Tuesday, July 30, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

      TANG LỄ NỮ LĂO ĐỒNG CHÍ QUỲNH THANH

     CÁO PHÓ

          Đại Việt Quốc Dân Đảng đau buồn khấp báo

                 Cụ Bà Quả Phụ:         HOÀNG KIM GIAI

                Nhũ Danh:                TRƯƠNG THỊ THỈNH

     

                                                  Bào Muội Đảng Trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng Trương Tử Anh

Bí Danh:                       Quỳnh Thanh

Pháp Danh:                   Quảng Huệ Nguyện

                                                                   Đă mệnh chung ngày 02 tháng 7 năm 2013

      Hưởng Đại Thượng Thọ   97 tuổi

                                                                      Linh cửu hiện quàn tại Peek Family Colonial Funeral Home

                                                                             7801 Bolsa  Ave. Westminster CA 92683 - Tel (714) 893-7525

*********

CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

                                                        Thứ Bảy 06 tháng 7 năm 2013

                                              10:00 -11:00 sáng:                     Lễ nhập quan và phát tang

                                                                      12:00 - 8:00 chiều:                     Thăm viếng.

                                                       Chúa Nhật 09 tháng 7 năm 2013

                                               9:00 - 12:00 sáng:                     Thăm viếng

                                              12:00 - 1:00 chiều:                     Lễ truy điệu

                                                1:00 - 2:30 chiều:                     Lễ động quan và hỏa táng

                                              Sau đó Linh vị cố Đồng chí Quỳnh Thanh đựơc đưa trí về chùa Bát Nhă

                                            803 S. Sullivan st. Santa ana, Ca 92704

           ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

          Tiểu Sử

  Cụ Bà Quả phụ:   HOÀNG KIM GIAI

[Châu trưởng (Tri châu) Chapa (Bắc Việt) trong chính quyền Mặt trận Quốc Dân Đảng]

                                              Nhũ danh:            TRƯƠNG THỊ THỈNH

                                              Bí danh:                Quỳnh Thanh

Đồng chí Quỳnh Thanh ,bí danh hoạt động cách mạng của Cụ Bà Trương thị Thỉnh , sinh năm Mậu Ngọ 1918 tại làng Mỹ Thạnh Trung, Xă Ḥa Phong, Quận Tuy Ḥa , Tỉnh Phú Yên.

Đồng chí là trưởng nữ của cụ cố Trương Bội Hoàng và cụ Bà Nguyễn thị Miên  và là em thứ 5 của Đảng Trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng Trương Tử Anh.

Đựơc sản sinh, giáo dưỡng, hun đúc trong một gia đ́nh yêu nước, cách mạng, đồng chí ngay tuổi 17 đă cùng chồng tổ chức Hương Sơn Học Hiệu nhằm nâng cao dân trí (1935), sau đó đồng chí đă cùng Bà Vơ Thị Trang - một nữ sinh xuất sắc của trường Đồng Khánh Huế, người được chọn để tham gia phong trào Đông Du xây dựng và quảng bá tinh thần cách mạnh cho lớp trẻ  ở Phú Yên. Cụ bà là một thành viên thành lập Chi Bộ Đại Việt Quốc Dân Đảng đầu tiên của Đảng, đồng chí Quỳnh Thanh đă cùng cha anh và nhiều đồng chí khác chiến đấu kiên cường chống Thực dân Pháp, Phát xít Nhật và Cộng Sản. Đặc biệt vào năm 1953, Phú Yên là vùng Việt Minh Cộng Sản chiếm cứ nhưng đồng chí đă gan dạ tổ chức đưa thanh niên vượt biển vào vùng Quốc gia.

Năm 1954 - sau Hiệp định Geneve kư kết, đồng chí đă lặn lội khắp nơi để cùng quân đội , cán bộ Hành chánh lưu động xây dựng chính quyền quốc gia đồng thời phá vỡ những tổ chức cộng sản c̣n cài đặt lại, và cũng thời gian này đồng chí đă được cử giữ chức vụ Phó chủ Tịch Mặt Trận Nhân Dân Cách Mạng Phú yên.

Với ḷng yêu nước nồng nàn, với ư thức trách nhiệm cao cả, đồng chí đă cùng quư Bà Lê thị Ẩn, bà Đinh xuân Quảng, bà Cả Tề Đặng thị Khiêm thành lập Tổ chức có tên là Tập Đoàn Phụ Nữ Văn Hóa, Xă hội Việt nam, nhằm mục đích hoạt động nâng cao tinh thần phụng sự của nữ giới . Đồng chí đă được bầu vào Chủ Tịch Đoàn của Tổ chức này.

Biến cố 1975 đồng chí đă cùng gia quyến di tản sang Hoa Kỳ . Trong bao năm qua, đồng chí Quỳnh Thanh đă miệt mài đóng góp cho Đảng: tiếp nhận , ổn định cho thân nhân nhiều đồng chí, đồng thời hướng dẫn xây dựng cho lớp đồng chí hậu sinh.

Đồng chí ra đi ở tuổi Đại Thượng Thọ 97.

Suốt đời của đồng chí đă để lại cho cháu con và đồng chí gần xa những gương sáng cao đẹp.