Saturday, March 23, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

TIN VUI TỐT NGHIỆP

Năm nay nhân mùa ra trường, Ban Chấp Hành Trung Ương ĐVQDĐ đă nhân được từ các cơ sở Đảng có 14 con em tốt nghiệp Đại Học từ bậc Cử Nhân đến Tiến Sĩ. Hội Đồng Lănh Đạo ĐVQDĐ hân hoan gửi lời chúc mừng đến các gia đ́nh đồng chí và các cháu. Đặc biệt tại Tiểu Bang Arizona, Đ/chí Khu Bộ Trưởng và quư Đ/chí trong ban Chấp Hành đă có mặt đông đủ để trực tiếp chúc mừng đến cháu HH đă tốt nghiệp MS tại Đại Học Phoenix. Được biết cháu HH là ái nữ của Đ/chí LM, KBT North Carolina. Sau đây là vài h́nh ảnh ghi lại trong ngày lễ tốt nghiệp: