Tuesday, January 15, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Bài Giảng Của Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh

 

trong Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lư và Ḥa B́nh 30/12/2012

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BlIYXeA5HMY

 

 “Những người đang tuổi trung niên chấp nhận hy sinh sự nghiệp, hy sinh hạnh phúc gia đ́nh, những bạn trẻ đang tràn trề sức sống, hy sinh tương lai, hy sinh tất cả để tranh đấu cho tự do dân chủ, cho nền độc lập quốc gia, cho toàn vẹn lănh thổ. Đó chính là niềm hy vọng của dân tộc, của tổ quốc trong hoàn cảnh bi đát hôm nay”. Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ḍng Phanxicô đă nói như trên khi giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho công lư ḥa b́nh tại nhà thờ Gx Đức Mẹ HCG Sàig̣n, lúc 20 giờ ngày 30.12.2012