Tuesday, March 08, 2011                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

Bạo Quyền Cộng Sản Việt Nam điên lên v́ sức mạnh internet

Không phải tự nhiên mà Tạp chí Cộng sản, Cơ quan lư luận và Chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ trong một số báo (số 4 (220) năm 2011) đă đăng năm Bài viết cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau lưng các biến cố chính trị đang tiếp diễn ở Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời lên án Bà Hillary Clinton, Ngọai trưởng Hoa Kỳ đă công khai yểm trợ kế họach dùng các phương tiện thông tin của Internet để thúc đẩy các dân tộc nổi lên chống chính phủ của họ.

Trong số các bài này, đáng chú ư nhất là Bài viết V́ sao người ta đ̣i Việt Nam không được “hạn chế Internet” ? của Tác giả Bắc Hà.

Ng̣ai ra c̣n phải kể đến  Bài Tự do báo chí v́ lợi ích quốc gia, dân tộc của Hưng Hà đăng trong Báo Quân đội Nhân dân ngày 27/2/1011.

Cả hai Bài báo đếu tập trung lên án những người bị vu cáo là “các phần tử phản động, chống đối ở trong và ngoài nước” và những cá nhân và tổ chức quốc tế lên án chính sách ḱm kẹp tự do ngôn luận và tự do sự dụng  Internet tại Việt Nam.

Bắc Hà phản ảnh sự lo ngại của đảng CSVN trong bài viết của ḿnh : Ở Việt Nam, ngay sau khi xảy ra sự kiện bạo loạn, khủng hoảng chính trị ở Bắc Phi, Trung Đông, các phần tử phản động, chống đối ở trong và ngoài nước như vớ được vàng, họ xem đây là cơ hội để kích động các lực lượng chống đối đẩy mạnh hoạt động chống phá Nhà nước theo kịch bản mà người ta đă thực hiện thành công ở Ai Cập, Tuy-ni-di. Chúng tung lên mạng nhiều bài phân tích, b́nh luận, gợi ư vận dụng những kinh nghiệm thắng lợi ở Bắc phi, Trung Đông vào Việt Nam. Người ta cho rằng “t́nh h́nh Việt Nam và Ai cập khác nhau – sự độc tài ở Việt Nam là “đảng phiệt”, do đó, chống độc tài ở đây là chống lại vai tṛ lănh đạo của Đảng Cộng sản”; hoặc cộng sản sẽ không bao giờ nhượng bộ, “ra đi” như ở Ai Cập, Tuy-ni- di, cho nên phải dùng sức mạnh áp đảo của đông đảo nhân dân; Tranh thủ sự ủng hộ của quân đội là việc người ta đă nghĩ đến, họ nói: “nếu quân đội chọn thái độ đứng về phía nhân dân và bảo vệ đất nước, đồng bào, thay v́ bảo vệ Đảng Cộng sản th́ t́nh h́nh chính trị sẽ có cơ hội ổn định sớm hơn”.Không phải như vậy sao ? Sở dĩ đảng CSVN c̣n đứng vững được cho đến hôm nay  không phải v́ đă được “nhân dân đồng t́nh ủng hộ”, hay “đảng đă có quan hệ máu thịt với nhân dân” như đảng tuyên truyền mà ḥan ṭan do Quân đội và lực lượng cảnh sát công an ăn lương của dân để bào vệ chế độ, làm chỗ tựa lưng cho đảng  tồn tại.

Bằng chứng đảng không thật ḷng khi viết rằng :“ Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.” (Điều lệ Đảng mới bổ sung, sửa chữa tại Đại hội đảng XI ngày 19/1/2011)

Tại sao ? Bởi v́ hai giai cấp “công nhân” và “lao động” lại là những thành phần bị đảng bóc lột và phải chịu nhiều thiệt tḥi nhất trong xă hội ngày nay.

Những người cầm đầu đảng cứ thử đốt đuốc đi t́m xem trong số 200 Ủy viện Trung ương đảng khoá XI có người nào là đại biểu của giới công nhân và lao động khố rách áo ôm được ngồi mát ăn bát vàng không hay ṭan là người của phe cánh ăn trên ngồi trốc đă tự cho ḿnh có quyền ngồi trên đầu dân lănh đạo. Đến khi hết nhiệm kỳ hay nghỉ hưu , hoặc có địa vị cao trong đảng, trong chính quyền  đă gài con cháu ḿnh vào Trung ương để tiếp tục ăn theo theo chế độ cha truyền con nối ?

Bằng chứng Nông Quốc Tuấn, con cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh;  Nguyễn Thanh Nghị,con Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng;  Nguyễn Xuân Anh,con Nguyễn Văn Chi, cựu Trưởng ban Kiểm tra Trung ương  đảng  và Nguyễn Chí Vịnh, con tướng Nguyễn Chí Thanh, người đă bị ngăn lại nhiều lần v́ kém tiêu chuẩn đạo đức đă được  vào Ban Chấp hành Trung ương đảng Khoá XI là một tỷ dụ.
Thế rồi đảng cũng nói trong Điều lệ rằng :
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xă hội công bằng, văn minh, không c̣n người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xă hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản là những mục đích và tiêu chuẩn chỉ mới đạt được một điều đó là “độc lập”.

Các mục tiêu cơ bản c̣n lại, kể từ năm 1946 cho đến bây giờ (2011), vẫn c̣n nguyên trên giấy với nhửng tấm bánh vẻ khổng long đă tả tơi hay tan theo mây gió.

V́ vậy, cho dù tất cả những nguyên nhân như độc tài, gia đ́nh trị, tham nhũng, bất công xă hội và không có tự do đă khơi ng̣i cho Cuộc cách mạng tự phát của nhân dân các nước Bắc Phi và Trung Đông đă hội dủ trong xă hội Việt Nam cho điều kiện một cuộc nổi dậy của nhân dân bị trị. Vấn đề c̣n lại là thời gian mà thôi.

Do đó, nếu đảng CSVN vẫn đứng nguyên để đi theo Chủ nghĩa phá sản Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh , ḥan ṭan không do dân yêu đảng, muốn trao quyền lănh đạo cho đảng như đảng đă tuyên truyền mà  đảng phải trông cậy vào  lượng công an, cảnh sát và trên một triệu quân đội được đảng nuôi ăn để đổi lấy sự  trung thành tuyệt đối.

Nhưng bài học ở Tunisia và Ai Cập vẫn c̣n nóng hổi. Một quân đội dưới quyền lănh đạo trên 20 năm của Tổng thống Ben Ali của Tunisia và 30 năm dưới quyền cai trị độc tài của Tổng thống Hosni Mubara ở Ai Cập đă quay lung đứng về phía nhân dân tự phát vùng lên đ̣i dân chủ, tự do và cải tạo xă hội.

Bắc Hà phê b́nh tiếp rằng, khi có người hy vọng Quân đội Nhân Dân sẽ có lúc sẽ xoay chiều khi nhận ra đâu là chân lư để đưa đất nước tiến lên ngang tầm với các dân tộc láng giềng và để được  sống trong một quốc gia có dân chủ và quyền b́nh đẳng được tôn trọng th́ những người ở nước ngoài sẽ tưởng rằng chế độ cộng sản ở Việt Nam chỉ có thể tồn tại được tính từng ngày! C̣n những người đang sống ở trong nước th́ ngỡ rằng những kẻ viết những b́nh luận phân tích trên đang nằm mơ hoặc mắc chứng hoang tưởng.Đúng hay sai chỉ có tương lai mới trả lời được, nhưng nếu Bắc Hà và đảng CSVN can đảm th́ thử tổ chức một Cuộc trưng cầu ư kiến nhân dân, có  Quốc tế và các tổ chức nhân dân bên ng̣ai Việt Nam kiểm soát , xem đảng CSVCN có c̣n được người dân tín nhiệm nữa hay không ?

V́ vậy, chừng nào đảng CSVN chưa dám lấy vàng thử lửa th́ hăy khoan nói những điều chủ quan.

Tác gỉa Bắc Hà viết tiếp để biện bạch cho hành động đàn áp tự do ngôn luận, một điều đă được Hiến pháp 1992 công nhận: Trở lại câu chuyện ở Việt Nam, phụ họa cho ư kiến của Ngoại trưởng Mỹ, người ta đă post lên mạng nhiều bài chỉ trích Việt Nam bắt bớ, cầm tù một số blogger như trường hợp cogaidolong – Lê Nguyễn Hương Trà hoặc “Điếu cày”- Nguyễn Văn Hải và cả Cù Huy Hà Vũ đă tung lên mạng những bài viết và trả lời phỏng vấn… rằng họ là những người yêu nước, họ có quyền tự do ngôn luận, báo chí theo các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đă gia nhập, kư kết… Ai cũng biết vấn đề ở đây không phải là sử dụng phương tiện thông tin ǵ mà là ở nội dung thông tin đó ra sao. Việc những blogger nói trên bị bắt là do họ đă vi phạm pháp luật Việt Nam. Có nhiều nội dung, trong đó cả việc xâm phạm bí mật riêng tư của cá nhân, nhất là việc tuyên truyền chống nhà nước Cộng ḥa XHCN Việt Nam bằng những h́nh thức khác nhau.” Lư do bắt giữ những tiếng nói đ̣i dân chủ, tự do và chỉ trích những việc làm sai trái của nhà nước như trường hợp Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ được ngụy tạo như “vi phạm pháp luật Việt Nam”, hay “tuyên truyền chống nhà nước Cộng ḥa XHCN Việt Nam”  ḥan ṭan không đứng vững. Nếu những người bị Nhà nước quy kết tội danh được xét xử tại các Ṭa án không phải của Nhà nước CSVN th́ họ ḥan ṭan vô tội, bởi v́ Ṭa án của Việt Nam là thứ Ṭa án, trong các vụ án chính trị, đều là “vừa đá bóng, vừa thổi c̣i” xét xử theo lệnh đảng  chứ không theo luật.

INTERNET LÀ CỦA AI ?

V́ vậy, khi tranh luận về quyền tự do thông tin trên làn sóng điện tử Internet th́ Bắc Hà cũng phân bua : Lại nói về khái niệm “tự do Internet”- chưa có cá nhân, tổ chức nào định nghĩa về khái niệm này. Song, nếu đọc qua những bài nói về chủ đề này của các nhà dân chủ, nhân quyền phương Tây th́ người ta thấy ngay đây là một thủ thuật chơi chữ của các chính trị gia. Khía cạnh mập mờ ở đây chính là ở chỗ Internet là một thành quả của nền văn minh nhân loại, khi một quốc nào bị vu cho tội vi phạm “tự do Internet” th́ có nghĩa chính phủ đó đang đi ngược lại nền văn minh nhân loại, là chế độ độc tài, là lạc hậu, bảo thủ, quân phiệt…, làm như vậy người ta dễ tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân, nhất là giới trẻ.”

Lối căi lư của Bắc Hà chỉ lọt tai những ai muốn căi chầy căi cối thế nào là quyền tự do của nhân loại khi sử dụng Internete để liên lạc hay thông tin cho nhau.

Bằng chứng khi Nhà nước CSVN  bắt những người sử dụng Internet để truyền tài tư tưởng của họ mà không có có hành động bạo lực hay cổ vơ bạo lực gây bất ổn định xă hội hay lật đổ chính quyền th́ không phải là độc tài, đàn áp tự do ngôn luận và dân chủ th́ là cái ǵ ?

Việt Nam cũng xây hết bức tường lửa này đến bức tường lửa khác để ngăn chận thong tin từ nước ng̣ai vào Việt Nam, ngọai trừ những kênh riêng được  dành riêng cho các cơ quan đảng và nhà nước th́ việc làm này có phản dân chủ và chống quyền được thông tin của người dân không ?

Do đó khi Bắc Hà khoe rằng: Những ai quan tâm đến t́nh phát triển Inernet ở Việt Nam th́ đều nhận thấy rằng: Việt Nam đang là quốc gia dẫn đầu trong khu vực trên lĩnh vực này. Hiện nay có tới gần 27 triệu người sử dụng Internet, chiếm 31% dân số. Một chuyên gia nước ngoài nhận định rằng Internet không chỉ phát triển rộng răi ở Việt Nam mà “công nghệ 3G đang phổ cập tại đây, loại công nghệ mà không phải nước nào cũng có”, th́ không khác ǵ bảo rằng : “Ở Việt Nam  hàng ǵ cũng có, nhưng bạn chỉ được  mua hàng của chúng tôi làm ra hay  phải có phép của chúng tôi  bạn mới được  mua hàng khác.”

Nhưng những mạng nhà nước cho phép không phải là những kênh bị liệt vào loại “nhậy cảm” có nội dung làm chói tai đảng.

Hay  c̣n biện bạch như người Phát ngôn của Bộ Ngọai giao Việt Nan Nguyễn Phương Nga trong cuộc họp báp chiếu  17/2 (2011) th́ : Việt Nam coi trọng quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận. Điều này đă được ghi nhận trong Hiến Pháp và thực tế. Ở Việt Nam, Internet được tạo điều kiện thuận lợi và phát triển mạnh mẽ.

Cũng như các quốc gia khác, mọi thông tin trên Internet đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật để không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xă hội, trật tự công cộng và an ninh quốc gia. Nếu vi phạm, mọi đối tượng đều bị xử lư theo pháp luật.”

Bà Nga đă nói như thế khi được yêu cầu lên tiếng về lời chỉ trích Việt Nam đă vi phạm quyền tự do sử dụng  Internet của các  Nhà báo tự do (Bloggers) của Bà Ngọai trường Hillary Clinton trong bài diễn văn nói về sức mạnh và quyền tự do thông tin của Internet tại Đại học George Washington ngày 15-2 (2011).

Bà Nga c̣n nói thêm rằng : Trong các quan hệ quốc tế, mọi khác biệt cần được trao đổi trên cơ sở xây dựng, tôn trọng hiểu biết lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.”Các Bài viết trong Tạp chí Cộng sản và một số báo điện tử của đảng CSVN c̣n lên án kế họach viện trợ tài chính 25 triệu Mỹ kim của Hoa Kỳ dành cho các tổ chức muốn bành trướng tự do thông tin và quyền sử dụng Internet của các dân tộc trên thế giới như là hành động của Hoa Kỳ muốn xúi bẩy các dân tộc nổi lên chống chính quyền của họ theo ư muốn của Mỹ.

Đến lượt Hưng Hà  của Báo Quân đội Nhân Dân th́ Tác gỉa này đă quay mũi sung vào các lực lượng tưởng tượng để bênh vực cho điều được giọi là “tự do báo chí” của Việt Nam.

Trong bài viết ngày 27/02 (2011) Hưng Hà nói : “Trong chiến lược “Diễn biến ḥa b́nh” chống phá cách mạng Việt Nam, bên cạnh các vấn đề về “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, ”tự do tôn giáo”… các thế lực thù địch thường sử dụng chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Mục tiêu là làm cho báo chí tách rời sự lănh đạo của Đảng, làm cho các nhà báo mất phương hướng chính trị, mất sức chiến đấu trong hoạt động báo chí, tiến tới gây mất ổn định và rối loạn về tư tưởng xă hội.

Mới đây, có tổ chức báo chí và quan chức ngoại giao nước ngoài lại đưa ra những nhận định, đánh giá sai lệch về t́nh h́nh tự do báo chí, tự do internet ở Việt Nam. Họ xuyên tạc rằng Việt Nam “có nhiều hoạt động chống lại giới bloggers khi họ phổ biến các thông tin về các dự án bauxite ở Tây Nguyên”; rằng Việt Nam đang “siết chặt kiểm soát internet, từ các quán cà phê internet tới trang mạng Facebook”; rằng Việt Nam là nước trong số các quốc gia “hạn chế ngôn luận trên internet”, và đ̣i thúc đẩy “tự do báo chí”, “tự do internet”!.Tác gỉa của những lời chỉ trích không ai khác hơn là Tổ chức Freedom House và Bà Ngọai trưởng Clinton, người đă đánh trúng “tim đen” của đảng CSVN trong Bài diễn văn ngày 15-2 (2011).


Hưng Hà phê b́nh Bà Clinton rằng: Đó là cách nh́n nhận và đánh giá thiếu khách quan, vô căn cứ, không đúng với t́nh h́nh tự do báo chí và sự phát triển internet ở Việt Nam, cho thấy thái độ thiếu thiện chí của họ đối với Việt Nam. Những luận điệu trên không có ǵ mới và chúng được tung ra nhằm hậu thuẫn những người cố t́nh lợi dụng tự do internet và tự do báo chí để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đưa những thông tin ngụy tạo, truyền bá những thông tin thiếu xác thực, chưa được kiểm chứng, thậm chí cả những ư kiến mạo danh các lăo thành cách mạng, các đồng chí nguyên lănh đạo Đảng, Nhà nước lên blog cá nhân, lên các trang mạng phục vụ ư đồ cá nhân.”Hưng Hà ngon trớn nói tiếp : Những ai đ̣i Việt Nam mở rộng hơn nữa “tự do báo chí”, “tự do internet” cần phải hiểu đúng hơn về các khái niệm trên. Tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền căn bản của con người, nhưng tự do báo chí không có nghĩa là vô tổ chức, là đổi trắng thay đen, là tự do đảo lộn chính-tà… Chúng ta khuyến khích tự do báo chí v́ lợi ích của quốc gia, dân tộc, bảo vệ lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và lẽ tất nhiên, chúng ta không thể chấp nhận việc lợi dụng tự do báo chí, tự do internet để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc và dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xâm phạm lợi ích của công dân. Thực chất “tự do báo chí” và tự do internet mà một số thế lực mong muốn là kiểu tự do vô chính phủ, hoàn toàn trái với dân chủ đích thực. Quyền tự do báo chí, tự do internet ở Việt Nam được pháp luật bảo vệ. Bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào lợi dụng tự do báo chí để chống lại Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, vi phạm pháp luật, đều phải bị xử lư nghiêm theo quy định của pháp luật. Điều này là hiển nhiên mà bất cứ một quốc gia độc lập có chủ quyền nào cũng đều phải thực hiện.”Nhưng ngôn ngữ đao to búa lớn đe dọa kiểu hàng tôm hàng cá, cả vú lập miệng em chỉ phản ảnh một thái độ sợ hăi tự do báo cghí, khiếp đảm trước sức mạnh của tự do Internet như đă và đang xẩy ra  trong các Cuộc cách mạng tự phát đứng lên chống độc tài của các dân tộc ở Bắc Phi và Trung Đông.

Nhưng khi khoe có tự do báo chí hay tự do Internet phải trong ṿng kỷ cương của luật pháp không được phát biểu trái chiều với hệ thống thông tin một chiều của nhà nước th́  tự do ngôn luận này chỉ c̣n là thứ tự do trong rọ mơm lợn (heo), như Công an đă để lại tấm ảnh lịch sử bịt miệng  Linh mục Nguyễn Văn Lư trước ṭa án cách nay ít năm.

Ngoài ra khi bênh vực chính sách tự do  báo chí và Internet của đảng th́ Hưng Hà cũng quên không giải thích tại sao khi đă có tự do mà lại chỉ  có báo nhà nước, không cho ra báo tư nhân ?

Và tại sao đảng lại sợ đa nguyên, đa đảng đến hơn sợ Cọp ?

Như vậy có phải đội ngũ tuyên truyền của đảng  đă sợ đến phát run  trước các phong trào quần chúng nổi lên ở Trung Đông hay Lănh đạo  đảng đang điên lên v́ các yếu tố cho một cuộc cách mạng hoa Nhài ở Việt Nam cũng đă chín mùi ? -/-

Phạm Trần

http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/24890

Những “diễn biến xấu” và nỗi lo sợ của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam

Những “diễn biến xấu” và nỗi lo sợ của nhà cầm quyền Việt NamThiết nghĩ rằng, với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, câu cổ ngữ xưa để lại “Dân là gốc” đă không c̣n ư nghĩa mà phương châm “Chính quyền sinh ra từ họng súng” đă thay thế những phương thức trị nước an dân.

Trong những ngày “Cách mạng hoa lài” lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới, nhà cầm quyền Việt Nam hết sức lo sợ những diễn biến đó có thể làm ảnh hưởng và tác động đến t́nh h́nh trong nước.

Với t́nh h́nh giá cả liên tục tăng cao từ những mặt hàng thiết yếu, chiến lược nhất như xăng dầu, điện, nước… đến giá vàng, giá dola kéo theo các mặt hàng thông dụng khác đua nhau tăng giá th́ đời sống người dân đi xuống nh́n thấy rất rơ ràng và kèm theo đó là ḷng dân ngày càng bất b́nh không thể kiềm chế.

Tại các khu vực nông thôn, nạn cướp đất của dân trắng trợn bằng giá rẻ mạt để bán cho những kẻ có tiền, chẳng những bán với giá rẻ mạt, người dân c̣n bị ăn chặn, bớt xén ngay cả những đồng tiền c̣m cơi đó của họ đă làm nổi lên làn sóng dân oan rộng khắp. Sáng ngày 21/2/2011, dân oan từ các tỉnh miền tây, B́nh Dương và các vùng phụ cận đă đồng khởi kéo về 210 Vơ Thị Sáu, Sài g̣n để biểu t́nh đ̣i lại nhà đất.

Việc bóc lộc công nhân trắng trợn có bảo kê từ “chính quyền của giai cấp công nông” đẩy những người công nhân do không có việc làm từ khi ruộng đồng bị chiếm đoạt phải đến t́m việc ở các khu công nghiệp đă đẩy họ vào đường cùng và buộc phải đ́nh công.

  Công nhân Việt Nam đ́nh công. Ảnh AP

- Ngày 23/2, trên địa bàn tỉnh B́nh Dương,  khoảng 3,700 công nhân công ty cổ phần Sao Việt (đường số 1, khu công nghiệp Đồng An, thị xă Thuận An) đă đ́nh công đ̣i tăng lương căn bản từ 1.75 triệu đồng lên từ 2 – 2.2 triệu đồng tháng (Từ là đ̣i tăng mức lương từ 80 dola lên 100 đola/tháng). (Theo báo Sài G̣n Tiếp thị)

- Sáng 25.2, 760 công nhân Công ty TNHH Han And Young Việt Nam (cụm công nghiệp Thanh Điền, xă Thanh Điền, H.Châu Thành, Tây Ninh) đă ngừng việc tập thể do bị cắt giảm chế độ tiền thưởng hằng năm. (Theo báo Thanh Niên).

- Ngày 25-2, hàng trăm công nhân thuộc công ty TNHH NCI, 100% vốn Nhật Bản, chuyên về in ấn tại Khu công nghiệp Nội Bài đă ngừng việc tập thể, yêu cầu lănh đạo công ty tăng lương, phụ cấp và cải thiện môi trường làm việc tại doanh nghiệp. (Báo Nhân Dân).

- Sáng 14-2, nhiều bạn đọc báo tin khoảng 3.000 công nhân của Công ty Alexander (Khu chế xuất Linh Trung 2, P.B́nh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đă đ́nh công đ̣i quyền lợi về lương. (Theo báo Tuổi trẻ).

- Ngày 10/1 hơn 1.700 công nhân Công ty Đồ hộp Việt Cường (100% vốn nước ngoài, xă Nhựt Chánh) b́nh công đ̣i tăng lương. (Báo Pháp luật TP.HCM).

Trước đó, sáng 2-4- 2010 hơn 10.000 công nhân công ty Ponchen Việt Nam (Xă Hóa An, Biên Ḥa, Đồng Nai) đă đ́nh công. (Báo Tuổi trẻ)…

Ngoài ra, những hành động bạo lực diễn ra với nhân dân ngày càng nhiều với đúng bản chất của nhà nước cộng sản lấy bạo lực làm phương thế hành động đă làm nẩy sinh nhiều hành động phản kháng cá nhân và tập thể. Báo chí nhà nước đă phải kêu gào như sau:

- Một ngày, 3 vụ chống người thi hành công vụ giữa Thủ đô.

- Liên tiếp trong những ngày qua là tin tức về chống người thi hành công vụ ở nhiều địa phương trên cả nước, nào là cảnh sát bị chém cụt tay, hất văng lên ca- pô, nào là kiểm lâm bị lâm tặc cán chết, rồi chấp hành viên bị đương sự đập đá vào đầu…

- Khoảng 7 giờ 30 sáng 24-2, hàng trăm người dân xă Tam Dân (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đă cùng đưa một quan tài đến trung tâm huyện Phú Ninh để cầu cứu.

- T́nh trạng chống người thi hành công vụ “nở rộ”

- Một thanh niên tự thiêu trước cửa Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng…

- Giáo dân Cồn Dầu ngày càng bị truy bức tiệt đường sống nhằm đuổi ra khỏi nơi cư trú…

Để giải quyết những bức xúc trong ḷng nhân dân vốn đă bị dồn vào chân tường, nhà cầm quyền Việt Nam thay v́ có những biện pháp quan tâm đến quyền lợi, đời sống nhân dân để an dân th́ ngược lại đă ra tay trấn áp bằng bạo lực.

Thiết nghĩ rằng, với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, câu cổ ngữ xưa để lại “Dân là gốc” đă không c̣n ư nghĩa mà phương châm “Chính quyền sinh ra từ họng súng” đă thay thế những phương thức trị nước an dân.

Những ngày gần đây, thay v́ việc ra sức chống lại việc đời sống người dân lao đao v́ nạn tăng giá, đi đến chỗ bần cùng, nhà cầm quyền đă chỉ thị cho hệ thống báo chí, truyền thông bênh vực cho những chính sách tăng giá điện, giá dầu… và trấn áp tinh thần đối với những người dám mở miệng.

Mới đây, ngày 23/2 nhà cầm quyền Việt Nam đă tổ chức tại B́nh Thuận cái gọi là “T́nh huống chống bạo loạn” với hơn 500 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị… với lư do là v́: “Lợi dụng t́nh h́nh mâu thuẫn, bức xúc của người dân về quyền lợi khi bị thu hồi đất, những đối tượng quá khích đă kích động, lôi kéo người dân một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh B́nh Thuận mang theo băng rôn, khẩu hiệu, gậy gộc tập trung kéo về trụ sở UBND tỉnh để phản đối”.

Hệ thống an ninh ngày càng hoạt động tích cực đối với các nhà đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền bằng việc bắt bớ, vây ráp, khủng bố…

Nhiều người đă bị vây hăm vô cớ và bắt bớ với những lư do rất vu vơ và hoàn toàn chà đạp pháp luật. Mới dây, một số học sinh từ Vinh vào Huế đi học đă bị nhà cầm quyền cho công an bắt gom lại v́ “dám mặc áo trắng đi học”.

Những người được nhà nước ghi vào sổ đen đă được quan tâm, săn sóc và theo dơi đặc biệt trong những ngày này, một số bị đe dọa, khủng bố bằng nhiều cách khác nhau…

Hệ thống công an, ṭa án đă ra sức che chắn và xét xử những người dám đấu tranh cho quyền lợi của ḿnh, của dân tộc bằng nhiều bản án bất công và thể hiện thái độ phỉ nhổ chính pháp luật Việt Nam đă ban bố.

Hệ thống báo chí được chỉ thị hạn chế đưa tin về biểu t́nh, về khiếu nại, băi công… để trấn an dư luận…

Nhưng, tất cả những lối hành động ấy, chỉ là cách đưa vài xô nước chữa cháy rừng mà thôi.

Nhà cầm quyền Việt Nam không hiểu một điều cơ bản nhất: Khi ḷng dân đă nổi sóng, th́ mọi trở lực sẽ bị đạp bằng và chính những hành động bạo lực sẽ là những mồi lửa châm ng̣i cho ngọn đuốc thiêu cháy chế độ độc tài.

Lịch sử đă chứng minh rằng những ǵ đi ngược lại lợi ích dân tộc, tổ quốc, nhân dân đều sẽ bị đào thải với bất cứ giá nào.

Những thế lực cố t́nh bám trên lưng nhân dân để hút đến những giọt máu cuối cùng của người dân cùng khổ sẽ đến ngày buộc phải chấp nhận quy luật đào thải đó để trả giá cho những hành động bạo lực và bàn tay nhuốm máu của ḿnh.

* Song Hà