Tuesday, October 18, 2011                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

Tội Ác Việt Cộng

Tập đoàn Việt cộng là tập đoàn tội ác , tội phạm không bút mực nào đủ để ghi hết tội ác của chúng đối với dân tộc Việt Nam. Trong nỗ lực chém giết , thủ tiêu, tù đầy, đối với các tôn giáo, chính đảng, con số nạn nhân của chúng đă lên đến hàng chục vạn.

ĐVQDĐ là nạn nhân của chúng, chúng đă thủ tiêu Đảng trưởng Trương Tử Anh ngay những ngày đầu tiên khi chúng vào Hà Nội.

Đặc biệt ở thời điểm năm 1975 khi chúng chiếm được Phú Yên, quê hương của Đảng trưởng Trương Tử Anh, chúng đă sát hại tập thể đảng viên ĐVQDĐ, chỉ trong hai đêm 2 và 3 tháng 4, 1975 đă có đến 300 nạn nhân. Ngoài ra sau đó chúng đă tiếp tục sát hại, thủ tiêu liên tục lúc 5, 3 người, khi 10 người ... không thể nào kiểm kê hết. Đối với thân quyến , gia đ́nh các nạn nhân chỉ biết rằng người thân bị chúng dẫn đi và bặt vô âm tín!

Vừa qua trong nỗ lực t́m kiếm, gia đ́nh, thân nhân đă t́m được một ngôi mộ tập thể gồm 11 đồng chí:

Với 36 năm qua thân xác, h́nh hài quư đ/chí trên khi khai quật không thể nào phân biệt được di thân của từng đ/chí nên tất cả thân nhân nghĩ rằng khi sống đă cùng Đảng cùng phục vụ Tổ quốc, khi chết cùng chung lúc và cùng chung bị dập vùi nông sâu một hố!!! tốt nhất bây giờ là để các đ/chí được yên nghỉ chung mồ bên nhau nên đă tạo một nấm mộ chung. Thật vô cùng xót thương và đau ḷng nhưng cũng là một chút an ủi v́ c̣n bao đ/chí khác cũng bị giặc bắt, sát hại, thủ tiêu đến giờ này không biết vùi lấp nơi nao!?

Sống khôn, thác thiêng cầu xin quư đồng chí hộ tŕ cho Đảng, cho anh em đang ngày đêm âm thầm chiến đấu được măi luôn Tâm Rộng Nghĩa Sâu - Chí Bền Dạ Sáng - Chân Cứng Đá Mềm chiến đấu sớm viên thành đại nghiệp: TỰ DO - DÂN CHỦ - PHÚ CƯỜNG.

Với nỗ lực chung, đây là nơi yên nghỉ hiện tại của 11 đồng chí ĐVQDĐ nói trên.

Lại thêm một bằng chứng tội ác của tập đoàn Việt cộng.