Friday, December 03, 2010                                                                                                            trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

“QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN”

Những biến cố chính trị dồn dập xảy ra tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, và c̣n hứa hẹn sẽ xảy ra nhiều hơn nữa, ít nhất là từ đây cho đến ngày Việt Cộng kết thúc Đại Hội Đảng lần thứ 11 vào đầu năm 2011. Đáng chú ư nhất là vụ Quốc Hội đ̣i chất vấn chính phủ về vụ Vinashin, vụ 3 ngàn trí thức cùng kư tên trong bản Kiến nghị về vấn đề “bâu xít”, trong đó có 7 tướng lănh VC, vụ 15 nhà trí thức bác bỏ Cương Lĩnh của Đảng, vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ bị  bắt v́ tội “mua dâm” v.v… Phải chăng, những sự kiện này chỉ là những hỏa mù mà mỗi kỳ “Đại Hội Đảng”, Việt Cộng lại bày ra để “xả xú bắp” dân chúng, hay đă đến lúc Việt Cộng thực sự phải đương đầu với những khó khăn dồn dập, thế nào cũng ảnh hưởng đến vấn đề nhân sự, phương hướng chính trị của Việt Cộng trong những ngày sắp tới?

Ngoài những “sự cố” nói trên, Việt Cộng hiện đang phải đối đầu thực sự với các “thế lực thù địch” có thực, như vụ lạm phát, vụ nợ nần, vụ hiếp dâm nữ sinh của các quan chức tỉnh Bắc Giang rồi cho vào “dạng” măi dâm, vụ dân oan, vụ nghiệp đoàn v.v…Thêm vào đó, sự kiện các tôn giáo đang bị đàn áp cũng đă được phổ biến trong dân chúng. Nhưng quan trọng nhất là vụ Việt Cộng đang làm đầy tớ, tiếp tay cho Cộng Sản Tàu sát nhập Việt Nam vào lănh thổ Trung Cộng. Chính vụ này là xúc tác mạnh mẽ cho một cuộc nổi dậy chống lại chế độ Cộng Sản. Điều Việt Cộng lo sợ nhất là “Quân Đội Nhân Dân” trở về  với nhân dân thực sự để, hoặc bất can thiệp khi dân chúng nổi lên lật đổ chế độ Cộng Sản, hoặc tích cực hơn, lănh đạo hay tham gia vào vụ lật đổ Việt gian Cộng Sản.

Ngoài 7 vị tướng lănh Việt Cộng về hưu đă kư tên trong “kiến nghị Bâu Xít” với mấy ngàn trí thức trong nước, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân đội Việt Cộng vừa bị ám sát mà Việt Cộng loan báo cái chết của ông ta do “căn bệnh hiểm nghèo”, cho phép chúng ta có nhận định, Quân đội Cộng Sản ngày càng ư thức trách nhiệm của họ, ngày càng nhận ra bộ mặt thật của Việt Cộng, ư thức của người Việt Nam trước nguy cơ mất nước về tay Tàu Cộng với sự hợp tác của Việt Cộng, do đó, Việt Cộng lo sợ thực sự quân đội mà họ đặt tin tưởng sẽ bảo vệ Đảng như lời tên tội đồ Hồ Chí Minh “lệnh” cho Bộ Đội là “Trung với Đảng”.

Ngày 27.11.2010 vừa qua, trên link:

tuyengiao.vn/tutuong/lyluanthuctientutuong, Việt Cộng đă cho đăng một bài với nhan đề “Giữ vững và tăng cường sự lănh đạo của Đảng làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của  các thế lực thù địch trong t́nh h́nh hiện nay”. Tác giả là Trung tá,ThS Phạm Tuấn Quang, Khoa Công tác Đảng, Công tác chính trị trường Sĩ Quan Chính Trị! Có tin bài viết chỉ xuất hiện 4 giờ là bị tháo gỡ. Nhưng rồi lại thấy xuất hiện trở lại. Phải chăng, có sự bất đồng ư kiến của lănh đạo Cộng Sản v́ bài viết này?

Sỡ dĩ chúng tôi muốn t́m hiểu nội dung bài viết này v́ nó biểu lộ sự lo sợ của Việt Cộng sẽ bị chính bộ đội của chúng lật đổ hay không can thiệp khi có cuộc cách mạng lật đổ Việt Cộng. Chính tựa đề bài viết đă tiết lộ 2 điều, một là “âm mưu phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù nghịch là có thật, hai là Việt Cộng đă phải tăng cường sự kềm kẹp quân đội để đề pḥng có sự nổi dậy từ Quân Đội Nhân Dân của chúng, dù Việt Cộng cũng nhận biết rằng, càng kềm kẹp th́ càng mau chóng bị “lỏng lẻo”, nắm càng chắc th́ càng không chặt!

Tướng lănh quân đội Việt Cộng có hàng ngàn nếu không nói là hàng vạn, tại sao lại để một sĩ quan cấp tá viết một chủ đề sinh tử của Đảng như vậy? Tại sao bài viết vừa mới đưa lên “chưa ráo mực” đă phải tháo gỡ, rồi lại để trở lại? Chẳng qua, Việt Cộng đă thấy phải chữa cháy trước khi lửa bùng lên, nhưng than ôi! “Càng chữa càng cháy” nên thà đừng chữa c̣n hơn.

Bài viết khẳng định “Không có quân đội nào đứng ngoài chính trị. Do đó, quân đội nhất thiết phải đặt dưới sự lănh đạo của giai cấp và mang bản chất giai cấp đă tổ chức ra nó”.  Tiếp theo, tác giả thú nhận “chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ và các thế lực thù địch đă tiến hành chiến lược “diễn biến ḥa b́nh” tấn công trên nhiều lănh vực, vào nhiều lực lượng, trong đó có quân đội được xác định là đối tượng trọng điểm. Thực tế, chúng đă  thực hiện thành công âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô vào những năm đầu thập kỷ XX, góp phần làm sụp đổ chế độ XHCN ở các nước này”.

Trong lănh thổ Liên Xô và các nước Đông Âu đầu thập kỷ XX (đúng ra là cuối thập kỷ 20 – đầu năm 1991), không có bóng dáng của “đế quốc Mỹ” và tất nhiên, Liên Xô và Đông Âu là đàn anh, nếu không nói là cha chú của Việt Cộng, chắc chắn Đảng của họ không thể không “giữ vững và tăng cường lănh đạo” nhưng rốt cuộc, quân đội các nước này vẫn “đứng ngoài cuộc lật đổ chế độ Cộng Sản”, không phải tại một nước mà hầu hết. Ngày nay, Việt Cộng đă rước đế quốc Mỹ và các nước “thù địch” khác vào Việt Nam, đă nhận viện trợ vũ khí và tiền bạc của đế quốc Mỹ, đă buôn bán với đế quốc Mỹ, đă cho con cháu qua Mỹ “làm con tin” đă chuyển tiền bạc  kiếm được do tham nhũng qua Hoa Kỳ và những hành vi nịnh bợ khác, làm sao mà quân đội Việt Cộng tránh khỏi bị “phi chính trị hóa” của chiến lược “diễn biến ḥa b́nh”? Bộ Chính Trị đă biết bài viết này đập lên đầu Việt Cộng nên đă cho nó chết đi rồi sống lại!

Sự xác định sau đây của tác giả Phạm Tuấn Quang sẽ làm cho tất cả các cấp trong quân đội VC, từ binh nh́ cho đến đại tướng bất măn và phản đối, v́ họ bị gán ghép là công cụ (chữ của tác giả) để đảng dùng mà giữ an toàn cho Đảng, cho đảng viên mặc sức vơ vét tài sản của dân chúng. “Quân Đội bao giờ cũng là quân đội của một giai cấp, một nhà nước nhất định, do một giai cấp, một nhà nước tổ chức ra, nuôi dưỡng và sử dụng nó vào mục đích chính trị. Quân Đội là công cụ thực hiện mục tiêu, ư đồ chính trị của một giai cấp, của một nhà nước… V́ vậy, quân đội của giai cấp vô sản th́ phải do chính Đảng của giai cấp vô sản lănh đạo”. Trong một đoạn khác, tác giả bài viết khẳng định “Ngày 22.12.1944 Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đă thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân”, tiền thân của QĐNDVN ngày nay”. Ư tác giả đă rơ, Đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh đă thành lập Quân Đội VC hiện nay th́ nhất định quân đội này phải phục vụ Đảng Việt Cộng. Đây chính là  cái tai hại nghiêm trọng của bài viết đối với các cấp trong bộ đội VC, nó vạch cho binh sĩ bộ đội thấy rơ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đă đánh lừa dân chúng. Thứ nhất, với cái tên: “Quân Đội Nhân Dân” nghĩa là quân đội của dân chúng chứ không phải là quân đội của đảng Cộng Sản. Thứ hai, Quân Đội đó gồm tất cả những thanh niên yêu nước, muốn đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập chứ không phải để phục vụ đảng Cộng Sản. Nếu phục vụ Đảng Cộng Sản Việt Nam mà Việt Nam ở trong hệ thống Quốc Tế Cộng Sản th́ mục đích thành lập Quân đội của Hồ Chí Minh và thuộc hạ là để làm tay sai cho quốc tế Cộng Sản, phản bội dân tộc Việt Nam. Bằng chứng là bây giờ, dù Cộng Sản quốc tế đă tan ră, VC vẫn phục vụ Trung Cộng như là phục vụ một ông chủ vô sản chuyên chính. Như vậy, Hồ Chí Minh cũng như những tên VC hiện nay là tay sai của Trung Cộng, với bằng chứng rơ ràng! Những tướng lănh, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ trong “Quân Đội nhân Dân” phải biết họ đang hợp lực cùng Việt gian Cộng Sản để dâng đất nước cho Tàu Cộng. Liệu những ai trong hàng ngũ Bộ Đội VC có thể chấp nhận làm tay sai cho Trung Cộng như Việt Cộng đă và đang làm hay không? Chắc chắn là không! Tác giả Phạm Tuấn Quang đă mù quáng khi cho rằng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản lập ra Bộ Đội th́ Bộ đội phải phục vụ Đảng và Hồ Chí Minh mà giúp một tay đắc lực để VC dâng đất nước cho Tàu Cộng.

Nếu cho rằng Trung tá, ThS. Phạm Tuấn Quang là kẻ đui mù hay cuồng tín với VC th́ những điều trên đă chứng minh rất rơ ràng. Tuy nhiên, ông ta đă xưng là Quân đội không thể nào phi chính trị, và ông đă “chính trị” theo kiểu mượn đao Việt Cộng, giết Việt Cộng khi ông ta viết “Với quan điểm hết sức sai trái, phản động và phản khoa học, chúng (Đế quốc Mỹ và các nước thù nghịch) cố chứng minh, quân đội là một hiện tượng vĩnh viễn, “trung lập về chính trị”, “phi giai cấp”, “ngoài giai cấp có nhiệm vụ thực hiện những chức năng “cộng đồng quốc gia”, phục vụ lợi ích toàn dân, hay quân đội là một tổ chức “nhân dân” đặc biệt “đứng ngoài chính trị”. Ô hay! Thế 2 chữ “Nhân Dân” trong 4 chữ “QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN có phải do Hồ Chí Minh đặt ra không? Nói cách khác Trung tá Phạm Tuấn Quang đă chửi vào mặt Hồ Chí Minh và đảng Việt gian Cộng Sản!

Lư thú nhất là đoạn “đặc sản Phạm Tuấn Quang” sau đây: “… quân đội của giai cấp tư sản do giai cấp tư sản tổ chức và lănh đạo, là quân đội mang bản chất tư hữu, bóc lột, quân đội đó nhằm bảo vệ quyền lợi cho thiểu số giai cấp  bóc lột của giai cấp tư sản, chủ nghĩa tư bản; đó là thứ quân đội đánh thuê cho giai cấp tư sản; là quân đội xâm lược, một đội quân chống khủng bố trá h́nh. Với bản chất hiếu chiến, xâm lược chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm, thâm độc nào nhằm lật đổ các nước không tuân theo sự chỉ huy của chúng”. Nếu 15 “bác” trong Bộ Chính Trị VC mà đọc đoạn này, chắc phải đỏ mặt và chỉ vào Phạm Tuấn Quang và mắng: “Lày! đồng chí chửi cha chúng tôi phải không?” Đúng vậy, Phạm Tuấn Quang đă chửi “các bác” trong Bộ Chính Tri Việt Cộng một cách nặng nề!

Thực chất bài viết  của Trung tá Việt Cộng Phạm Tuấn Quang là một bản cáo trạng hùng hồn, kết tội phản quốc của Hồ chí Minh và đảng Cộng Sản không hơn không kém. Những ǵ mà Phạm Tuấn Quang gọi là chứng minh, khẳng định, kiên quyết đều là những nhát búa nện xuống đầu Đảng Việt Gian Cộng Sản. “Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức và lănh đạo   QĐNDVN là một tất yếu khách quan và chỉ có sự lănh đạo của Đảng, quân đội ta mới mang bản chất giai cấp công nhân, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân”. Hầu hết, nếu không nói là tất cả đảng viên Cộng Sản ngày nay, kể cả Trung tá Phạm Tuấn Quang đều phản bội nhân dân. Gần một triệu rưỡi gia đ́nh dân oan phải khiếu kiện, và họ là nhân dân, vậy Đảng Việt Gian Cộng Sản hôm nay đă phản bội nhân dân, tại sao Phạm Tuấn Quang c̣n cho rằng Quân Đội mang bản chất nhân dân v ô s ản? Các đảng viên, nhất là từ cấp tỉnh trở lên đều là tư bản đỏ, làm sao mà gọi chúng là vô sản? Trung thành với Tổ Quốc mà dâng đất, dâng biển của cha ông cho Trung Cộng, như vậy là trung thành với Tổ Quốc hay sao? Bóc lột nhân dân tập xương tủy, như vậy mà gọi là trung thành với nhân dân hay sao? Thực là mỉa mai khi cho rằng trung thành với Đảng cũng là trung thành với nhân dân, trong khi trước mắt toàn dân, Đảng Việt Gian Cộng Sản của Phạm Tuấn Quang là hung thần của nhân dân. Quên đội mũ an toàn lúc lái xe là bị công an nhân dân của Đảng đánh đến chết, Đảng viên toa rập với kẻ xấu bán trẻ em ra nước ngoài phục vụ t́nh dục, chính cán bộ cao cấp của Đảng hiếp dâm nữ sinh vị thành niên rồi gán tội cho họ là măi dâm, chính ṭa án đă xử 2 nữ sinh bị cán bộ của Đảng hiếp là oan ức mà vẫn bị giam giữ không có ngày ra. C̣n nhiều cảnh khốn nạn do Đảng Việt Cộng gây ra cho nhân dân, thế mà Phạm Tuấn Quang vẫn cứ cho rằng trung thành với Đảng là trung thành với nhân dân! Có đui th́ cũng phải dùng lỗ tai để nghe, có điếc th́ cũng dùng tay chân mà sờ mó, v́ những việc đó xảy ra hằng ngày và đều khắp trên đất nước, làm sao không nghe biết được?

Những ai đă sống dưới sự cai trị của Việt Cộng đều có một kinh nghiệm, tuy Việt Cộng bưng bít tất cả tin tức, ngay cả những việc xảy ra ở xă này, xă kế cận cũng không được “thông tin”, nhưng nhờ những ǵ Việt Cộng tuyên truyền, nhồi sọ mà người dân hiểu ngược lại. Ví dụ, việc Vatican phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam, Việt Cộng bưng bít rất kỹ, thế nhưng khi chúng buộc các chức sắc Công Giáo “phản đối việc phong thánh” là chúng đă thông tin cho toàn dân Việt Nam biết có sự phong thánh. Ví dụ vừa qua, tất cả báo chí của Việt Cộng đă nhất loạt phản đối cuốn phim “Mặt thật Hồ Chí Minh” nhờ đó mà “nhân dân’ chỉ cần đọc báo nhà nước là biết rơ bộ mặt thật của Hồ Chí Minh. Gậy ông lại đập lưng ông. Phạm Tuấn Quang đă dùng gậy Việt Cộng đập vào lưng Việt Cộng! Đảng đă “sáng suốt” nhận ra trận đ̣n vĩ đại này nên đă tháo gỡ bài viết xuống sau 4 giờ hiện diện! Nhưng đă quá muộn, không chạy kịp với thông tin hiện đại. Bài viết c̣n dài, nhưng phần sau, tác giả chỉ thúc đẩy Đảng Việt Gian Cộng Sản tăng cường kềm kẹp tất cả các thành phần trong Quân Đội Nhân Dân. Nhưng hiện tượng một tướng lănh Tham Mưu Trưởng Quân Đội mới 59 tuổi chết bất đắc kỳ tử với “bệnh hiểm nghèo” đă là một lời tố cáo rằng Quân Đội Nhân Dân nay đang thực hiện vai tṛ của Quân Đội Nhân Dân là đập tan những thế lực thù địch dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng. V́ làm sao mà Đảng van nài đế quốc Mỹ bảo vệ, viện trợ huấn luyện v.v… cho Quân Đội Nhân Dân mà Quân Đội Nhân Dân lại chống lực lượng thù nghịch mà đứng đầu là đế quốc Mỹ? Thế th́ chẳng khác nào Quân Đội Nhân Dân chống lại Đảng? Mâu thuẫn quá nhỉ?

Gần đến ngày Đại Hội Đảng lần thứ 11, những phe phái trong Đảng đấu đá nhau chí chóe, những tay sai Việt Cộng ở hải ngoại thi nhau tung hỏa mù để che lấp những màn đấu đá, những vụ tố cáo nhau trên các diễn đàn, ví dụ những bài báo nêu lên những “túi khôn của dân tộc…” hoặc “15 bác trong Bộ Chính Trị líu lưỡi v́ những câu hỏi của một bé gái 16 tuổi”… Những ai hiểu bản chất Cọng Sản sẽ thấy 15 bác trong Bộ Chính Trị không líu lưỡi chút nào, v́ chúng không phục vụ đồng bào. Xin hiểu như vậy. Hay màn hài kịch Đại Biểu Nhân Dân trong quốc hội “chất vấn chính phủ vụ Vinashin v.v… và v.v… Tuy nhiên, như đă nói trên, những “thông tin” này tuy có mục đích tung hỏa mù, nhưng cũng cho chúng ta biết những tai họa đang dồn dập đổ xuống trên đầu Việt Cộng.

Đặc biệt, qua bài viết của Trung tá VC Phạm Tuấn Quang, chúng ta mới thấy thực sự, đảng Cộng Sản Việt Nam đang lo sợ sự “phi chính trị” của Quân Đội hoặc sự tham gia lật đổ chế độ của Quân Đội Việt Cộng. Một khi Việt Cộng đă cho thuộc hạ viết lên bài báo “lợi bất cập hại” này, chứng tỏ một sự thật hiển nhiên: Quân Đội Nhân Dân của Việt Cộng đă bắt đầu ư thức được trách nhiệm của Quân Đội phải là ǵ trước t́nh h́nh nguy cấp của Đất nước.

Đồng bào trong và ngoài nước, hơn lúc nào hết phải vượt qua sự sợ hăi, tập hợp lại để tạo sức mạnh đối kháng với Việt Cộng, tạo cơ hội để bộ đội Việt Cộng thức tỉnh, nhận lănh trách nhiệm bảo vệ tổ quốc và dân tộc trước hiểm họa thôn tính của Trung Cộng.

LÊ VĂN ẤN