Wednesday, November 17, 2010                     trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

TR TA SÔNG NÚI

 

Tôi và anh có th chưa tng quen biết

Tôi vi anh có th có nhiu d bit

Nhưng có mt điu

Anh cũng như tôi

Ḷng qun đaukhi nh́n mnh đt yêu thương tha thiết

Và mt vùng bin c bao la

Gic thù đă hiến dâng cho k l

Đâu i Nam Quan sng sng dưới chiu tà

Như thách đ vi thi gian

Đâu rng núi âm u, gió lng bt ngàn

Tng chn đng k thù phương Bc

Đâu nhngđa danh cha ông ta đă tng chiu cht

Gi đến hôm nay bng xương trng máu đào

Ut hn này vượt c tri cao

Ai có th làm ngơ cho được

Này ch, này anh trên mi no đường đt nước

Hăy sát cánh bên nhau

Giành li nhng ǵ thuc v ta . . .

Tr li núi sông bin c bao la

Tr li núi sông nhng cánh rng già

Đă tng ghi bao chiến tích

Tr li ta nhng trang s oai hung, hin hách

Tng phá Tng, b́nh Chiêm

Bn gan như thiết thch

Gic Nguyên, Mông tng khiếp vía bay hn

Đáy song sâu c̣n chưa đ m chon

Loài gic d tng đến đây xâm lược

Đâu i Chi Lăng bêu đu tướng đch

Vi hch truyn Đi Cáo B́nh Ngô

Bng bng chính khí

Đâu nhng khúc trường ca tuyt m

Khi bao vn quân Thanh, tan tành, tàn quân tháo lui v nước

Ta quyết s không bao gi lùi bước

Ta quyết s cho loài người đu biết

Nhng ǵ ca ta phi thuc v ta

Đ hănh din đă làm người Đi Vit . . .

                                                                            Trần Hữu Quế