Wednesday, November 17, 2010                     trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

      

T̀NH CA ĐNG CHÍ

 

Tôi kh gi anh là Đng Chí

Ôi, hai tiếng ngt ngào hương v

Hn ngt ngây không rượu mà say!

Cùng chung lư tưởng hôm nay

Bước chân hnh ng dng ngày vinh quang

Máu tim tôi vui nhp rn rang

V́ hai tiếng nghe dường chim hót.

Đàn T́nh Thương dây cung thánh thót

Đưa tôi vào sui ngt đoàn viên

Tôi cùng anh đi khp mi min

Quê hương đp bn ngàn năm lch s

Tôi không ngi rng sâu núi d

V́ có anh cùng ch bên tôi

Có m ta tóc bc da mi

Lên tiếng gi t lũy tre khói la

Có đàn em đói cơm khát sa

Đang ch mong trong xóm hoang liêu

Tôi nghe như tiếng sáo diu

Li anh gi tôi là Đng Chí

Bn phương tri đng tâm nht trí

Dng c bay trong gió mùa Xuân

Ta cùng say

Chung chén rượu gian truant

Dù lao kh, ḷng vui như m hi

Anh gi tôi: - tiếng vang lng đng ni

Tôi kêu anh: - li vi khp kinh thành

Cùng núi song ḥa khúc hát quân hành

T́nh rut tht là t́nh chung Đng Chí

La tim ta bng cao hung khí

Dt d́u nhau, t́nh thm thiết Anh Em

Bun vui máu chy rut mm

Đu tranh gi vn li nguyn st son

Anh: Người đi trước

Tôi: K v theo

Đường Cách Mng gi ḷng trai bt khut

Đp cho tan vn nim u ut

Đt cho tàn ngàn ni bt công

Cùng nhau dng li non song

Quê hương gii phóng, dp dn trng chiêng

Hn ta măi gi li thiêng

T̀NH CA ĐNG CHÍ ba min hát vang!

 

VƠ ĐI TÔN