Sunday, May 11, 2014                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

PHÂN ƯU ĐỒNG CHÍ PHẠM ĐĂNG CẢNH

Đại Việt Quốc Dân Đảng đau buồn và thương tiếc

ĐỒNG CHÍ PHẠM ĐĂNG CẢNH

                       Cố Vấn Đại Việt Quốc Dân Đảng

           Cựu Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng

Đă mệnh chung ngày 06/05/2014  lúc 5 giờ sáng ,

tại Rouen , Pháp.

   Hưởng Đại Thượng Thọ 94 tuổi

Linh cửu hiện quàn tại Crématorium YVETOT,

10 rue Zig Zag, 76190 YVETOT, Rouen (Pháp)

Tang lễ được cử hành vào lúc 15 giờ ngày 16 tháng 5, năm 2014

Tri ân, Tưởng tiếc một Đồng chí ưu tú, đạo đức và trung kiên

đă cống hiến trọn đời cho Đảng để phục vụ Tổ Quốc.

Thành Kính Phân ưu cùng Phu nhân và Đại Gia Đ́nh Đồng Chí .

Kính nguyện cầu hương linh Đồng Chí sớm văng sinh Phật Quốc

CỐ VẤN ĐOÀN:
 
Đào Nhật Tiến,  Nguyễn Văn Ngải, Vơ Đại Tôn, Lâm Thuỷ
 

CHỦ TỊCH ĐẢNG:               Trần Trọng Đạt

CHỦ TỊCH BAN GIÁM SÁT:   Trần Tuấn Khanh