyn thâm cung bí s trong Qung trường đ thi Xô Viết, nói v chuyn dâm ô, lon luân ca các lănh đo Xô Viết, lúc by gi đc nhng chuyn y ch xem như nhng chuyn tiếu lâm, nhng hư cu không có tht, ch tuyt nhiên không th tin được.

Thế ri thi gian thm thoát trôi qua vi bao nhiêu biến chuyn, đi thay ca xă hi. Sài G̣n ngày y bây gi ch c̣n trong kư c ca mi con người mà đă gn bó, đă tri qua vào nhng giai đon lch s y. Tôi cũng đă luân chuyn qua nhiu v trí, công vic khác nhau. Trong quá tŕnh công tác tôi có may mn được làm vic mt khong thi gian ngn vi c Tng bí thư Nguyn Văn Linh.

Khong thi gian này không dài nhưng li là khong thi gian rt quư báu đi vi tôi bi v́ đă hc được nhiu điu và hiu được nhiu điu t cơ quan quyn lc cao nht, t người đng đu b máy lănh đo Vit nam. Trong đó có nhng câu chuyn mà qua hàng chc năm gi kín, “đào sâu chôn cht”, suy xét, kim nghim đến ngày hôm nay mi dám nói ra, bi v́ nó có liên quan đến nhng con người và hoàn cnh lch s ca đt nước ta trước đây, ngày hôm nay, và có th nó s nh hưởng đến tương lai dân tc ngày mai.

Trước khi gi chc v Tng bí thư Đng cng sn Vit nam c Nguyn Văn Linh đă tng hot đng và làm vic ti min Nam gn 50 năm (c vào Sài G̣n hot đng t 1939), và đă tng đm nhim hu hết các chc v lănh đo cao nht ti min Nam trước và sau chiến tranh. V́ thế dù sinh trưởng trên quê hương Hưng Yên min Bc nhưng c đă thc s như mt người con ca Nam b. Đến khi lên gi chc Tng bí thư c Nguyn Văn Linh vn rt thường xuyên làm vic ti Sài G̣n, c sinh hot rt gin d, khiêm tn và kín đáo. C trong khu vc riêng ca Ban qun tr tài chính Trung ương, gi là T78, khu vc này là mt đon đường Trn Quc Ton được đơn v cnh v ngăn li hai đu ph tiếp giáp vi đường Nam Kỳ Khi Nghĩa và đường Trn Quc Tho, thành mt khu vc riêng bit, có li ra thông vi đường Lư Chính Thng (sau này m thêm khách sn D Lư Hương). Có nhng hôm c vn xung ăn cơm chung vi cánh cán b chúng tôi nhà ăn tp th cũng nm trong khu vc này, c ăn ung đơn gin và không đng ư có thêm bt c chế đ đc bit ǵ phc v.

Hi y phương tin đưa đón c ch là loi xe Vonga đen ca Nga sn xut, mi ln xe ca c đi th́ trước đó li có my cu cnh v mc thường phc ngi sn trên my chiếc xe Honda 67 “xoáy ṇng” bí mt chy trước chy sau đ xem xét, bo v, ch không phi dùng xe Police “c̣i h” hay xe “b câu trng” bo v như các cán b lănh đo sau này. Thế mà có ln tôi c̣n nghe c nhc anh lái xe “chy chm chm mt tí không my cu bo v phi đui theo li đng vào dân th́ kh”, c biết và quan tâm đến tt c nhng chuyn nh như thế.

Tôi c̣n nh, vào khong năm 1988 có ln phi xung làm vic vi đc khu y Vũng tàu (lúc y Vũng tàu vn c̣n là đc khu Vũng tàu-Côn đo), làm vic xong vào cui bui chiu c li mun đi tm bin mt chút cho khoan khoái. Thế là đám cán b đa phương và lc lượng bo v li phi cung quưt lo b trí đa đim kín đáo, an toàn. Đến khi c xung tm li phi b trí hàng chc cán b bo v cùng tm quanh khu vc, thm chí có người không kp chun b đ tm đă phi mc c đ lót đi tm và mc luôn đ ướt đi v. Sau khi biết chuyn y c mi t trách: biết các cu phi lo lng k lưỡng như vy th́ tôi tm luôn trong pḥng cho xong.

Nhng ai đă sng trong thi đim đó th́ chc đu không th quên được chuyên mc “Nhng vic cn làm ngay” ca c viết kư vi bút danh N.V.L. Ngay t khi nhng s vic được báo chí đăng ti c đă trc tiếp đôn đc hoc phân công cho nhng cán b trc tiếp ph trách theo dơi và phi hàng ngày báo cáo kết qu công vic cho c biết. Đúng theo tinh thn “Nói Và Làm”.

Tiếc rng lănh đo đt nước ta t đó đến nay đă không xut hin thêm mt ông “Nói Và Làm” nào na . Tôi vn thường nghĩ rng nếu các lănh đo sau này và các lănh đo chính quyn cp dưới có được quan đim làm vic, đo đc và cách sng như c th́ chc rng người dân Vit nam s có được cuc sng no đ và công bng hơn rt nhiu.

Vào khong thi gian trước khi v ngh, có l nhn thy sc ḿnh không th làm thay đi được c mt b máy, mt cơ chế cng knh và bo th, cũng li do hiu được tính bè phái và s lng quyn ca nhng k lănh đo cơ hi trong Đng, c càng tr nên trm tư hơn. Nếu ai có điu kin lui ti gp c ti nhà riêng thi gian này s nhn thy s tht vng và u ut th hin rơ trên khuôn mt và thái đ ca c. Ngoài quan h công vic tôi li có quan h rt thân t́nh vi cô B́nh (Nguyn Th B́nh) con gái c, tôi quen B́nh t lúc c̣n đang hc Liên Xô, B́nh cũng rt quư tôi, coi tôi như người anh . Có l cũng v́ thế mà mi ln tôi đến nhà c chơi hay có công vic ǵ đu thy t nhiên như người nhà.

Sau này khi c Nguyn Văn Linh thôi gi chc Tng bí thư Đng, tôi không c̣n được làm vic vi c na, nhưng thnh thong có dp ra vào công tác tôi vn ghé thăm c, hoc là ghé thăm B́nh, vài tháng mt ln. Mi ln gp c li hi thăm t́nh h́nh công vic, t́nh h́nh t chc ni b, t́nh h́nh các đa phương. C t thái đ than phin vi nhng người kế nhim và đc bit kêu ca v khâu t chc cán b và quy hoch lănh đo cao cp.

Vài năm sau đó na, lúc này sc khe ca c t ra đă yếu hơn trước rt nhiu, c ít đi li hơn. Mt bui ti tôi đến thăm c, thy c có v không được khe, tôi không dám nói chuyn nhiu, sau khi hi thăm c vài câu tôi đnh đng dy ra v, nhưng c bng khoát tay ra hiu bo tôi hăy li chơi và sau đó li kéo tôi vào bung trong. Tôi hiu là c mun trao đi mt chuyn ǵ đó, chc là quan trng hơn.

Va ngi xung là c hi ngay: my hôm nay cu có theo dơi v Tng công ty Tracodi mà báo chí va đưa tin không?

Tôi đáp: D, có biết ch ! Nhưng cũng chưa rơ lm đúng sai thế nào?

C li quay sang hi: Thế cu có biết cái tay Tng Giám đc Phan Thanh Nam là người như thế nào không?

Tôi cht hiu ra có điu ǵ đó quanh vn đ này, thi gian trước đó đă có dư lun xôn xao quanh chuyn Phan Thanh Nam là con rơi ca Th tướng Vơ Văn Kit, cánh cán b văn pḥng chúng tôi đu có nghe nhưng vn không biết thc hư thế nào, nên cũng ch coi như mt tin đn nhm.

Bng c ghé sát gn tôi và nói: Nhng chuyn này mà tao không nói cho các cu th́ sau này s chng có ai được biết đến na.

Thế là bng nhiên tôi tr thành mt nhân chng đ ghi nhn nhng s kin ghê ghm thế này, nhng s kin đă gn lin vi lch s Cách mng Vit nam nhưng không bao gi được chép trong s sách và nó là mt b mt tht hoàn toàn khác vi nhng ǵ mà nhân dân được biết v lănh đo Vit nam, nht là v lănh t ti cao nht: H Chí Minh, con người mà bn thân tôi cũng tng ngưỡng m và tôn kính t khi c̣n rt bé.

Theo c Nguyn Văn Linh k th́ B chính tr lúc by gi, (tt nhiên đng đu là Lê Dun và Lê Đc Th ch đo, điu này th́ sau này không ai là không biết), biết rng c H gp nhng thiếu thn và khó khăn v t́nh cm cá nhân, như chuyn mun ni li mi t́nh duyên vi người v Trung quc nhưng đă b phn đi (đây là mt câu chuyn có tht đă được phía Trung quc công b t nhng thp niên 80, 90 ca thế k trước. V vic này tôi li nh v s kin bài báo “Bác H có v ?” được đăng trên báo Tui Tr ca tác gi Kiến Phước– Trưởng đi din báo Nhân dân ti TP. H Chí Minh, chính v́ bài báo này mà sau đó Tng biên tp báo Tui Tr là Nguyn Kim Hnh, cũng chính là v ông Kiến Phước, b mt chc.

Sau này có ln đến chơi vi hai v chng Kiến Phước – Kim Hnh trên đường Nam Kỳ Khi Nghĩa, cũng gn khu T78, nhc li chuyn này h li bun và phn ng ghê lm). Do vy sau đó B chính tr có bí mt sp xếp nhiu người ph n khác đ chăm sóc và phc v c H v mt sinh hot tính dc. Đc bit, t thu c̣n thanh niên c H đă có mt mi t́nh đu rt đp vi mt người con gái min Nam (s tht này đă được nhà văn Sơn Tùng sưu tm và công b trong bài viết “đi t́m Út Hu”), do vy c H có mt n tượng và thin cm đc bit vi nhng người ph n Nam b. Biết thế nên B chính tr đă ch đo cho Trung ương cc min Nam, mà lúc này Nguyn Văn Linh là Bí thư Trung ương cc, phi kín đáo t́m kiếm trong s nhng cán b, du kích min Nam mt vài cô gái c̣n tr, đp đ đưa ra min Bc phc v c H và các v trong B chính tr. Thi đim đó th́ Vơ Văn Kit đang là y viên Trung ương cc được c Nguyn Văn Linh tin tưởng tuyt đi và giao cho trc tiếp ph trách nhim v đc bit này. Trong s vài cô gái tuyn la được lúc đó đang chun b b trí bí mt đưa ra min Bc, có mt cô c̣n tr và rt sc so h Phan. Gia lúc đó th́ t́nh h́nh chiến s đang din ra khá ác lit nên không th đưa các cô đi ngay được và ri không hiu thế nào mà ông Kit li quan h dan díu vi chính cô gái h Phan kia. Đến lúc s vic v l th́ cô gái đă có thai được my tháng ri. Thế là cô ta phi li và cái bào thai đó chính là v tng Giám đc Tracodi : Phan Thanh Nam sau này.

Nghe đến đây tôi cm thy vô cùng sng st và bng thy rùng ḿnh hết c người. Rơ ràng người đang k ra nhng s vic đó là mt người đă tng gi trng trách cao nht trong Đng cng sn Vit Nam, mt người trong s vài ba người được biết rơ nht, chính xác nht v câu chuyn này, mt người trong s vài ba người hiếm hoi biết được nhng chuyn thâm cung bí s nht trong Trung ương Đng cng sn, mt người mà cái tui đă vượt quá ngưỡng “c lai hy” ri . Như vy không th là nói thiếu chính xác hoc vô căn c được, càng không th là nói xu t chc Đng và lănh t được. Như vy nhng chuyn tày tri kia là có tht ư?

Tôi đang bn thn như người ng mê và c̣n chưa biết phi nói thế nào, c Linh li nói tiếp : … cũng không phi ch riêng có Sáu Dân đâu (bí danh ca Vơ Văn Kit), my ông tướng nhà ta cũng đy con rơi ra đy, c̣n thng Ba Dũng là con Nguyn Chí Thanh, ri thng Trn Nam là con Trn Văn Trà hin đang làm bên Hc vin lc quân y.

Thế là c li k cho tôi biết thêm nhng s tht khác.

Theo c Nguyn Văn Linh th́ trong thi gian tướng Nguyn Chí Thanh làm Bí thư liên khu y khu IV khong t năm 1948 đến 1950 đă có quan h vi mt cán b phong trào đây và sinh ra Nguyn Tn Dũng, và c c̣n cho biết là sau Nguyn Tn Dũng vn c̣n mt người em trai na cũng là con ca tướng Thanh.

C̣n tướng Trn Văn Trà th́ có quan h vi mt người ph n quê min Bc (h́nh như là h Hoàng, điu này tôi không c̣n nh rơ) ri sinh ra Trn Nam, cũng là mt s quan quân đi đang công tác ti Hc vin lc quân Đà lt.

V Trn Nam th́ hi đó tôi không h được biết mt thông tin liên quan nào, chưa h nghe đến danh tính. Rt gn đây t́nh c đc báo v v công ty Rusalka ca “siêu la” Nguyn Đc Chi ri hi thăm cán b dưới mi được biết Trn Nam chính là giám đc công ty Lâm Viên thuc Hc vin lc quân – B quc pḥng, có liên quan đến v án này.

Sau bui ti hôm nhà c Nguyn Văn Linh ra v tôi bàng hoàng và băn khoăn nhiu lm. Như vy nhng th được gi là tư cách, đo đc, mu mc ca các lănh đo cao cp ca Đng ta tht ra ch là nhng thông tin tuyên truyn thôi ư ? Và nhng k bày ra nhng tṛ này chc cũng không ngoài mc đích nhm thao túng c H và thao túng c B chính tr ? Vy th́ đă có biết bao cô gái tr đă b đánh mt tui thanh xuân và s trinh trng đó, và đ đm bo tuyt đi bí mt nhng thông tin này, dt khoát phi có nhiu người đă b th tiêu hoc làm cho mt trí nh hoàn toàn. Như vy nhng câu chuyn đn thi v nhng bóng ma trong qung trung Ba đ́nh phi chăng cũng là có tht? Tht bi thm và khng khiếp quá!

Bt đu t câu chuyn đó nên sau này tôi đă c t́m hiu thêm nhng thông tin khác liên quan đến Ba Dũng.

Khong năm 2000, trong cuc tṛ chuyn vi mt thiếu tướng Quân đi đă ngh hưu có quan h khá thân thiết vi tôi, ông này có thi gian đă công tác ti liên khu IV và V, ông ta cũng li khng đnh vi tôi rng Nguyn Tn Dũng chính là con ca Nguyn Chí Thanh. Hin nay v tướng này vn c̣n sng và là y viên ca Hi cu chiến binh Vit nam, đ tránh gây phin phc cho ông nên tôi không dám nêu danh tính c th lên đây.

Tôi đă t́m xem trong s nhng tài liu lưu văn pḥng có liên quan đến Nguyn Tn Dũng nhưng không thy l ra chi tiết nào nói v chuyn này. Thế nhưng nh́n vào lư lch và quá tŕnh công tác ca Ba Dũng rơ ràng có nhng điu bí n sau đó. Ông ta ch là mt cán b tm trung b́nh, không có chuyên môn nghip v (tht ra được đào to làm y tá quân đi), tŕnh đ văn hoá thp, chưa được đào to cơ bn chính quy, không có thành tích đc bit, không có năng khiếu ǵ xut chúng, thế nhưng li có quá tŕnh thăng tiến nhanh vượt bc ( ?).

Sau này, trong nhng ln làm vic vi Nguyn Tn Dũng tôi li càng thy rơ nhng điu đó hơn và càng tht vng rt nhiu. Qu là ông ta là mt người năng lc rt kém. V h́nh thc b ngoài, t trước đến nay ít có lănh đo Vit nam nào có được dáng dp và khuôn mt sáng láng như Ba Dũng, cái h́nh thc đó rt d làm cho nhng ai không biết tưởng rng đó là mt người rt thông minh, nhanh nhn. Tht ra tương phn vi h́nh thc sáng láng đó là mt năo trng rt ti tăm, dt nát.

Hi mi v Trung ương có nhng ln nghe ông phát biu mà mi người đu không hiu ông đnh din đt điu ǵ, rt lng cng, ti nghĩa, li lúng túng, ct ln. Nhiu ln tham d nhng cuc hp do Ba Dũng ch tŕ, tôi thy ông ta không dám phát biu ǵ, ch ngi nghe các cơ quan cp dưới phát biu sau đó ông ta cũng chng dám có ư kiến kết lun ǵ c. Phi tri qua năm, sáu năm “thc tp” cái ghế Phó th tướng th́ ông ta mi t ra là t tin, biết ch tŕ nhng cuc hp ln ca cơ quan Đng, Chính ph, nhưng vn ch là cái kiu nói lúng túng, nước đôi, nói hùa theo các ư kiến khác ch không thy t tư duy được điu mi m c. Mc dù có c mt cơ quan tham mưu giúp vic rt đ s “mm” cho tng văn bn, tng câu ch nhưng mi ln phi “nói vo” anh ta đu phát biu rt khó khăn, không có đu đuôi ǵ c. Sut c quá tŕnh dài là người đng đu Chính ph và ph trách tt c nhng mng quan trng nht nhưng ông ta chưa làm được mt vic ǵ đáng k. Đc bit, Ba Dũng rt dt ngoi ng, trong cuc hp mà phát biu nhng t ǵ tiếng Anh th́ toàn nói sai hoc nói lung tung cho qua. Mt con người năng lc yếu kém như vy mà li lên đến chc Phó th tướng, và nay là Th tướng Chính ph th́ qu là không hiu ni? Qu là có mt bí n khng khiếp!

Mt dp may khác ngu nhiên đến đ tôi được kim chng thêm li nói ca c Nguyn Văn Linh. Đó là khong năm 2001, trong mt ln tiếp xúc vi lănh đo TP. H Chí Minh ti y ban thành ph có mt v khách đến làm vic theo lch đă hn, và tôi được gii thiu người khách đó là Tư Thng (Nguyn Tiến Thng), em rut Ba Dũng. Người này nh́n b ngoài ging ht Ba Dũng, t chiu cao, dáng người đến nét mt, mái tóc và k c ging nói, thm chí k c c ch, dáng điu (Ba Dũng hay có thói quen ht cm và khuôn mt ra phía trước). Tư Thng ging Ba Dũng đến mc ch nghe gii thiu là có th tin ngay ri, ch khác mt chút là nước da đen hơn Ba Dũng mt chút và khuôn mt có vài vết r. Riêng v cách ăn mc th́ ngược hn vi ông anh, phóng khoáng t do, th hin là người không làm vic trong cơ quan chính quyn. Có l đă nghe tên tôi t trước, Tư Thng ch đng t gii thiu trước và đưa danh thiếp có s đin thoi cho tôi

(tôi vn c̣n gi danh thiếp y và s đin thoi di đng là 090845846, lúc y ĐTDĐ ch có 9 con s, hin nay đu đă thêm s 3 nên s là 0903845846), sau đó Tư Thng c̣n mi tôi lúc nào rnh ri th́ đến ch anh ta chơi.

V́ mun t́m hiu k s tht, có mt bui chiu sau gi làm vic tôi đă lng thng đi b đến ch Tư Thng. Theo đa ch Tư Thng cho tôi biết th́ đó là mt căn nhà mt tin đường 3/2, gn ngă tư Cao Thng (phía bên Nhà hát Hoà B́nh), đó là mt ngôi nhà ln, v trí rt đp, nhưng sau này t́m hiu ra tôi mi được biết Tư Thng có rt nhiu đt đai và bit th khp các tnh Nam b, ngôi nhà này cũng ch là ch đi li mà thnh thong Sài G̣n Tư Thng mi ghé qua. Chính v́ Tư Thng mun nh tôi gii thiu thêm vi mt s lănh đo đ giúp cho các công vic làm ăn ca anh ta, tôi mi được biết là có rt nhiu công ty nm dưới tay anh ta, đa phn là công ty TNHH. Các công ty này đu ch da vào thế lc và các mi quan h ca Ba Dũng đ tham gia vào rt nhiu lănh vc khác nhau như : tài chính, ngân hàng, bt đng sn, thương mi, xây dng, tham gia các d án nhà nước … Điu làm tôi quan tâm nht là anh ta có quan h vi rt nhiu người Đài Loan, đc bit trong mng lưới các chân rết ca Tư Thng có mt ngân hàng Đài loan hot đng chui ti Vit nam là First China Bank (mt đàn em tin cy ca ông ta được giao ph trách vic này cũng tên là Dũng có s ĐTDĐ là 0913950661). Như vy có th hiu được đây chính là nhng “sân sau” ca Ba Dũng, và đ tránh đng chm vi các thế lc khác cnh tranh, anh em ông Ba Dũng đă nhm vào đa bàn hot đng ch yếu min Trung và Nam b, sau đó vic ra tin và chuyn ngân lu được thc hin qua ng Đài loan. Liu có thế lc nào khác và bàn tay ca cơ quan t́nh báo Đài loan nhúng vào nhng chuyn này không ? Chưa ai biết được chuyn đó!

Như vy, đường đi và v thế ca ông tân th tướng Vit Nam qu là có mt quá tŕnh đy bí n, đy nhng bàn tay sp đt, chc chn đng đng sau ông ít nht c̣n có hai người em là Nguyn Tiến Thng và Nguyn Chí Vnh (tng cc trưởng Tng cc t́nh báo quân đi, con trai chính thc được tha nhn ca tướng Nguyn Chí Thanh) đ lo thu xếp mi vic t tài chính đến an ninh chính tr.

Li cũng d hiu khi con đường quan l ca Nguyn Tn Dũng rng m song hành vi s thao túng và lng quyn ca Tng cc hai trong tay Nguyn Chí Vnh (s lng quyn này, trong my năm gn đây có rt nhiu cán b cao cp và cán b lăo thành đă phn ánh đến các cơ quan Đng). Nó là hai mnh đ luôn b sung và gii nghĩa cho nhau. T mnh đ đó có th gii đáp được rt nhiu nhng câu hi khác. S liên quan và ràng buc này nếu nh́n trên góc đ thc tế chc chn đă và s gây ra nhng nh hưởng xu đến tương lai ca đt nước. Bi v́ s bè phái và nhng âm mưu thâu tóm quyn lc là nhng nguyên nhân ln nht gây nên đ v tan ră trong Đng, đây là điu mà H Chí Minh đă cnh báo t rt sm.

Trong thc tế chế đ ta ch chp nhn mt Đng duy nht lănh đo, nhng chia r và yếu kém trong Đng dt khoát có nguy hi đến s phát trin ca đt nước, đến đi sng nhân dân. Nht là trong t́nh h́nh hin nay hai căn bnh ln nht tn ti trong Đng đang b xă hi lên án rt gay gt và là nguy cơ tht s , đó là tham nhũng và tranh giành quyn lc.

Nếu nhng căn bnh này c̣n tn ti, không được gii quyết trit đ, s tan ră chế đ s là tt yếu. Ri tp đoàn Dũng – Thng – Vnh s đưa đt nước ta đến b vc thm nào?

Nhng s vic c Nguyn Văn Linh đă k li cho tôi chc chn cũng phi c̣n ít nht là mt vài người khác được biết, thế nhưng cho đến nay vn chưa có ai dám công khai nêu lên. Trước thc trng đy bt n ca t́nh h́nh chính tr đt nước cùng vi tm ḷng cm mến và kính trng c Tng bí thư Nguyn Văn Linh, tôi nhn thy chính ḿnh phi có trách nhim nói ra nhng điu này, tôi xin hoàn toàn đm bo v tính trung thc và chính xác ca s vic này. Tôi cũng mong rng sau khi s tht này được đưa ra ánh sáng th́ s có thêm nhiu bng chng khác ca các v lăo thành Cách mng, ca nhng ai có may mn được biết đến nhng s vic trên s b sung đy đ hơn đ bch hoá hoàn toàn nhng bí n này.

Th na, tôi mun thông báo đến gii tr, nhng người ch tương lai ca đt nước được biết rng: có rt nhiu nhng s tht mà các bn không có cơ hi được biết đến, mà l ra trong xă hi hin đi truyn thông đa phương tin ngày nay các bn cn phi biết tt c nhng s tht, nhng điu trng đen rơ ràng đ t xây dng cho ḿnh nhng tư duy sng, nhng quan đim t nhiên ch không phi nhng ư thc h b cưỡng bc, nhng tư tưởng b ch đo.

Cui cùng, tôi mun gi thông tin này đến tt c mi người dân vi mong mun rng nhân dân chúng ta đu càng ngày càng được ci m hơn trong tiếp nhn thông tin, tiếp nhn s tht. Nhng s tht lch s cn phi được tôn trng và dn dn cn được gii mă trước công chúng. Nhng s vic gây nh hưởng đến vn mnh đt nước cn phi được minh bch và công khai.

T đó mi người dân cn có thái đ và đóng góp trách nhim ca ḿnh mt cách rơ ràng trước nhng điu h trng ca đt nước. Nhân dân cn phi thay đi thói quen chp nhn đ đi sng chính tr b l thuc bi mt cá nhân nào, mt đng phái nào, hay mt th chế nào, mt chính ph nào, mi người phi có quyn và nghĩa v t quyết đnh cho riêng ḿnh trong mt xă hi văn minh, dân ch.

Hoàng Dũng,
Hà Ni, Cán B Văn pḥng Trung Ương