Friday, January 07, 2011                                                                  trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Sau đây là các nguyên nhân tại sao nhà nước CSVN cấm tất cả báo lề phải không được đăng tin, biên bản cuộc hội thảo của 22 trí thức đảng viên cao cấp?
 

P0: GS Trần Phương (cựu Phó CT Hội đồng Bộ trưởng- PTT, cựu Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội KHKTVN): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=f7L72GTN2nE
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p0-gs-tran-phuong-hoi-thao-gop-y-van.html
 

P1: Đào Công Tiến (cựu Phó CT Hội đồng Bộ trưởng-PTT, cựu Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Hội KHKTVN): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=zxXok6WHprg
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/tran-phuong-ao-cong-tien-hoi-thao-gop-y.html

"Cái hiện hữu siêu quyền lực đó đang làm phá vỡ dân quyền, phá vỡ dân chủ xă hội"
 

P2: Việt Phương - Nguyễn Trung: Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

Việt Phương (cựu Thư kư Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cựu thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS)
 

"Làm sao mà những các cái chuyện 40, 50 năm nữa lại đưa ra thành như là chủ trương khẳng định của Đảng để mà lănh đạo cả cái dân tộc này. Mang dự báo trở thành chủ trương. Đấy là một cái điều không đúng."
 

Nguyễn Trung (cựu Đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu củaThủ tướng, Viện Nghiên cứu Phát triển IDS)
 

http://www.youtube.com/watch?v=l9ks_Ay58tg
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/viet-phuong-nguyen-trung-hoi-thao-gop-y.html
 

"Thế chúng ta theo Triều Tiên à, theo Bắc Triều Tiên à?"
 

P3: PGS Vơ Đại Lược(cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính trị Thế giới, cựu Thành viên ban Nghiên cứu của Thủ tướng): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=AU6vvBI_axk
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/pgs-vo-ai-luoc-hoi-thao-gop-y-van-kien.html
 

"Việt Nam chúng ta đây cũng du nhập kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản chứ, chúng ta không nên xem họ là thối nát"
 

P4: GS-TSKH Nguyễn Mại (cựu Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=guXjm4jTzQw
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/gs-tskh-nguyen-mai-hoi-thao-gop-y-van.html
 

"Biến Quốc hội ít nhất thành một cơ quan chủ yếu là lập pháp, và cái chức năng đấy phải được thay đổi và vai tṛ dân chủ của xă hội của nhân dân."
 

P5: Vũ Khoan (cựu Phó Thủ tướng, cựu Ủy viên TƯ Đảng): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=v3Edm72d6CI
 

http://www.youtube.com/watch?v=InmhOcqkQQk
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/vu-khoan-5-hoi-thao-gop-y-van-kien-ai.html
 

"Ngay cái chuyện dùng nhân dân tệ để thanh toán nhiều người nh́n nó một cách rất đơn giản. Biết bao nhiêu cái phức tạp."
 

P6: Vũ Quốc Tuấn (cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, cựu trợ lư của cố Thủ tướng từ 1985 đến 1994, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề VN): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=G1n0FrjOjfo
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/vu-quoc-tuan-6-hoi-thao-gop-y-van-kien.html
 

"Đảng cầm quyền là thế nào? Cầm quyền của ai? Ai giao cho anh cầm cái quyền đó mà anh cầm quyền?"
 

P7: PGS-TS Trần Đ́nh Thiên (Viện trưởng Viện Kinh tế VN): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=1o9v_hOviXQ
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p7-pgs-ts-tran-inh-thien-hoi-thao-gop-y.html
 

"Những khái niệm lớn của loài người là dân chủ, là nhà nước pháp quyền, là xă hội dân sự."
 

P8: TS Lê Đăng Doanh – Nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS: Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=xXPrMXwrz_U
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p8-ts-le-ang-doanh-hoi-thao-gop-y-van.html
 

"Tất cả các nội dung mà liên quan đến cái việc phát huy quyền dân chủ của người dân th́ đều đă không thực hiện. Và cái điều này chắc chắn không phải là sự t́nh cờ."
 

P9: GS Nguyễn Đ́nh Hương – Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội: Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=60rQqNu9_zk
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p9-gs-nguyen-inh-huong-hoi-thao-gop-y.html
 

P10: GS Lê Du Phong: Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=WKKn0opC_QE
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p10-gs-le-du-phong-hoi-thao-gop-y-van.html
 

“Người ta không có CHXN mà vẫn độc lập dân tộc chứ có mất độc lập dân tộc đâu? Thế th́ chỉ có CHXN mới bảo đảm vững chắc, nói như thế quá xem thường lịch sử."
 

P11: GS Trần Phương (phát biểu lần 2): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=K6F9TOirClY
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p10-gs-tran-phuong-phat-bieu-lan-2-hoi.html

P12: GS Trần Phương (phát biểu lần 3): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=V1SLpY3vunU
 

http://www.youtube.com/watch?v=vkl3p_cAek0
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p11-gs-tran-phuong-phat-bieu-lan-3-hoi.html
 

"Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông”... “Nếu nói rộng ra một tí là ông bịp những người không hiểu biết. … “Cho nên cái gọi là ‘chủ nghĩa cộng sản’ cũng là ảo tưởng, cái gọi là CNXH thực chất cũng thất bại rồi

P13: Nguyễn Trung (Phát biểu lần 2) - cựu Đại sứ VN tại Thái Lan, cựu thành viên Ban nghiên cứu củaThủ tướng, Viện Nghiên cứu Phát triển IDS: Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=d3GppLSv5BY
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p12-nguyen-trung-phat-bieu-lan-2-hoi.html
 

"90% những công tŕnh kinh tế mới bây giờ là Trung Quốc trúng và đấu thầu, chứ không qua đầu tư." ..."không thể bỏ qua được v́ đây là vấn đề an ninh, vấn đề sống c̣n của quốc gia."
 

P14: GS Đào Xuân Sâm – Nguyên Trưởng khoa Quản lư kinh tế Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, từng là thành viên nhóm tư vấn của cố TBT Trường Chinh trước Đại hội Đảng lần thứ VI, cựu thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng: Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=EJWrOT_ddrg
 

http://www.youtube.com/watch?v=Kg3erQkP784
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p13-gs-ao-xuan-sam-hoi-thao-gop-y-van.html
 

"Từ nhiệm kỳ lănh đạo Đại hội VI đă bắt đầu đi vào con đường suy đồi rồi, rất khó gỡ."
 

P15: GS Phan Văn Tiệm: Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=ItklushnZdw
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/14-gs-phan-van-tiem-hoi-thao-gop-y-van.html
 

"Chúng ta là CS tả khuynh một thế kỷ nay, tiêu diệt (CNTB) đến bao giờ?"
 

P16: Phạm Chi Lan - Nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, Viện Nghiên cứu phát triển IDS: Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=R1AIS_xNe9U
 

http://www.youtube.com/watch?v=IQ9yjXewnQg
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p15-ba-pham-chi-lan-hoi-thao-gop-y-van.html
 

"Trong thế giới hiện nay người ta có muốn chơi với những người ngu muội hay không, người ta có muốn chơi với người giả dối hay không?"
 

P17: Bà Dương Thu Hương - Nguyên Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước: Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=ml9T5EhFqDg
 

http://www.youtube.com/watch?v=_6YHMQQHtB4
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p16-ba-duong-thu-huong-hoi-thao-gop-y.html
 

"Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xă thành phố rồi, mà nó không mang tên China Town đâu, chưa mang tên thôi nhưng mà nó sẽ mang tên"... "Công nhân Trung Quốc sang lại lấy vợ Việt Nam cắm đất đây luôn, sát ngay Hà Nội luôn"
 

P18: TS Lưu Bích Hồ (phần 1): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=lWb6UBjZIF8
 

http://www.youtube.com/watch?v=zCuyc-8n7wY
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p17-ts-luu-bich-ho-phan-1-hoi-thao-gop.html

P19: TS Lưu Bích Hồ (phần 2): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11

http://www.youtube.com/watch?v=3fUutRGluPs
 

http://www.youtube.com/watch?v=3S7fQi7nfx4
 

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p17-ts-luu-bich-ho-phan-2-hoi-thao-gop.html

"Đảng không thể đứng trên nhà nước được."
 

P20: GS Trần Phương (phần cuối): Hội thảo Góp ư Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11
 

http://www.youtube.com/watch?v=i3YW124xWp8

http://vietleaks.blogspot.com/2010/12/p19-gs-tran-phuong-phan-cuoi-hoi-thao.html

"Tôi nói thật là chúng ta tự lừa dối chúng ta, thực ra là phải nói như thế. Và chúng ta tự lừa dối chúng ta và đồng thời chúng ta lừa dối người khác. Tôi nghĩ là cái tệ hại đó phải chấm dứt, phải sửa. Nhưng mà ai sửa? Những người cầm quyền bây giờ họ chẳng có th́ giờ họ nghĩ đến chuyện đó đâu, họ cứ miễn là một nhiệm kỳ này họ cứ ngồi đấy, c̣n nhiệm kỳ sau th́ họ về hưu rồi. Tuỳ, thằng nào tiếp tục th́ tiếp tục. Cho nên tôi nghĩ rằng đấy là lời b́nh luận của ḿnh thôi. Bây giờ, không biết là, bốn rưỡi rồi không biết là có được xin phép mấy câu kết luận không?" ..."Có thể mười năm sau người ta bảo, ừ, rất tiếc cái đám trí thức đó có nhiều cái ư đúng mà người ta không tiếp nhận, vậy thôi. Đó là chuyện của lịch sử nhưng ít ra để nói rằng, cái giới trí thức của nước này cũng không ngu đến mức nó tự lừa dối nó đâu. Có phải không ạ? Chứ c̣n hy vọng rằng người ta nghe như giới trí thức này và nhiều trí thức khác. Nếu ông hy vọng như thế th́ ông hơi ảo tưởng đấy. Tôi nghĩ rằng nếu ta làm được cái điều mà như chúng ta vừa nói cũng đă tốt rồi. Ít ra chúng ta chứng tỏ với xă hội rằng chúng ta có trách nhiệm đối với xă hội. Khi người ta yêu cầu ḿnh góp ư kiến ḿnh sẵn sàng nói, nói thẳng cái ư kiến của ḿnh dù có thể đó là sai. Đó là được! Tôi nghĩ là nếu chúng ta đạt cái điều này th́ cũng tự an ủi ḿnh là ḿnh không phí th́ giờ. Có phải như vậy không