Thursday, July 28, 2011                             trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Sau 40+ năm cầm quyền, Gadhafi đă ra lệnh cho quân đội, cảnh sát dùng bạo lực đàn áp cuộc nổi dậy của người dân Libya đứng lên đ̣i lật đổ chế độ độc tài của ông, gây ra gần 400 người chết. Nay có tin người dân Lybia đang chiến thắng bạo lực, chính thể Gadhafi sẽ xụp đổ. Chính vị đại sứ tại Liên Hiệp Quốc đă đứng lên kết tội Gadhafi là đă diệt chủng, đă giết chính người dân Lybia. Nhiều nhân viên trong chính phủ đă từ nhiệm, hai đại tá phi công đă lái máy bay đến Malta xin tị nạn chính trị. Một vài lực lượng quân đội đă từ chối đàn áp người dân. Dân chúng Lybia đă chống lại vũ lực bằng sự can trường, bằng sự chống trả lại áp lực của chính quyền độc tải Gadhafi mà không sờn ḷng.

Từ đó chúng ta kết luận được rằng chỉ có bạo lực mới chống lại được bạo lực. Thật vậy người dân Lybia đă dùng bạo lực chiếm những toà nhà của nhà nước và châm lửa đốt hết, tạo nên cảnh nhà cháy, lửa phừng phực bùng lên như máu căm hờn sôi sục trong huyết quản quân nổi dậy. Người dân Lybia đă dùng vũ lực để chống lại những kẻ dùng vũ lực đàn áp họ. Ngoài bạo lực, không có ǵ có thể ngăn chận bạo lực là vậy. Và người dân Lybia đă cho cả thế giới sửng sốt thấy sức mạnh mănh liệt của sự căm hờn của đám đông.

Bọn độc tài dùng bạo lực để bảo vệ quyền lợi to lớn của chúng. Chúng không dễ ǵ nhượng bộ, nói chi đầu hàng. Chúng ta càng không trông mong ǵ chúng bố thí cho chúng ta. Những kẻ sống trong mơ tưởng luôn rêu rao rằng một ngày đẹp trời nào đó chúng sẽ sáng mắt ra và sẽ từ từ biến chuyển. Thật là một sự tin tưởng ngu muội, ngớ ngẩn, vô lư. Người dân các nước Trung Đông đă từng chờ đợi một ngày nào sẽ có sự thay đổi đó, nhưng chờ măi chẳng thấy đâu. Chỉ thấy mỗi ngày mức khốn cùng của người dân càng gia tăng, con người càng sống khổ hơn con vật. Và cuối cùng họ đă phải vùng dậy, đă đứng lên đ̣i hỏi công bằng xă hội, đ̣i hỏi một cuộc sống ấm no, đ̣i hỏi hạnh phúc, nói tóm lại, họ đ̣i được thoả măn những nhu cầu vật chất, những nhu cầu tối thiểu của con người, và họ đ̣i hỏi quyền được làm con người.

Họ vùng lên để nói sự bất măn của họ, biểu lộ ḷng căm phẫn của họ mặc dù họ biết những kẻ cầm quyền sẽ dùng bạo lực để chống lại. Nhưng ḷng người dân tin vững chắc ở lẽ phải tất yếu, ở sự chiến thắng cuối cùng, mặc dù tạm thời có sự thiệt hại nhân mạng, tạm thời có t́nh trạng như thể họ sắp thua. Chỉ sau khi có thiệt hại nhân mạng th́ sự sôi sục căm hờn mới lên cao tới tột đỉnh, khi đó người dân mới sử dụng đến bạo lực tối đa để chiến thắng bạo lực. Và bạo lực của người dân là bạo lực của đa số tất yếu phải thắng bạo lực của thiểu số là bọn cầm quyền độc tài thôi nát tham quyền cố vị.

Ngọn lửa căm hờn của người dân bị bóc lột, bị đàn áp, bị bỏ cho sống một cuộc sống khốn nạn giờ đang bốc cháy khắp hơn một chục nước Ả rập ở vùng Trung Đông và đă lan sang Á châu với cuộc Cách Mạng Hoa Lài tại Trung Cộng. Những người dân bất măn trên khắp thế giới sẽ lần lượt đứng lên đ̣i quyền sống, theo gót nhau trong cao trào nổi dậy chống bạo quyền. Và họ sẽ thắng dù phải đổ máu, họ sẽ dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Tại Tripoli, thủ đô Lybia, các thanh niên đă cướp những kho súng của nhà nước để có sức mạnh chống chọi lại vũ lực của nhà cầm quyền.

Toàn dân ta đă dùng vũ lực để chống bọn thực dân và đế quốc và cuối cùng đă chiến thắng chỉ v́ lư do chúng ta là đa số. Súng và bom đạn của thực dân đế quốc đă bị đáp ứng lại bằng súng và bom đạn của dân ta. Nguyên tắc dùng bạo lực để chống lại bạo lực là nguyên tắc bất di bất dịch. Không ǵ có thể chiến thắng bạo lực ngoại trừ bạo lực. Nếu không chấp nhận đổ máu th́ không thể có một cuộc nổi dậy thành công. Lịch sử đă chứng minh điều đó. Cuộc Cách Mạng 1879 của Pháp đă chứng minh điều đó. Chỉ có súng đạn mới nói chuyện được với súng đạn.

Đă đến lúc toàn dân ta cũng phải đồng ḷng vùng lên, cùng nổi dậy lật đổ cái chính thể phản dân tộc, phản dân hại nước đang đè đầu cưỡi cổ dân ta. Chính bọn Cộng Sản Hà Nội đă phản bội cái lư tưởng mà chúng đề ra trong hai cuộc cách mang chống thực dân và đế quốc, cái lư tưởng dành lại độc lập để cùng xây dựng một xă hội công b́nh bác ái, xây dựng hạnh phúc cho toàn dân, mang quyền tự do dân chủ cho mỗi người. Từ vai tṛ lănh đạo cách mạng, chúng nay đă tiêu biểu cho giai cấp phản cách mạng, chúng này là những thành phần cần bị lịch sử đào thải. Để chống bọn phản động mới, bọn phản cách mạng mới đó, chúng ta lại cần đến một cuộc cách mạng khác. Và thời điểm đă chín mùi, chưa lúc nào thời cơ lại thuận tiện hơn lúc này. Cả thế giới đang sôi sục căm hờn, chống độc tài áp bực, chống thối nát bóc lột, chống bất công xă hội. Những kẻ cùng khổ đang tay cầm tay reo ḥ, vùng lên tranh đấu, sẵng sàng dùng bạo lực để chống lại bạo lực, sẵn sang hy sinh tánh mạng để có được một tương lai tươi sáng.

Hô hào đứng lên tranh đấu, kêu gọi chúng ta đồng loạt vùng dạy là thể hiện ḷng yêu nước cao độ của mỗi người dân Việt chúng ta. Toàn dân ta phải cam đảm đứng lên đả đảo độc tài, đả đảo bất công xă hội, đă đảo thối nát tham nhũng. Chúng ta phải vùng lên đ̣i quyền làm chủ đất nước, đ̣i quyền sống, đ̣i quyền bảo vệ mạng sống và tương lại của chúng ta và con cháu chúng ta. Chúng ta phải đứng lên tranh đấu để có được niềm hy vọng, bởi v́ đă hơn sáu mươi năm chúng ta sống nhục nhă, vô vọng. Cơ hội đă đến để chúng ta đứng lên đập phá các nhà tù, các trại cải tạo, đó là cơ hội để đ̣i lại nhân phẩm cho chúng ta, đ̣i lại quyền tự hào của mỗi người dân Việt. Tổ quốc lâm nguy, với niềm tự hào này, chúng sẽ chiến thắng tất cả những kẻ nào hăm he xâm lược lănh thổ ta.

Trách nhiệm của toàn dân ta đối với lịch sử đang cấp bách hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể thờ ơ, hèn nhát để rồi mang tội với con cháu chúng ta, như lớp đàn anh chúng ta đă mang tội bỏ lỡ cơ hội vào cuối thập niên 1980, khi cao trào lật đổ chế độ Cộng Sản dâng lên như con thủy triều tại các nước theo chủ thuyết Mác Xít tại phương Tây.

Kết Luận:

Ông al-Houni, Đại sứ Libya tại Liên Minh các Nước Ả Rập tại Cairo đă tuyên bố: “Chính thể Gadhafi hiện nằm trong sọt rác lịch sử v́ ông ta đă phản bội lại đất nước và dân tộc ông - "Gadhafi's regime is now in the trash of history because he betrayed his nation and his people." Tương tự, chúng ta cũng phải tuyên bố rằng chính thể cộng sản độc tài Hà Nội hiện cũng đang nằm trong sọt rác lịch sử v́ các tên lănh đạo chính thể đó đă phản bội tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Thời cơ đă đến, toàn dân ta hăy đồng ḷng nổi dạy phá những xiềng xích đă chói tay chân chúng ta suốt 60 năm qua, lật đổ cái chế độ chuyên chính bất lương, mang lại hạnh phúc ấm no, công b́nh xă hội, và quyền làm con người cho tất cả mọi người dân Việt Nam, mang lại niềm tin và sự kiêu hănh cho dân tộc Việt nam ta.