Friday, January 18, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

THEO  BƯỚC  CHÂN  TRANH  ĐẤU

                                                                                      

Tôi hănh diện

Theo bước chân tranh đấu

Cùng anh em

Cùng bè bạn lưu vong

Dẫu quê người

Nhưng quyết chí một ḷng

Noi gương sáng

Của tiền nhân thuở trước

Bao dũng sĩ

Không quên lời thệ ước

KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG ĐẤT VỚI CỘNG NÔ

KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN LŨ VONG NÔ

Bọn phản quốc

Bán quê hương đất tổ

Tôi tự hào

Đấu tranh diệt quỷ đỏ

với niềm tin

QUANG PHỤC LẠI QUÊ HƯƠNG

Từ ngàn xưa

Ta con cháu Lạc Hồng

Ḍng bách thắng

Vang danh trang quốc sử

Tôi quyết tâm

Theo bước chân tranh đấu

Khi quê nhà

C̣n thảm họa điêu linh

Đồng bào tôi

Chưa được hưởng thanh b́nh

Vẫn vất vả

với miếng cơm tranh sống !

Tôi hănh diện

Theo bước chân truyền thống 

Theo anh em

Kiên quyết giữ lập trường

Không bao giờ

Phản bội lại quê hương

Luôn tin tưởng

Vào ngày mai tất  thắng

                     Hà Lan Phương (Paris)