Thursday, May 02, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Chức sắc 5 tôn giáo: Tuyên bố chung về HP 1992 –

                                                                                                                                         Đăng bởi lúc 2:30 Sáng 2/05/13

VRNs (02.05.2013) – Sài G̣n – Từ quốc nội, hôm qua, 22 tháng 03 năm Quư Tỵ, nhằm ngày 01.05.2013, một số Vị chức sắc của 5 tôn giáo đang hoạt động tại VN là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, Công Giáo, Tin Lành – Giáo Hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ, Cao Đài chính thống – Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh, Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo thuần túy, đă cùng đứng tên ra Tuyên Bố Chung về Hiến Pháp 1992.

Bản Tuyên Bố Chung đưa ra 8 yêu cầu:

“1- Do ư kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ư, có Liên Hiệp Quốc giám sát.

2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.

3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội…

4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.

5- Bầu  cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.

6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.

7- Tam Quyền Phân Lập rơ ràng.

8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Ḥa B́nh – Trung Lập – Tự Do – Dân Chủ;  Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân.”

VRNs xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên Bố Chung này.