Monday, January 16, 2012                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

 

PHÂN ƯU

      ******ƯU

Đại Việt Quốc Dân Đảng đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của

Đồng Chí PHÀNG CÔNG PHÚ

·         Cựu Trung Tá Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

·         Cựu Dân Biểu Hạ Nghị Viện Việt Nam Cộng Ḥa

·         Cựu Bí Thư Đặc Khu Lê Lợi Đại Việt Quốc Dân Đảng

·         Cựu Phó Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát Trung Ương ĐVQDĐ

·         Cựu Sáng Lập Viên Hội Thượng Du Bắc Việt Tương Tế tại VN

·         Cựu Sáng Lập Viên Hội Việt Hoa tại Hoa Kỳ.


Đă từ trần vào ngày 10 tháng 01 năm 2012,

nhằm ngày 17 tháng 12, năm Tân Măo tại Oakland, California.

 

Hưởng thọ 90 tuổi.

 

Linh cửu hiện quàng tại Trang Nghi Quán Universal Chung Wah Funeral,

225 N. Garfield Ave, Alhamha, CA 91801- (L/L 626-281-7887).

 Chương Tŕnh Tang Lễ:

Phát tang lúc 9:AM, thứ ba , ngày 17-01-2012 - thăm viếng lúc 11:AM - 6:PM

Mai táng  lúc 10:AM - 12AM, ngày 18-01-2012,

tại Chinese Cemetery, 9360 E. 1st st, Los Angeles, CA 90022

HỘI ĐỒNG LĂNH ĐẠO ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

Thành Kính Phân ưu cùng Đại Gia Đ́nh Đồng Chí và nguyện cầu hương linh cố Đồng chí PHÀNG CÔNG PHÚ sớm văng sinh Cơi Vĩnh Hằng.

CỐ VẤN ĐOÀN:

Phạm Đăng Cảnh, Đào Nhật Tiến, Quốc Vinh, Nguyễn Văn Ngải, Vơ Đại Tôn.

CHỦ TỊCH ĐẢNG: Lâm Thủy

CHỦ TỊCH BAN GIÁM SÁT: Bùi Anh Ca

CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH: Trần Trọng Đạt