Saturday, March 23, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Saigon
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Phật lịch 2556 Số 01 /TT/VTT

LỜI TUYÊN BỐ
của Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ,
Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất :
Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế,
đem lại no cơm ấm áo, hạnh phúc và tự do cho toàn dân

Ngày 21 tháng 2 năm 2001, nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), tôi đă công bố “Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam” nhân chuẩn bị kỷ niệm Quốc tổ Hùng Vương lần thứ 4880 và năm Thế giới đón chào thiên niên kỷ thứ III. Kèm theo Lời kêu gọi là Sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước.

Thời gian đầu thiên niên kỷ ấy, tôi đă nhận thức một thảm nạn kéo dài trên đất nước ta v́ dung dưỡng ba sự trạng :

“Một chính quyền tự thị, bất chấp ư kiến của người khác, đưa tới xu thế độc đảng chuyên quyền ;

“Một chính quyền ly khai dân, bất chấp những đ̣i hỏi thiết tha cho nhân quyền và dân quyền, đưa tới chế độ độc tài ác liệt ;

“Một chính quyền lệ thuộc nước ngoài, từ ư thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xă hội và nhân văn Việt, mà hậu quả đẩy dân vào tṛng ách nô lệ tinh thần và vật chất, làm suy thoái đạo đức và suy liệt quốc gia”.

Sang Tết Ất Dậu 2005, tôi lại viết “Thư Chúc Xuân kính gửi quí vị Nhân sĩ, Trí thức, Văn Nghệ sĩ, và Đồng bào trong và ngoài nước”, nhấn mạnh rằng :

“Nhà nước Việt Nam không nên sợ hăi. Chỉ sợ ḿnh không có chính nghĩa, không thật sự có tâm huyết với dân tộc thôi. Chứ sợ ǵ mất quyền. Đừng sợ có tự do, dân chủ là ḿnh mất quyền. Không đâu. Người dân bây giờ tinh tường lắm. Ai có công, ai thật sự v́ dân, v́ nước, người ta biết. Hăy xem gương các Đảng cộng sản ở các nước Đông Âu cũ bây giờ đều chấp nhận đa đảng. Thế mà ở Ba Lan, Tiệp Khắc, v.v... dân chúng vẫn có người bỏ phiếu cho đảng Cộng sản, th́ có mất ǵ đâu. Miễn là mọi đảng phái khác cũng được quyền tham dự để cho dân có cơ sở so sánh, lựa chọn, các đảng phái có cơ sở tranh đua phục vụ tổ quốc. Đừng sợ nhiều đảng loạn quyền. Chỉ sợ dân trí bị ḱm hăm trong chủ nghĩa ngu dân thôi. Mà đă ngu dân, th́ một đảng cũng sinh loạn. Bối cảnh nước ta ngày nay, theo tôi, không cần có vài chục đảng mới thiết lập được dân chủ. Chỉ cần một đảng tả khuynh, một đảng hữu khuynh, một đảng trung ḥa đại diện cho các ḍng suy nghĩ chính lưu. (…) Nhưng trái lại, phải có nhiều xă hội công dân tự do xuất hiện với mọi quyền con người cơ bản, ắt việc nước sẽ hanh thông, quốc gia sẽ thịnh trị. Điều kiện tiên quyết muốn được như vậy là phải có tự do, dân chủ thật sự để mỗi người và mọi thành phần xă hội được b́nh đẳng tham gia việc nước. Không sung sướng ǵ bằng, không hạnh phúc ǵ bằng, khi những người làm chính trị được chính người dân tin tưởng giao quyền cho.

“Đời sống nhân dân các nước dân chủ ở Bắc Âu là mô thức khá hoàn hảo về sự an lạc và tự do của người dân mà chúng ta có thể học hỏi, nghiên cứu, dung hóa, áp dụng vào bối cảnh Việt Nam.

“Phải có dân chủ đa nguyên th́ mới giải quyết mọi vấn nạn bế tắc từ ba mươi năm qua trên đất nước. Pháp nạn của Giáo hội chúng tôi cũng tùy thuộc công cuộc dân chủ hóa này để được giải trừ. Nó là giải pháp thay thế, mà muôn dân trông đợi.

“Thử trầm tỉnh nghĩ xem, có phải là đảo chính bằng lá phiếu dân chủ vẫn hơn là những cuộc đảo chính bằng bạo loạn ?

“Sống trong cảnh huống ngày nay, người có ḷng dạ và ưu tư đều bị đẩy vào tâm trạng chờ tức nước vỡ bờ. Thế th́ sao không chọn con đường nhân nghĩa của truyền thống cha ông để nước chở thuyền thay v́ nước lật thuyền ?

“Chẳng nên nghĩ rằng hễ có công an cho đông, nhà tù cho nhiều, và quân đội hùng mạnh là sẽ giữ được quyền bính măi măi. Chỗ dựa vững chắc nhất của một chế độ chính trị là ḷng dân”.

Gần hai tháng qua, Giáo hội chúng tôi vui mừng thấy giới sĩ phu đất nước, giới trẻ, giới công dân mạng đă gạt phăng sợ hăi bấy lâu, đứng lên nói bằng lời, bằng bài viết, bằng kiến nghị, bằng cả xuống đường đ̣i hỏi dân chủ hóa đất nước. Điển h́nh là “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp” viết ngày 19.1.2013 đăng trên Mạng Bauxite Việt Nam với 72 chữ kư đợt đầu mà đa số là những công thần chế độ, tính đến hôm nay, ngày 5.3.2013, đă tăng thành 6611 chữ kư ; và “Lời tuyên bố của các Công dân Tự do” gợi ư từ bài viết của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, công bố ngày 28.2.2013 trên Mạng DânLàmBáo với 5 yêu sách : Bỏ điều 4 trên Hiến pháp và tổ chức Hội nghị Lập hiến / Ủng hộ đa nguyên đa đảng / Đ̣i hỏi một nhà nước tam quyền phân lập / Phi chính trị hóa quân đội / và Quyền tự do ngôn luận của người công dân ; tính đến hôm nay, ngày 5.3.2013, đă lên tới 4200 chữ kư hậu thuẫn.

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi ngỏ lời tán thán sự can đảm và cấp thời của hai văn kiện nói trên, đại biểu qua trên mười ngh́n chữ kư, đang rửa sạch dư luận xấu của những nền chính trị gian tà củng cố đặc quyền đặc lợi cho bè nhóm, đồng thời lấy trách nhiệm người công dân biểu tỏ hành động chính trị thân dân và hộ quốc.

Tôi cất lời kêu gọi các nhà lănh đạo Cộng sản ở Hà Nội hăy tôn trọng quyền dân và quyền sống để cho mọi tầng lớp nhân dân được tự do và toàn quyền phát biểu nhằm xây dựng và phát triển đất nước, mà không bị sự lạm quyền phi pháp của những điều luật gọi là “an ninh quốc gia” kết án, giam tù, như đă cấm cố những người Việt thương nước yêu ṇi mà Nhà nước đă sai lầm kết án trong nhiều năm qua.

Tôi xin ghi lại sau đây sách lược Tám Điểm dân chủ hóa Việt Nam mà tôi đề xuất trong Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam công bố ngày 21.2.2001, để góp thêm ư kiến với đồng bào các giới trong cuộc trao đổi cho tiến tŕnh dân chủ. Đương nhiên một số vấn đề trong sách lược Tám Điểm này theo với thời gian cần thêm, bớt, bổ sung. Song đại thể vẫn là những điều cơ bản cho việc xây dựng dân chủ :

“Sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước :

“1. Xây dựng một xă hội khoan dung, an lạc, đa nguyên, b́nh đẳng, không chủ chiến gây thù, điều hành bằng thể chế dân chủ đa đảng ;

“2. Xóa bỏ mọi cơ chế phản dân chủ như lư lịch, hộ khẩu, công an khu vực. Bầu lại một Quốc hội thực sự đại diện quốc dân, dưới quyền giám sát của Liên Hiệp Quốc, với sự tự do bầu cử của toàn dân, và tham gia ứng cử của mọi cá nhân, đảng phái thuộc mọi khuynh hướng ngoài đảng Cộng sản. Thiết lập một Nhà nuớc tam quyền phân lập, một Nhà nước pháp quyền theo tinh thần bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị ;

“3. Đóng cửa vĩnh viễn các Trại tập trung cải tạo. Trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tù nhân v́ lương thức, bị giam giữ tại miền Bắc sau Hiệp định Genève năm 1954, tại miền Nam sau năm 1975. Thỉnh mời các nhân tài, chuyên viên trong số tù nhân này tham gia kiến quốc. Đồng lúc thỉnh mời giới chuyên gia kỹ thuật, trí thức, học giả, mọi cá nhân, đoàn thể ở hải ngoại, vượt biển ra đi sau năm 1975, đem các kinh nghiệm và học thuật thu thái ở các nước tiên tiến về xây dựng quê hương. Hủy bỏ các đạo luật hay nghị định có tính khủng bố trên lĩnh vực tôn giáo và quản chế hành chính ;

“4 .Bảo đảm quyền tư hữu ; bảo đảm quyền tự do kinh doanh ; bảo đảm quyền tự do nghiệp đoàn. Ban hành chính sách khẩn trương giúp đỡ công nghiệp hóa canh tác và nâng cao đời sống nông dân, là tiềm lực của đại khối dân tộc. Chấm dứt nền kinh tế thị trường theo định hướng Xă hội chủ nghĩa. V́ nền “kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa” đă lỗi thời và bất lực h́nh thành một giải pháp cho nhân sinh sau 74 năm thí nghiệm của Nhà nước Liên bang Xô Viết, một nhà nước thù địch với quảng đại nhân dân nên đă bị xóa bỏ đầu thập niên 90. Xây dựng nền kinh tế thị trường phù hợp với xă hội Việt Nam và phát huy theo đường hướng của nền kinh tế tri thức và kinh tế sinh thái. Liên hệ với công cuộc toàn-cầu-hóa theo xu thế văn minh của nhân loại để phát triển kỹ thuật, bảo vệ ḥa b́nh và an ninh thế giới, chống lại các thách thức nghiêm trọng của khuynh hướng toàn-cầu-hóa nô lệ do giới tài phiệt liên lục địa chủ súy. Tận lực xóa bỏ hố ngăn cách giàu nghèo đang tha hóa con người và phân liệt xă hội nuớc ta ;

“5. Bảo vệ toàn vẹn lănh thổ quốc gia. Tách ĺa chính trị khỏi quân đội và các cơ quan công an, mật vụ. Giải giới binh sĩ xuống mức quốc pḥng b́nh thường theo tiêu chuẩn các quốc gia ở thời b́nh, để chia sớt ngân quỹ quốc pḥng thái quá cho ngân quỹ giáo dục và ngân quỹ y tế quốc dân. Về giáo dục, cấp tốc đào tạo nhân tài và chuyên gia phục hưng xứ sở, đào luyện một thế hệ trẻ chuyển tiếp đang bị mai một, v́ thế hệ lănh đạo già th́ miệt mài chủ chiến, gây thù theo chủ trương vọng ngọai đấu-tranh-giai-cấp làm phân hóa và tê liệt cộng đồng dân tộc, thế hệ đang lên th́ bị cuốn hút theo chủ nghĩa kim tiền v́ sinh kế bức bách. Về y tế, giải quyết ưu tiên nạn thiếu nhi suy dinh dưỡng và biện pháp pḥng bệnh ở nông thôn ;

“6. Bài trừ văn hóa ngoại lai đồi trụy hoặc các ư thức hệ phi dân tộc làm xáo trộn t́nh nghĩa và đạo lư Việt Nam. Phát huy nền văn hóa truyền thống Việt trong tinh thần khai phóng, sáng tạo và dung hóa với mọi nền văn minh nhân loại. Đề cao ba giá trị tinh thần Nhân, Trí, Dũng của tổ tiên. Thực hiện công bằng xă hội, nam nữ b́nh quyền, b́nh đẳng tôn giáo, tôn trọng quyền tự trị và đặc thù văn hóa của các dân tộc ít người cư ngụ trên lănh thổ nước ta. Bảo vệ quyền lợi ngoại kiều sinh sống làm ăn ở Việt Nam theo luật định và tinh thần hỗ tương quốc tế. Bảo đảm quyền lợi và nhân phẩm của người Việt sống ở hải ngoại ;

“7. Tôn trọng lănh thổ các nước láng giềng. Chủ trương ḥa thân, đối thoại và cộng tác b́nh đẳng với các nước lân bang trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xă hội. Chung sức bảo vệ ḥa b́nh, an ninh và thịnh vượng tại các quốc gia Đông Nam Á. Chung sức với các quốc gia trong vùng phát huy tính nhân văn Đông phương, như một Đạo tràng, hầu ngăn chận các Thị trường biến người lao động thành nô công, hàng hóa ;

“8. Thể hiện tinh thần ḥa hiếu truyền thống và sách lược tâm công trong chính sách ngoại giao với mọi quốc gia trên thế giới, để tạo thế đối thoại, cộng tác, tương trợ, đôi bên cùng có lợi nhưng không đánh mất quốc thể và chủ quyền quốc gia. Bằng phương lược này, tạo cơ hội và điều kiện đẩy nhanh công cuộc phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp song song với thăng tiến xă hội, hầu kịp bước theo xu thế văn minh, tiên tiến, cường thịnh tại các quốc gia dân chủ, giàu mạnh trong thế giới vào đầu thế kỷ XXI”.

Vào thời điểm tôi công bố “Lời Kêu gọi Cho Dân chủ Việt Nam”tháng 2 năm 2001, rồi “Thư Chúc Xuân kính gửi quí vị Nhân sĩ, Trí thức, Văn Nghệ sĩ, và Đồng bào trong và ngoài nước” Tết Ất Dậu 2005, những tiếng nói và hoạt động cho dân chủ c̣n thưa thớt, khó khăn, bị trấn áp khốc liệt tại Việt Nam. Mặc dù khi tôi gửi Lời Kêu gọi Cho Dân chủ Việt Nam đă được đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng thông qua ba trăm tám ngh́n hai mươi bảy (308.027) chữ kư, và khi Cơ sở Quê Mẹ - Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam công bố tại Ủy hội Nhân quyền LHQ trong khóa họp lần thứ 57 ở Genève tháng 4 năm 2001 đă có hàng trăm nhân sĩ, trí thức quốc tế với gần 40 vị Dân biểu, Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ kư tên hậu thuẫn.

Trong t́nh h́nh quốc tế thuận lợi ngày nay, cùng tư thế mới gạt phăng sợ hăi của thế hệ Trẻ Việt Nam và sĩ phu đất nước, tôi hy vọng và cầu chúc cho “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp”“Lời tuyên bố của các Công dân Tự do” nói trên sẽ được toàn dân hậu thuẫn đưa tới việc thực hiện như một giải pháp đổi thay tối hậu cho quê hương như một bửu bối linh diệu.

Kính xin chư liệt vị và đồng bào các giới trong và ngoài nước hăy ra tay chặn ngăn các nẻo dữ, dóng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh lên hồi trống đại hùng khai mở Đường Lành trong năm c̣n mới này. Đường Lành ấy là con đường dân chủ đa nguyên đưa tới sự ổn định, phát triển, và an lạc.

An lạc cho quần chúng chỉ có ư nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền độc lập và tự chủ quốc gia, cùng những quyền tự do, dân chủ căn bản để toàn dân được chia sẻ, sống chung với cộng đồng thế giới ḥa hài trong cảnh bách gia tranh minh, thay v́ tự biệt lập nơi xó góc nhất gia cô minh.

Đồng thời làm sống dậy tinh thần bất khuất chống xâm lăng đă được nuôi dưỡng hào hùng từ cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của Hai Bà Trưng.

Phật lịch 2556 - Thanh Minh Thiền viện
Saigon ngày 5.3.2013
Đệ ngũ Tăng Thống, GHPGVNTN

(ấn kư)

Sa môn Thích Quảng Độ